Selasa, 7 Januari 2020

38:4-11 Tafsir Surah Sad, ayat 4-11.

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ  (٤) أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (٥) وَانْطَلَقَ الْمَلأ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (٦)مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلا اخْتِلاقٌ (٧) أَؤُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ (٨) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (٩) أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الأسْبَابِ (١٠) جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الأحْزَابِ (١١)

Allah s.w.t. berfirman menceritakan perihal orang-orang musyrik.

"4. Dan mereka hairan bahawa datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka."

Mereka merasa hairan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak menghairankan, iaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan (rasul) dari kalangan mereka sendiri, iaitu manusia sama dengan mereka.

Padahal maksud diutus dari kalangan mereka adalah agar mereka dapat menimba langsung nasihat-nasihat dan peringatan dan agar mereka dapat mengikuti aktiviti kesehariannya yang diridhai oleh Allah Rabbul ‘aalamin, dan lagi Beliau berasal dari suku mereka sendiri, sehingga tidak ada penghalang kesukuan yang membuat mereka tidak mahu mengikutinya.

Hal ini seharusnya membuat mereka bersyukur dan tunduk secara sempurna. Akan tetapi sikap mereka bertentangan, mereka merasa hairan sekali terhadapnya dan mengingkarinya, serta mengatakan kata-kata yang muncul dari kekafiran dan kezaliman mereka.

"Dan berkata orang-orang kafir, "Ini seorang ahli sihir pendusta.""

Orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta." Kesalahan Beliau s.a.w. menurut mereka adalah kerana Beliau menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan yang satu saja.

Ketika Beliau s.a.w. menyeru mereka untuk melenyapkan kecintaan menyembah berhala dari hati mereka, lalu menggantinya dengan mengesakan Allah s.w.t., maka mereka merasa hairan dan merasa berdosa besar dengan hal tersebut. Kerananya mereka mengatakan,

"5. Apakah dia menjadikan tuhan-tuhan Tuhan yang satu?"

Mengapa dia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan Yang Satu saja? Menurut mereka, mengapa Beliau (Nabi Muhammad s.a.w.) melarang mengadakan sekutu dan tandingan dan memerintahkan hanya beribadah kepada Allah s.w.t.? Apakah dia menyangka bahawa Tuhan yang wajib disembah itu hanya satu saja, yang tidak ada Tuhan selain Dia? Cukupkah satu tuhan untuk semua makhluk?

Hal ini diungkapkan oleh orang-orang musyrik sebagai ungkapan rasa ingkar mereka terhadap keesaan Tuhan. Mereka tidak menyedari bahawa Allah satu-satunya Rabbul ‘alamin; yang sendiri menciptakan, menguasai, memberi rezeki dan mengatur alam semesta.

"Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang aneh."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat menghairankan. Mereka merasa hairan bila kemusyrikan yang selama ini harus mereka tinggalkan kerananya, padahal mereka telah menerimanya dari nenek moyang mereka, iaitu menyembah berhala-berhala, yang telah menjadi kecintaan mereka. Semoga Allah melaknat mereka.

Sejumlah orang Quraisy mengadakan suatu pertemuan, yang antara lain dihadiri oleh Abu Jahal ibnu Hisyam, Al As ibnu Wa'il, Al Aswad ibnu Muttalib, dan Al Aswad ibnu Abdu Yagus bersama sejumlah pemuka kabilah Quraisy.

Sebahagian dari mereka berkata kepada sebahagian yang lain.”Marilah kita berangkat menuju tempat Abu Talib, kita harus berbicara kepadanya tentang anak saudaranya itu, mudah-mudahan kita terbebas dari gangguannya dan dia tidak lagi mencaci maki sembahan-sembahan kita, maka kita akan membiarkan dia dan Tuhan yang disembahnya. Kerana sesungguhnya kita khuatir bila syekh (Abu Talib) ini mati, lalu dia (Nabi s.a.w.) harus kita tangkap, maka orang-orang Arab akan mencela kita semua. Mereka akan mengatakan bahawa kita membiarkannya. Dan manakala Abu Talib mati meninggalkannya, baru kita berani menangkapnya."

Maka mereka mengutus seorang lelaki dari kalangan mereka yang dikenal dengan nama Al Muttalib, lalu Al Muttalib meminta izin masuk kepada Abu Talib untuk mereka, sambil mengatakan, "Mereka adalah para tetua kaummu dan para hartawannya ingin bertemu denganmu." Abu Talib menjawab, "Persilakanlah mereka masuk."

