Khamis, 9 Januari 2020

49:9-11 Tafsir Surah Al Hujurat, ayat 9-11.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالألْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١١)

Anas r.a. pernah berkata bahawa pernah dikatakan kepada Nabi s.a.w., "Sebaiknya engkau datang kepada Abdullah ibnu Ubay ibnu Salut (pemimpin kaum munafik)." Maka Rasulullah s.a.w. berangkat menuju ke tempatnya dan menaiki keldainya, sedangkan orang-orang muslim berjalan kaki mengiringinya. Jalan yang mereka tempuh adalah tanah yang terjal. Setelah Nabi s.a.w. sampai di tempatnya, maka dia (Abdullah ibnu Ubay) berkata, "Menjauhlah kamu dariku. Demi Allah, bau keldaimu menggangguku." Maka seorang lelaki dari kalangan Ansar berkata, "Demi Allah, sesungguhnya bau keldai Rasulullah s.a.w. lebih harum daripada baumu." Maka sebahagian kaum Abdullah ibnu Ubay marah, membela pemimpin mereka; masing-masing dari kedua belah pihak mempunyai pendukungnya. Kemudian tersebutlah di antara mereka terjadi perkelahian dengan memakai pelepah kurma, pukulan tangan, dan terompah. Maka menurut berita yang sampai kepada kami, diturunkanlah ayat berikut berkenaan dengan mereka, iaitu firman Allah s.w.t., "Dan jika dua golongan dari orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya." (Al Hujurat 49:9)

Sa'id ibnu Jubair menceritakan bahawa orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj terlibat dalam suatu perkelahian memakai pelepah kurma dan terompah, maka Allah s.w.t. menurunkan ayat ini dan memerintahkan kepada Nabi s.a.w. untuk mendamaikan kedua belah pihak.

As Saddi menyebutkan bahawa dahulu seorang lelaki dari kalangan Ansar yang dikenal dengan nama Imran mempunyai isteri yang dikenal dengan nama Ummu Zaid. Isterinya itu bermaksud mengunjungi orang tuanya, tetapi suaminya melarang dan menyekap isterinya itu di kamar atas dan tidak boleh ada seorang pun dari keluarga isteri menjenguknya. Akhirnya si istri menyuruh seorang suruhannya untuk menemui orang tuanya. Maka kaum si isteri datang dan menurunkannya dari kamar atas dengan maksud akan membawanya pergi. Sedangkan suaminya mengetahui hal itu, lalu dia keluar dan meminta bantuan kepada keluarganya. Akhirnya datanglah saudara-saudara sepupunya untuk menghalang-halangi keluarga si isteri agar tidak di bawa oleh kaumnya. Maka terjadilah perkelahian yang cukup seru di antara kedua belah pihak dengan terompah (sebagai senjatanya), maka turunlah ayat ini berkenaan dengan mereka. Lalu Rasulullah s.a.w. mengirimkan utusannya kepada mereka dan mendamaikan mereka, akhirnya kedua belah pihak kembali kepada perintah Allah s.w.t.

Allah s.w.t. berfirman memerintahkan kaum mukmin,

"9. Dan jika dua golongan dari orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya."

Janganlah kalian saling berperang. Jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin yang saling berperang, maka padamkanlah keburukan besar ini dengan mendamaikan mereka dan bersikap tengah-tengah secara sempurna sehingga terwujud perdamaian.

Mereka disebut sebagai orang-orang mukmin, padahal mereka saling berperang. Berdasarkan ayat ini dapat disimpulkan bahawa maksiat itu tidak mengeluarkan orang yang berkenaan dari keimanannya, betapapun besarnya maksiat itu.

Hendaknya mereka menempuh jalan yang mengarah kepada perdamaian. Jika kedua golongan itu berdamai, maka sangat baik sekali.

"Maka jika berbuat aniaya salah seorang dari keduanya atas yang lain, maka perangilah yang berbuat aniaya sehingga kembali kepada perintah Allah." 

Janganlah kalian saling berbuat zalim. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah.

Iaitu hingga keduanya kembali kepada ketetapan atau kembali taat kepada perintah Allah dan RasulNya, mahu mendengar perkara yang hak dan menaatinya, mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan, yang di antaranya adalah berperang.

Dari Anas r.a., bahawa Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, "Tolonglah saudaramu, baik dalam keadaan aniaya atau teraniaya." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau dia teraniaya, aku pasti menolongnya. Tetapi bagaimana aku menolongnya jika dia aniaya?" Rasulullah s.a.w. menjawab, "Engkau cegah dia dari perbuatan aniaya, itulah cara engkau menolongnya."

