Jumaat, 17 Januari 2020

4:95-96 Tafsir Surah An Nisa, ayat 95-96.

لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (٩٥) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٩٦) 

Allah s.w.t. berfirman,

"95. Tidaklah sama orang-orang yang duduk di antara orang-orang mukmin tanpa mempunyai uzur dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka." 

Tidaklah sama antara orang beriman yang tidak ikut berperang yang tidak mempunyai uzur atau halangan dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya.

Allah s.w.t. menyebutkan kedudukan para mujahid secara berpindah-pindah, dari yang rendah kepada yang tinggi, lebih tinggi dan seterusnya. Di awal, Allah menafikan adanya kesamaan antara orang-orang yang berjihad dengan yang tidak berjihad, selanjutnya Allah menegaskan kedudukan mujahid di atas orang yang duduk tidak berjihad dan selanjutnya Allah menjanjikan akan memberikan ampunan, rahmat dan beberapa darjat.

Penyebutan secara berpindah-pindah dari bawah ke atas dan seterusnya merupakan pengutamaan dan pujian, sedangkan penyebutan dari bawah dan seterusnya ke bawah merupakan perendahan dan pencelaan. Yang demikian adalah lafaz yang paling indah dan lebih masuk ke hati.

Begitu juga ketika Allah s.w.t. melebihkan sesuatu di atas sesuatu, namun masing-masingnya mendapatkan kurnianya, Allah s.w.t. menyebutkan ihtiraz (penjagaan) agar tidak ada sangkaan keliru, seperti sangkaan tercelanya orang yang kalah keutamaannya tersebut, oleh kerananya Allah berfirman, "Kepada masing-masing, Allah menjanjikan pahala yang baik (syurga)".

Ketika diturunkan ayat, "Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk." (An Nisa 4:95) Maka Rasulullah s.a.w. memanggil Zaid untuk menulisnya, lalu datanglah Ibnu Ummi Maktum yang mengadukan tentang uzurnya. Maka Allah s.w.t. menurunkan firmanNya, "yang tidak mempunyai uzur." (An Nisa 4:95)

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Abdullah, telah menceritakan kepadaku Ibrahim ibnu Sad. dari Saleh ibnu Kaisan, dari Ibnu Syihab, "Telah menceritakan kepadaku Sahl ibnu Sa'd As Sa'idi, bahawa dia melihat Marwan ibnul Hakam di dalam masjid. Lalu dia datang kepadanya dan duduk di sebelahnya. Kemudian dia menceritakan kepada kami bahawa Zaid ibnu Sabit pernah menceritakan kepadanya bahawa Rasulullah s.a.w. pernah memerintahkan kepadaku untuk mencatat firmanNya: 'Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk (tidak ikut berperang) dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah." Lalu datanglah kepada beliau s.a.w. Ibnu Ummi Maktum, yang saat itu beliau sedang mengimlakannya kepadaku. Maka dengan serta merta Ibnu Ummi Maktum berkata, 'Wahai Rasulullah, demi Allah, seandainya aku mampu berjihad di jalan Allah, nescaya aku akan berjihad.' Ibnu Ummi Maktum adalah orang yang tuna netra. Maka turunlah kepada Rasulullah s.a.w. wahyu lainnya, yang saat itu paha beliau s.a.w. berada di atas pahaku, maka terasa amat berat bagiku hingga aku merasa khuatir bila pahaku menjadi patah karenanya (beratnya wahyu yang sedang turun kepada Nabi s.a.w.). Setelah Beliau s.a.w. selesai dari menerima wahyu, maka Beliau s.a.w. membacakan ayat yang diturunkan, iaitu firmanNya, "yang tidak mempunyai uzur (halangan)." (An Nisa 4:95)."

Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata tentang ayat, "Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak ikut berperang) tanpa mempunyai 'uzur (halangan)…dan seterusnya." bahawa ia turun berkenaan dengan perang Badar dan orang-orang yang keluar ke Badar. Ketika terjadi perang Badar, Abdullah ibnu Jahsy dan Ibnu Ummi Maktum berkata, "Sesungguhnya kami dua orang yang buta wahai Rasulullah, adakah rukhshah bagi kami?" Maka turunlah ayat, "Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak ikut berperang) tanpa mempunyai 'uzur (halangan) dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan darjat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berperang)…dan seterusnya." Mereka yang duduk tanpa ada uzur dikalahkan oleh oleh orang-orang yang berjihad, Allah melebihkan orang-orang yang berjihad di atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar."