Setelah menemui Abu Talib, mereka berkata, "Hai Abu Talib, engkau adalah pemimpin dan penghulu kami, bebaskanlah kami dari ulah anak saudaramu itu, perintahkanlah kepadanya agar dia menahan diri dan tidak lagi mencaci maki sembahan-sembahan kami, maka kami akan membiarkan dia bebas bersama Tuhan yang disembahnya."

Abu Talib memanggil Nabi s.a.w. Ketika Rasulullah s.a.w. telah masuk menemuinya, maka Abu Talib berkata, "Hai anak saudaraku, mereka adalah tetua kaummu dan orang-orang terhormatnya, mereka telah meminta agar kamu menahan diri dan menghentikan caci makimu terhadap sembahan-sembahan mereka, maka mereka akan membiarkanmu dan sembahanmu."

Rasulullah s.a.w. menjawab, "Hai Pakcik, adakah tidak boleh aku menyeru mereka kepada sesuatu yang lebih baik bagi mereka?" Abu Talib bertanya, "Apakah yang engkau serukan kepada mereka (untuk mengikutinya)?"

Rasulullah s.a.w. menjawab, "Aku ajak mereka untuk mengucapkan suatu kalimah, yang dengan kalimah itu semua orang Arab akan tunduk kepada mereka dan mereka dapat menguasai orang-orang Ajam (selain Arab)."

Abu Jahal laknatullah yang ada di antara kaum berkata, "Demi ayahmu, katakanlah apakah kalimah itu, sungguh kami akan memberikannya kepadamu dan sepuluh kali gandanya." Rasulullah s.a.w. bersabda, "Kalian ucapkan, "Tidak ada Tuhan melainkan Allah.”"

Mereka menolak dan mereka berkata, "Mintalah kepada kami selainnya!" Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sekiranya kalian dapat mendatangkan matahari kepadaku, lalu kalian letakkan di tanganku, aku tidak akan meminta kepada kalian selain darinya (kalimah tauhid itu)."

Maka mereka pergi darinya dalam keadaan marah sambil berkata, "Demi Tuhan, kami benar-benar akan mencaci maki kamu dan Tuhanmu yang telah memerintahkanmu menyampaikan hal ini."

"6. Dan pergi pembesar-pembesar dari mereka" 

Al mala bermaksud pemuka, pemimpin dan pembesar mereka. Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka, iaitu tokoh-tokoh masyarakat yang ucapannya diterima.

"agar berjalanlah mereka dan bersabarlah atas tuhan-tuhan kalian."

Mereka pergi sambil mendorong kaum mereka untuk tetap teguh berpegang dengan kesyirikan yang selama ini mereka lakukan, "Pergilah kalian, tetaplah pada agama kalian dan bertahanlah menyembah tuhan-tuhan kalian. Janganlah kalian menuruti ajaran tauhid yang diserukan oleh Muhammad kepada kalian."

"Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang dikehendaki." 

Menurut orang-orang kafir bahawa menyembah tuhan-tuhan itulah yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah. Mahasuci Allah dari anggapan mereka ini.

Boleh juga maksud mereka adalah, bahawa yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. berupa larangan berbuat syirik adalah sesuatu yang ada maksudnya, iaitu Beliau memiliki niat tidak baik ketika melarang berbuat syirik.

Ini merupakan syubhat yang biasanya laris di kalangan orang-orang yang bodoh, kerana orang yang mengajak kepada yang hak (benar) atau tidak hak tidaklah dibantah perkataannya dengan mencela niatnya, kerana niat dan amalnya adalah urusannya, jika ingin membantahnya, maka dengan menghadapinya menggunakan sesuatu yang dapat membatalkannya berupa hujjah dan bukti.

Menurut persangkaan mereka juga, bahawa Beliau s.a.w. mengajak kepada Allah adalah agar Beliau menjadi pemimpin di tengah-tengah kaumnya, dimuliakan dan diikuti oleh mereka.

Di dalam riwayat lain, ditambahkan bahawa setelah para pemimpin Quraisy keluar, Rasulullah s.a.w. menyeru pakciknya untuk mengucapkan kalimah, "Tidak ada Tuhan melainkan Allah." Tetapi Abu Talib menolak, bahkan berkata, "Tidak, bahkan tetap pada agama para tetua." Lalu turunlah firmanNya, "Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau sukai (Al Qasas 28:56)

Menurut riwayat lain, ketika Abu Talib sakit keras, serombongan orang-orang Quraisy datang menjenguknya, di antaranya terdapat Abu Jahal.

Mereka berkata, "Sesungguhnya anak saudaramu telah mencaci maki sembahan-sembahan kami dan melakukan serta mengatakan ini dan ini. Maka sebaiknya engkau panggil dia, lalu kita suruh dia agar menghentikan perbuatannya itu."