"Maka jika kembali, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah kalian."

Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Berlaku adillah kalian dalam menyelesaikan persengketaan kedua belah pihak, berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh salah satu pihak akibat ulah pihak yang lain, iaitu putuskanlah hal itu dengan adil dan bijaksana.

Ayat ini terdapat perintah untuk berdamai dan perintah berlaku adil dalam sulh (perdamaian), kerana terkadang sulh ada namun tidak adil, bahkan dengan berlaku zalim atau memihak kepada salah satu di antara kedua golongan.

Jika demikian, maka bukanlah sulh yang diperintahkan, ia wajib tidak memihak hanya kerana hubungan kekerabatan, sesuku atau kerana maksud dan tujuan tertentu yang membuatnya menyimpang dari keadilan.

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil."

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil, iaitu mereka yang adil dalam memberikan keputusan di antara manusia dan dalam memimpin, bahkan termasuk pula adilnya seorang suami kepada isteri dan anaknya dalam memenuhi hak mereka.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di dunia berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sisi Ar Rahman (Tuhan Yang Maha Pemurah) berkat keadilan mereka sewaktu di dunia."

Nabi s.a.w. bersabda, "Orang-orang yang adil kelak di hari kiamat di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan 'Arasy. Mereka adalah orang-orang yang berlaku adil dalam hukumnya dan terhadap keluarga serta kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka."

"10. Sungguh hanyalah orang-orang mukmin saudara," 

Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, iaitu semuanya adalah saudara seagama. Ini merupakan ikatan yang Allah ikat antara kaum mukmin, iaitu apabila ada seseorang baik berada di timur maupun di barat bumi jika dia beriman kepada Allah, malaikatNya, kitab-kitabNya, para rasulNya dan hari Akhir serta beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk, maka dia adalah saudaranya.

Hal ini menghendaki untuk diberikan sesuatu yang disukainya sebagaimana dia suka mendapatkan hal itu serta tidak menyukai hal buruk menimpanya sebagaimana dirinya tidak suka mendapatkannya. Oleh kerana itu, Nabi s.a.w. memerintahkan melaksanakan hak keimanan.

Beliau s.a.w. bersabda, “Jangan kamu saling hasad, saling najsy (menipu agar barang dagangan laku), saling marah, saling membelakangi dan jangan kamu menjual barang yang sudah dijual oleh orang lain. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim yang satu dengan lainnya adalah bersaudara, tidak boleh dizalimi, ditelantarkan dan dihinakan. Takwa itu di sini, (Beliau berisyarat ke dadanya tiga kali), “Cukuplah seseorang telah melakukan kejahatan kalau menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim adalah terpelihara darahnya, hartanya dan kehormatannya.”

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Orang muslim itu adalah saudara muslim lainnya, ia tidak boleh berbuat aniaya terhadapnya dan tidak boleh pula menjerumuskannya."

Di dalam hadis sahih disebutkan, "Allah senantiasa menolong hambaNya selama si hamba selalu menolong saudaranya."

Di dalam hadis sahih disebutkan, "Apabila seorang muslim berdoa untuk kebaikan saudaranya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, maka malaikat mengamininya dan mendoakan, "Semoga engkau mendapat hal yang serupa.”

Di dalam hadis sahih disebutkan, "Perumpamaan orang-orang mukmin dalam persahabatan kasih sayang dan persaudaraannya sama dengan satu tubuh; apabila salah satu anggotanya merasa sakit, maka rasa sakitnya itu menjalar ke seluruh tubuh menimbulkan demam dan tidak dapat tidur (istirahat).

Di dalam hadis sahih disebutkan, "Orang mukmin (terhadap mukmin lainnya) bagaikan satu bangunan, satu sama lainnya saling kuat-menguatkan." Lalu Rasulullah s.a.w. merangkumkan jari jemarinya.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya orang mukmin dari kalangan ahli iman bila dimisalkan sama kedudukannya dengan kepala dari suatu tubuh; orang mukmin akan merasa sakit kerana derita yang dialami oleh ahli iman, sebagaimana tubuh merasa sakit kerana derita yang dialami oleh kepala."

Allah s.w.t. memerintahkan RasulNya untuk menegakkan hak-hak kaum mukmin yang satu dengan yang lain dan memerintahkan sesuatu yang dengannya dapat terwujud rasa cinta dan persatuan. Di antaranya adalah apabila terjadi peperangan di antara mereka yang dapat menimbulkan perpecahan dan kebencian.

