Rabu, 1 Januari 2020

18:21-22 Tafsir Surah Al Kahfi, ayat 21-22.

وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا (٢١) سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلا قَلِيلٌ فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا (٢٢) 

Allah s.w.t. berfirman,

"21. Dan demikianlah Kami perlihatkan atas mereka, agar mereka mengetahui bahawa janji Allah benar, dan bahawa kiamat tidak ada keraguan di dalamnya."

Begitulah Kami mempertemukan manusia dengan mereka, iaitu Kami memperlihatkan mereka kepada manusia, agar manusia itu mengetahui bahawa janji Allah akan membangkitkan manusia itu benar.

Sebagaimana Kami buat mereka tidur, lalu Kami bangunkan mereka dalam keadaan utuh, maka Kami perlihatkan mereka kepada orang-orang yang ada di masa itu.

Hal itu, kerana yang berkuasa menidurkan mereka dalam waktu yang lama dan membiarkan mereka dalam keadaan seperti itu tanpa diberi makanan menunjukkan bahawa Dia berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan bahawa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya.

"Ketika mereka berbantah di antara mereka urusan mereka" 

Ketika orang-orang mukmin dan orang-orang kafir berselisih tentang hari kiamat; apakah hal itu akan terjadi atau tidak, dan apakah kebangkitan pada hari kiamat dengan jasad atau roh ataukah dengan roh saja.

Maka Allah mempertemukan mereka dengan pemuda-pemuda dalam kisah ini untuk menjelaskan bahawa hari kiamat itu pasti datang dan kebangkitan itu adalah dengan jasad dan roh.

Pertemuan mereka dengan Ashabul Kahfi ini menambah keyakinan kaum mukmin dan sebagai hujjah terhadap orang-orang yang mengingkari kebangkitan, dan Allah memasyhurkan kisah mereka (Ashabul Kahfi), meninggikan darjat mereka sampai orang-orang yang mengetahui tentang keadaan mereka (Ashabul Kahfi) begitu memuliakan mereka.

"lalu mereka berkata, "Dirikanlah atas mereka bangunan. Tuhan mereka lebih mengetahui dengan mereka.""

Orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka.” Maksudnya, marilah kita tutup pintu gua mereka, dan biarkanlah mereka dalam keadaan seperti itu.

"Berkata orang-orang yang mengalahkan atas urusan mereka, "Sungguh pasti kami akan menjadikan atas mereka tempat beribadah.""

Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya.” Iaitu agar kita beribadah kepada Allah di situ, mengenang mereka dan mengingat peristiwa mereka.

Hal ini adalah perkara yang dilarang oleh Nabi s.a.w. dan dicela pelakunya kerana akan mengarah kepada perbuatan syirik, sebagaimana yang menimpa kaum Nuh a.s. yang menyembah patung orang-orang soleh di antara mereka.

Ayat ini tidaklah menunjukkan bahawa perbuatan tersebut tidak tercela, bahkan susunannya hanyalah menerangkan bagaimana para penghuni gua (Ashabul Kahfi) itu dimuliakan sekali oleh manusia ketika itu.

Dalam ayat ini terdapat dalil, bahawa orang yang pergi membawa agamanya, maka akan Allah menyelamatkannya dari fitnah, dan bahawa orang yang ingin sekali mendapat perlindungan dari Allah, maka Allah akan melindunginya.

Juga menunjukkan bahawa barang siapa yang sedia menerima kehinaan di jalan Allah dan mencari keridhaanNya, maka akhirnya adalah kemuliaan dari arah yang tidak diduga-duga.

Allah s.w.t. berfirman menceritakan tentang perselisihan pendapat di kalangan orang-orang sehubungan dengan kisah para penghuni gua itu. Pendapat mereka ada tiga, hal ini menunjukkan bahawa tidak ada pendapat yang keempat.

"22. Mereka akan mengatakan tiga keempat mereka anjing mereka."

Nanti ada orang yang akan mengatakan bahawa jumlah mereka adalah tiga orang, yang keempatnya adalah anjingnya. Yang dimaksud dengan orang yang akan mengatakan ini adalah orang-orang ahli kitab dan yang lainnya pada zaman Nabi Muhammad s.a.w.