Abu Talib menyuruh seseorang untuk memanggil Nabi s.a.w., dan Beliau datang dan masuk ke dalam rumah. Saat itu terdapat jarak yang cukup untuk duduk seseorang antara mereka dan Abu Talib.

Melihat kedatangan Nabi s.a.w, Abu Jahal merasa khuatir jika Nabi s.a.w. duduk di dekat Abu Talib. Maka Abu Talib akan lebih kasihan kepada anak saudaranya dan akan memihaknya.

Abu Jahal cepat-cepat melompat dan menempati tempat itu, sehingga Rasulullah s.a.w. tidak menemukan tempat duduk yang terdekat dengan pakciknya. Maka Beliau terpaksa duduk di dekat pintu.

Abu Talib berkata kepadanya, "Hai anak saudaraku, mengapa kaummu ini mengadukan perihalmu, dan mereka menuduh bahawa kamu telah mencaci maki sembahan-sembahan mereka dan kamu katakan ini dan ini?" Maka berhamburanlah dari mereka kata-kata yang menyudutkan Rasulullah s.a.w.

Akhirnya Rasulullah s.a.w. angkat bicara dan berkata, "Hai pakcik, sesungguhnya aku menginginkan mereka kepada suatu kalimah yang harus mereka katakan, maka semua orang Arab akan tunduk patuh kepadanya dan orang-orang Ajam akan membayar Jizyah (ufti) kepada mereka berkat kalimah itu."

Mereka terkejut dengan jawaban yang dikemukakan oleh Rasulullah s.a.w. dan suatu kalimah yang dikehendakinya itu. Maka mereka mengatakan, "Hanya satu kalimah saja, baiklah. Demi ayahmu, sepuluh pun kami sanggup."

Mereka berkata, "Kalimah apakah itu?" Dan Abu Talib pun bertanya, "Benar, hai anak saudaraku, kalimah apakah itu?" Rasulullah s.a.w. menjawab, "Tidak ada Tuhan melainkan Allah."

Maka mereka berdiri dengan terkejut sambil menepiskan baju mereka, lalu berkata, "Apakah dia menjadikan tuhan-tuhan Tuhan yang satu? Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang aneh." (Sad 38:5)

Demikianlah kisah turunnya ayat ini sampai dengan firmanNya, "Bahkan belum mereka merasakan azab." (Sad 38:8)

"7. Tidak kami mendengar dengan hal ini di dalam agama yang akhir," 

Kami belum pernah mendengar ajaran tauhid yang diserukan oleh Muhammad ini dalam agama yang terakhir. Menurut orang-orang kafir Quraisy itu, agama yang terakhir bermaksud agama Nasrani yang menigakan tuhan.

Mereka mengatakan bahawa sekiranya Al Qur'an ini benar, tentulah orang-orang Nasrani menceritakannya kepada kami. Ada yang mengatakan bahawa agama terakhir bermaksud agama orang-orang Quraisy.

"tidaklah ini kecuali diada-adakan." 

Ini (mengesakan Allah), tidak lain hanyalah (dusta) yang diada-adakan. Ikhtilaq bermaksud dusta. Ada yang mengatakan dugaan.

"8. Apakah diturunkan atasnya Adz Dzikra di antara kami? "

Mengapa Al Qur'an itu diturunkan kepadanya di antara kita? Padahal dia bukanlah orang yang paling tua di antara kami dan bukan pula orang mulia (terhormat). Mereka menganggap mustahil bila Al Qur'an hanya diturunkan kepada Muhammad s.a.w. secara khusus di antara mereka semuanya.

Syubhat ini di dalamnya juga tidak terdapat hujjah untuk menolak Beliau s.a.w. Alasan seperti ini bukanlah merupakan hujjah. Ucapan mereka itu tidak layak untuk membantah apa yang Beliau s.a.w. bawa. Bahkan hanya menunjukkan kebodohan mereka sendiri dan betapa dangkalnya akal mereka.

"Bahkan mereka dalam keraguan dari peringatanKu."

Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al Qur’anKu. Ucapan itu muncul dari keraguan-raguan yang ada dalam hati mereka, bukan didasari ilmu apalagi bukti. Mereka telah berada di dalam keragu-raguan dan mereka ridha dengannya, padahal kebenaran telah datang kepada mereka dengan jelasnya.

Tetapi mereka bertekad kuat untuk tetap di atas keragu-raguannya dan sikap membangkang, sehingga mereka mengatakan kata-kata yang maksudnya menolak yang hak, bukan berasal dari bukti tetapi berasal dari kedustaan mereka.