(Hadis ini hasan gharib dari jalan ini dari hadis Ibnu Abbas, sedangkan Muqsim (salah satu perawi) ada yang mengatakan sebagai Maula Abdullah bin Abbas, dan Muqsim dipanggil Abul Qasim, dan Abdullah bin Jahsy bukanlah seorang yang buta. Al Haafizh menguatkan dalam Al Fat-h bahawa yang benar adalah Abu Ahmad bin Jahsy sebagaimana dalam riwayat Thabari dari Al Hajjaj (9/92). Thabrani juga meriwayatkan, Al Haitsami juz 9 hal. 9 berkata, "Para perawinya adalah tsiqah dari hadits Zaid bin Arqam yang sama seperti hadits itu.")

Maka hal ini mengandung keringanan dan jalan keluar bagi orang-orang yang mempunyai uzur yang membolehkannya untuk tidak ikut berjihad, seperti buta, tempang dan sakit; hingga kedudukan mereka tetap sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya.

Dalam ayat ini terdapat dorongan untuk keluar berjihad dan tarhib (pencitraan buruk) terhadap sikap malas atau enggan berjihad tanpa uzur. Berbeda dengan orang-orang yang sedang menderita, seperti sakit, buta, pincang dan orang yang tidak memperoleh perlengkapan perang, maka mereka tidak dikatakan sebagai orang yang duduk diam tidak berjihad.

Namun, jika di antara orang-orang yang menderita itu ridha dengan duduknya tidak berjihad, tidak ada niat untuk keluar berjihad fii sabilillah jika tidak ada udzur, atau bahkan tidak ada rasa ingin berjihad, maka dia tergolong orang yang duduk tidak berjihad.

Tetapi, orang yang berniat keras untuk keluar berjihad fii sabilillah jika uzurnya hilang dan dia berharap sekali untuk berjihad, maka dia menduduki kedudukan orang yang berjihad kerana niatnya yang sesungguhnya.

"Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta mereka dan diri mereka orang-orang yang duduk darjat." 

Allah melebihkan satu darjat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang, iaitu yang tidak berperang kerana uzur. Menurut Ibnu Abbas, selain dari mereka yang mempunyai uzur.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya di Madinah terdapat orang-orang yang tidak sekali-kali kalian berjalan, dan tidak pula menempuh suatu lembah, melainkan mereka selalu bersama kalian padanya." Ketika mereka bertanya, "Apakah mereka tetap tinggal di Madinah, wahai Rasulullah?" Nabi s.a.w. menjawab, "Ya, mereka terhalang oleh uzur (hingga tidak ikut bersama kamu)."

"Dan bagi masing-masing Allah janjikan kebaikan." 

Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, iaitu syurga dan pahala yang berlimpah. Di dalam ayat ini terkandung makna yang menunjukkan bahawa jihad itu bukanlah fardu ain, melainkan fardu kifayah.

"dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk pahala yang besar," 

Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk, iaitu yang tidak berperang tanpa alasan, dengan pahala yang besar. Sebahagian ahli tafsir mengertikan qaa'idiin di sini sama seperti sebelumnya, iaitu yang tidak berperang kerana uzur, wallahu a'lam.

Kemudian Allah s.w.t. memberitakan anugerah yang diberikan kepada mereka berupa tingkatan-tingkatan pahala di dalam binaan-binaan syurga yang tinggi, semua dosa dan kesalahan diampuni, rahmat serta berkah Allah meliputi diri mereka; semua itu sebagai kebaikan dan kemurahan dari Allah s.w.t. buat mereka. Hal ini diungkapkan melalui firmanNya,

"96. Beberapa darjat dariNya, dan ampunan dan rahmat. Dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang." 

Iaitu dengan beberapa kedudukan, di mana yang satu berada di atas yang lain, serta ampunan dan rahmat, yang tidak lain merupakan keberhasilan mendapat semua kebaikan dan terhindar dari semua keburukan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya di dalam syurga terdapat seratus darjat (tingkatan) yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang berjihad di jalanNya, jarak antara tiap-tiap dua darjat sama dengan jarak antara langit dan bumi."

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Barang siapa yang melepaskan anak panah (di jalan Allah), baginya pahala satu darjat. Seorang lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah darjat itu?" Nabi s.a.w. menjawab, "Ingatlah, sesungguhnya darjat itu bukan tangga naik yang ada pada pintu rumah ibumu, jarak antara dua darjat adalah seratus tahun (perjalanan)."

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...