"Dan mereka berkata, "Lima, keenam mereka anjing mereka""

Yang lain mengatakan, "Jumlah mereka adalah lima orang, yang keenam adalah anjingnya." Dua pendapat ini dikemukakan oleh orang-orang Nasrani Najran. Pendapat yang pertama dan yang kedua adalah lemah, sebab disebutkan oleh firmanNya,

"tekaan dengan yang ghaib."

Sebagai tekaan terhadap barang yang ghaib, iaitu pendapat yang tidak berlandaskan kepada pengetahuan. Kemudian Allah s.w.t. berfirman menyebutkan pendapat yang ketiga, lalu tidak memberi komentar terhadapnya atau secara tidak langsung sebagai pengakuan akan kebenarannya.

"Dan mereka berkata tujuh, dan kelapan mereka anjing mereka."

Yang lain lagi, iaitu kaum mukmin mengatakan, "Jumlah mereka tujuh orang, yang kelapan adalah anjingnya.”

Akan tetapi, mengetahui jumlah mereka tidaklah begitu bermaslahat bagi manusia, baik terkait dengan agama maupun dunia, maka Allah s.w.t. memerintahkan Nabi Muhammad s.a.w.,

"Katakanlah, "Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak mengetahui mereka kecuali sedikit.""

Hal yang terbaik dalam menghadapi masalah seperti ini ialah mengembalikan pengetahuan tentangnya kepada Allah s.w.t. Dia lebih mengetahui jumlah mereka. Hanya sedikit orang yang mengetahui bilangan mereka yang sebenarnya.

Tidak perlu kita mendalami hal seperti ini tanpa pengetahuan. Jika Allah memberitahukan kepada kita suatu pengetahuan mengenainya, maka kita mengatakannya. Jika tidak, kita hentikan langkah sampai di situ saja.

"Maka janganlah kamu bertengkar tentang mereka, melainkan pertengkaran lahir" 

Kerana itu, janganlah kamu berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja, iaitu perbantahan yang dibangun atas dasar ilmu dan keyakinan, dan di dalamnya pun ada faedahnya.

Debatlah mereka dengan debat yang ringan dan mudah, kerana sesungguhnya mengetahui hal tersebut dengan pengetahuan yang sebenarnya tidak banyak mengandung manfaat.

Adapun perbantahan yang didasari atas kejahilan (kebodohan), tekaan terhadap yang ghaib, atau yang tidak ada faedahnya, seperti jumlah Ashabul Kahfi dan sebagainya, maka hanya menghabiskan waktu dan membuat hati menyukai hal-hal yang tidak ada faedahnya.

"dan janganlah kamu menanyakan tentang mereka di antara mereka seseorang."

Janganlah kamu menanyakan tentang pemuda-pemuda itu kepada seorang pun di antara Ahli Kitab. Hal itu tidak lain kerana jawaban mereka didasari atas perkiraan yang tidak membuahkan kebenaran.

Sesungguhnya pada hakikatnya mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang hal tersebut kecuali apa yang mereka katakan dari diri mereka sendiri, sebagai tekaan terhadap barang yang ghaib; iaitu tanpa bersandarkan kepada pendapat orang yang dipelihara dari kesalahan.

Sesungguhnya telah datang kepadamu Muhammad, berita yang hak yang tiada keraguan dan kebimbangan padanya. Maka itulah yang harus engkau pegang dan engkau utamakan daripada pendapat yang dikatakan oleh kitab-kitab terdahulu dan pendapat orang-orangnya.

Dalam ayat ini terdapat dalil larangan meminta fatwa kepada orang yang tidak layak berfatwa, hal ini boleh kerana kurangnya ilmu dalam masalah yang dipersoalkan atau kerana dia kurang peduli terhadap kata-katanya dan tidak mempunyai rasa takut.

Dalam ayat ini juga terdapat dalil, bahawa seseorang mungkin dilarang dimintai fatwa tentang suatu masalah, namun tidak pada masalah lain (iaitu tidak mutlak; tidak bolehnya sama sekali bertanya kepadanya).

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...