Orang yang seperti ini sifatnya, yang berbicara atas dasar keragu-raguan dan sikap membangkang, maka ucapannya tidaklah diterima, tidak dapat mencacatkan kebenaran walaupun sedikit. Bahkan ucapan, celaan dan cercaan itu akan kembali kepada mereka sendiri.
Oleh kerana itulah, Allah s.w.t. mengancam mereka dengan firmanNya,

"Bahkan belum mereka merasakan azab." 

Tetapi sebenarnya mereka belum merasakan azabKu. Mereka berani mengatakan demikian kerana mereka telah mendapatkan kenikmatan di dunia dan belum merasakan azab dan pembalasan Allah ‘Azza wa Jalla. Sekiranya mereka merasakan azab Allah, tentu mereka akan membenarkan Nabi s.a.w. dan tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu.

Kelak mereka akan mengetahui akibat dari apa yang mereka katakan dan apa yang; mereka dustakan itu, iaitu pada hari ketika itu mereka diseret ke neraka Jahanam dengan sebenar-benarnya. Namun ketika mereka telah mendapatkan azab, maka keimanan tidak lagi bermanfaat.

"9. Ataukah di sisi mereka perbendaharaan rahmat Tuhanmu Yang Maha Perkasa Maha Pemberi." 

Adakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu Yang Mahaperkasa yang ZatNya tidak dapat dijangkau lagi Maha Pemberi Yang memberi kepada siapa yang dikehendakiNya apa yang dikehendakiNya, sehingga mereka memberikan rahmat (seperti kenabian dan lainnya) dan mencegahnya kepada siapa yang mereka kehendaki?

Yang demikian adalah kurnia dan rahmat Allah. Hal itu bukan di tangan mereka. Mereka tidak boleh menghalangi pemberian Allah itu.

Dialah Yang mengatur kerajaanNya lagi Maha Berbuat terhadap apa yang dikehendakiNya, Yang memberi siapa yang dikehendakiNya apa yang dikehendakiNya, Yang memuliakan siapa yang dikehendakiNya, Yang menghinakan siapa Yang dikehendakiNya, Yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakiNya, dan Yang menyesatkan siapa yang dikehendakiNya.

Dia menurunkan Malaikat Jibril membawa perintahNya kepada siapa yang dikehendakiNya di antara hamba-hambaNya, dan Dia jugalah yang mengunci mati kalbu siapa yang dikehendakiNya.

Tiada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk selain Allah. Sesungguhnya semua hamba itu tidak memiliki sesuatu pun dari urusan ini, mereka tidak berhak untuk mengatur kerajaan ini, dan mereka tidak memiliki barang secuil pun dari apa yang ada padanya.

"10. Ataukah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya."

Adakah mereka memiliki kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya sehingga mereka mampu melakukan semua yang mereka inginkan?

"Maka hendaklah mereka menaiki pada tangga-tangga." 

Jika ada maka biarlah mereka menaiki tangga-tangga menuju ke langit ketujuh untuk mengambil wahyu lalu menyerahkan kepada orang yang mereka kehendaki, atau biarlah mereka naik ke langit untuk memutuskan rahmat yang turun kepada Rasulullah s.a.w.

Jika tidak boleh, maka tak perlulah mereka berbicara terhadap sesuatu yang mereka sangat lemah sekali terhadapnya.

"11. Bala tentera yang besar yang ada di sana dibinasakan dari golongan yang berserikat."

Adakah maksud mereka adalah membuat pasukan atau kelompok besar serta berkumpul untuk bersama-sama membela yang batil dan menolak kebenaran, dan seperti ini kenyataannya. Padahal usaha mereka untuk berkumpul bersama memerangi yang hak (benar) akan sia-sia dan tentera mereka akan dikalahkan.

Mereka itu suatu kelompok besar bala tentera yang berada di sana dari golongan-golongan yang bersekutu, pasti akan dikalahkan. Bala tentera yang mendustakan itu yang sekarang berada dalam kejayaan, kelak akan dikalahkan dan dihancurkan sebagaimana telah dihancurkan orang-orang yang sebelum mereka dari kalangan golongan-golongan yang bersekutu lagi mendustakan.

Ketika terjadi perang Khandak (parit), pasukan kafir terdiri dari beberapa golongan, iaitu golongan kaum musyrik, orang-orang Yahudi dan beberapa kabilah Arab yang menyerang kaum muslimin di Madinah. Peperangan ini berakhir dengan kocar-kacirnya tentera mereka. Sebahagian ahli tafsir mengatakan bahawa yang dimaksud di sini ialah peperangan Badar.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...