Rabu, 8 Januari 2020

44:9-16 Tafsir Surah Ad Dukhan, ayat 9-16.

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ (٩) فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ (١٠) يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (١١) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (١٢) أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (١٣) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ (١٤) إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (١٥) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ (١٦)

Allah s.w.t. telah menyatakan rububiyyah dan uluhiyyahNya (ketuhanan dan keberhakanNya disembah) dimana hal ini mengharuskan ada pengetahuan yang sempurna (yakin) dan menolak keraguan.

Namun setelah dijelaskan hal ini, orang-orang kafir masih bergelimang di atas keraguan dan syubhat serta lalai dari tujuan mereka diciptakan. Mereka juga menyibukkan diri dengan permainan yang batil yang tidak menghasilkan bagi mereka selain bahaya.

Allah s.w.t. berfirman,

"9. Tetapi mereka dalam keraguan, mereka bermain-main."

Tetapi orang-orang musyrik itu tenggelam di dalam keraguan terhadap tauhid dan kebangkitan. Telah datang kepada mereka perkara yang hak lagi diyakini (agama Islam), sedangkan mereka meragukannya dan mendustakannya serta tidak mahu membenarkannya.

Orang-orang Quraisy menghambat agama Islam dan menderhakai Nabi Muhammad s.a.w. Mereka bermain-main, iaitu mengolok-olok Beliau s.a.w., maka Beliau berdoa kepada Allah agar untuk memberi pelajaran kepada mereka dengan menimpakan kepada mereka kemarau panjang selama tujuh tahun sebagaimana yang menimpa bangsa Mesir di zaman Yusuf a.s.

Maka mereka pun ditimpa kelaparan dan kesusahan sehingga terpaksa mereka memakan tulang belulang dan bangkai. Seseorang dari mereka bila melihatkan pandangannya ke langit (mengharapkan hujan), maka dia melihat antara dia dan langit sesuatu yang seperti kabut kerana kepayahan yang dialaminya akibat kelaparan. Maka Allah s.w.t. mengancam mereka,

"10. Maka tunggulah hari membawa langit dengan kabut yang jelas." 

Maka tunggulah azab pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas dan nyata.

Ada yang berpendapat bahawa peristiwa Dukhan (asap/kabut) di sini bermaksud asap yang meliputi manusia ketika neraka mendekat kepada orang-orang yang berdosa pada hari Kiamat. Allah mengancam mereka dengan azab pada hari Kiamat serta menyuruh NabiNya menunggu hari itu.

Hal ini diperkuat oleh jalan yang dilalui Al Qur’an dalam memberikan ancaman kepada orang-orang kafir dan menakut-nakuti mereka dengan hari itu dan azabnya, sekaligus menghibur rasul dan kaum mukmin agar menunggu azab yang menimpa orang yang mengganggu mereka.

Hal ini juga diperkuat dengan firmanNya, “Bagaimana mereka dapat menerima peringatan, padahal (sebelumnya pun) seorang rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka.” (Ad Dukhan 44:13) Hal ini diucapkan pada hari Kiamat kepada orang-orang kafir ketika mereka meminta kembali ke dunia lalu dikatakan bahawa waktunya telah hilang.

Ada yang berpendapat bahawa peristiwa Dukhan telah berlalu, iaitu bencana kelaparan yang menimpa kaum Quraisy kerana mereka menentang Nabi Muhammad s.a.w., tidak mahu beriman dan sombong kepada kebenaran sehingga Nabi Muhammad s.a.w. berdoa kepada Allah agar menimpakan kepada mereka kemarau seperti yang menimpa bangsa Mesir pada zaman Yusuf a.s.

Kemudian Allah s.w.t. menimpakan kepada mereka kebuluran yang dahsyat sehingga mereka memakan bangkai dan tulang serta melihat seperti ada kabut di antara langit dan bumi kerana lapar yang dahsyat.

Mereka tetap seperti ini sampai meminta kepada Rasulullah s.a.w. agar dikasihani serta meminta kepada Beliau agar Beliau berdoa kepada Allah s.w.t. agar Dia menghilangkan azab itu dari mereka, lalu Beliau berdoa dan Allah menghilangkan azab itu.

Ada juga yang berpendapat bahawa peristiwa Dukhan masih belum terjadi, bahkan Dukhan merupakan salah satu tanda hari kiamat. Pada akhir zaman akan ada dukhan (asap/kabut) yang mengena kepada nafas manusia dan menimpa orang-orang mukmin di antara mereka seperti asap.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat sepuluh tanda (yang mengawalinya), iaitu terbitnya matahari dari arah barat, Dukhan (kabut), Dabbah (binatang melata), keluarnya ya'juj dan Ma'juj, munculnya Isa putera Maryam dan Dajjal: terjadinya tiga kali gempa hebat, satu kali gempa di timur, satu kali gempa di Barat, dan satu kali lagi gempa di Jazirah Arabia; dan munculnya api dari daerah pedalaman 'Adn yang menggiring manusia (atau menghimpunkan manusia) api itu ikut menginap bersama mereka di tempat mereka menginap, dan ikut istirahat bersama mereka di tempat mereka istirahat."

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya Tuhan kalian telah memperingatkan tiga perkara kepada kalian, iaitu Dukhan (kabut) yang mengenai orang mukmin seperti penyakit pilek (selsema) dan mengenai orang kafir yang menjadikannya kembung hingga kabut itu keluar dari semua lubang tubuhnya. Kedua ialah munculnya haiwan dan yang ketiga ialah munculnya Dajjal."

Ada juga yang mengatakan bahawa kabut itu hanyalah berasal dari ilusi, yang terlihat oleh mereka akibat kelaparan dan kepayahan yang menimpa mereka. Wallahu a’lam.

"11. Yang meliputi manusia. Ini azab yang pedih."

Kabut itu menutupi manusia semuanya secara merata. Inilah azab yang pedih. Dikatakan hal ini kepada mereka dengan nada mengecam dan mencemuhkan. Boleh juga diertikan bahawa ucapan itu dikatakan oleh sebahagian dari mereka kepada sebahagian yang lain.

"12. Tuhan kami hilangkanlah dari kami azab, sungguh kami orang-orang yang beriman." 

Ketika orang-orang kafir itu menyaksikan azab Allah dan siksaanNya, memohon agar azab dan siksaan itu dilenyapkan dari mereka dan mereka dibebaskan darinya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman kepada NabiMu."

"13. Bagaimana bagi mereka peringatan dan sungguh telah datang kepada mereka Rasul yang memberi penjelasan?" 

Tidak mungkin mereka mahu menerima peringatan, padahal sebelumnya pun telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan, peringatan dan risalah yang jelas.

"14. Kemudian mereka berpaling darinya dan mereka berkata seorang yang diajar, seorang yang gila." 

Tetapi walaupun demikian, mereka berpaling darinya, tidak setuju dengannya, bahkan mendustakannya dan berkata, "Dia itu orang yang menerima ajaran dari orang lain lagi pula seorang yang gila.” Nabi Muhammad s.a.w. dituduh menerima pelajaran dari seorang yang bukan bangsa Arab bernama Addas yang beragama Kristian.

Orang yang melihat asap itu mendatangi Rasulullah s.a.w., lalu dikatakan kepada Beliau, “Wahai Rasulullah, mohonkanlah hujan kepada Allah untuk suku Mudhar, kerana mereka telah binasa (akibat kemarau ini).” Maka Rasulullah s.a.w. memohon hujan untuk mereka, dan mereka pun diberi hujan, lalu turunlah firmanNya,

"15. Sungguh Kami menghilangkan azab sedikit, sungguh kalian orang-orang yang kembali." 

Sesungguhnya kalau Kami melenyapkan siksaan itu sedikit saja, tentu kalian akan kembali ingkar. Kalian akan kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan diri kalian ke dalam azab Allah.

Ada dua takwil sehubungan dengan makna ayat ini. Yang pertama, Allah s.w.t. berfirman, "Seandainya Kami lenyapkan azab itu dari kalian dan Kami kembalikan kalian ke dunia, nescaya kalian akan kembali mengulangi perbuatan kalian yang terdahulu berupa kekafiran dan mendustakan kebenaran."

Kedua, dapat diertikan bahawa maksudnya ialah sesungguhnya Kami menangguhkan azab dari kalian barang sebentar sesudah terpenuhinya semua penyebab turunnya azab kepada kalian, sedangkan kalian masih terus-menerus melakukan kesesatan dan perbuatan melampaui batas. Dan pengertian 'menghilangkan azab sedikit' bukan bererti mereka sedang mengalaminya.

Azab tidak sedang mereka alami dan masih belum sampai kepada mereka melainkan hanya penyebab-penyebabnya saja. Hal ini juga bukan bererti bahawa mereka telah meninggalkan kekafiran mereka, lalu mereka kembali lagi kepada kekafiran itu.

Ketika azab itu dilenyapkan dari mereka (suku Mudar) dan keadaannya sudah pulih menjadi makmur, maka mereka kembali kepada keadaan mereka ketika senang sebelumnya, iaitu mengingkari kebenaran. Lalu Allah s.w.t. menurunkan firmanNya,

"16. Pada hari Kami menghantam hantaman yang keras." 

Ingatlah pada hari ketika Kami menghukum mereka dengan azab yang lebih besar lagi, iaitu menghancurkan mereka dengan hantaman yang keras.

Hantaman yang keras itu terjadi di peperangan Badar di mana orang-orang musyrik dipukul dengan sehebat-hebatnya sehingga menderita kekalahan dan ramai di antara pemimpin-pemimpin mereka yang tewas.

Pendapat lain mengatakan bahawa peristiwa tersebut terjadi pada hari kiamat.

"Sungguh Kami pemberi balasan."

Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan. Kami pasti akan memberi balasan.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...