"maka damaikanlah di antara kedua saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah agar kalian diberi rahmat."

Kerana itu damaikanlah antara kedua saudara kalian yang berselisih dan berperang itu dan berusaha melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan kebencian di antara mereka.

Bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat. Hasil dari memenuhi hak kaum mukmin dan bertakwa kepada Allah dalam semua urusan kalian, kalian pasti akan mendapat rahmat.

Apabila telah tercapai rahmat, maka akan tercapai kebaikan dunia dan akhirat. Ayat ini juga menunjukkan, bahawa tidak memenuhi hak kaum mukmin merupakan penghalang besar mendapatkan rahmat. Ayat seterusnya ini juga menerangkan hak-hak kaum mukmin satu sama lain,

"11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memperolok-olok kaum dari kaum yang lain. Boleh jadi bahawa mereka lebih baik dari mereka," 

Janganlah kalian menghina, meremehkan dan mengolok-olok orang lain, kerana boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olokkan. Iaitu hendaknya sebahagian mereka tidak mengolok-olok, baik dengan ucapan maupun perbuatan yang menunjukkan penghinaan terhadap seorang muslim.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Takabur itu ialah menentang perkara hak dan meremehkan orang lain." Menurut riwayat yang lain, "dan menghina orang lain."

Menghina dan meremehkan orang lain adalah haram, dan menunjukkan bahawa orang yang mengolok-olok merasa ujub (bangga diri) dengan dirinya, padahal boleh saja yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Barangkali orang yang diremehkan lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah dan lebih disukai olehNya daripada orang yang meremehkannya.

Hal itu, kerana mengolok-olok tidaklah terjadi kecuali dari hati yang penuh dengan akhlak yang buruk dan tercela. Oleh kerana itulah Nabi s.a.w. bersabda, “Cukuplah seseorang telah melakukan kejahatan kalau menghina saudaranya yang muslim.”

Secara nas larangan ditujukan kepada kaum lelaki, lalu diiringi dengan larangan yang ditujukan kepada kaum wanita.

"dan janganlah wanita dari wanita yang lain. Boleh jadi bahawa mereka lebih baik dari mereka."

Janganlah wanita-wanita juga mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain, kerana boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada wanita yang mengolok-olokkan.

"Dan janganlah kalian mencela diri kalian sendiri" 

Iaitu janganlah kalian mencela orang lain, sesama sendiri atau sesama mukmin, kerana orang-orang mukmin seperti satu tubuh. Janganlah kalian meremehkan orang lain dan mencela mereka berbuat melampaui batas terhadap mereka, dan berjalan ke sana kemari menghambur fitnah mengadu domba, iaitu mencela dengan lisan (al lamz).

Mencela itu boleh juga dengan perbuatan (al hamz). Kedua-duanya adalah haram dan diancam dengan neraka. Pengumpat dan pencela adalah orang-orang yang tercela lagi dilaknat.

Abu Jubairah ibnu Ad Dahhak mengatakan bahawa berkenaan dengan kami Bani Salamah ayat berikut diturunkan, iaitu firmanNya, "dan janganlah kalian memanggil-manggil dengan gelar-gelar." (Al Hujurat 49:11) Ketika Rasulullah s.a.w. tiba di Madinah, tiada seorang pun dari kami melainkan mempunyai dua nama atau tiga nama. Tersebutlah pula apabila Beliau memanggil seseorang dari mereka dengan salah satu namanya, mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia tidak menyukai nama panggilan itu." Maka turunlah firmanNya,

"dan janganlah kalian memanggil-manggil dengan gelar-gelar."

Janganlah kalian memanggil orang lain dengan gelaran yang buruk yang tidak sedap didengar oleh yang berkenaan. Iaitu janganlah salah seorang di antara kalian mencela saudaranya dan menggelarinya dengan gelar yang buruk, dimana orang yang digelari itu tidak suka jika disebut dengannya. Adapun gelar yang tidak tercela, maka tidak termasuk dalam ayat ini.

"Seburuk-buruk nama adalah kefasikan setelah beriman."

Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) sesudah beriman. Panggilan yang buruk ialah gelaran yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan, “Hai fasik, hai kafir” dan sebagainya.

Seburuk-buruk sifat dan nama ialah yang mengandung kefasikan iaitu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, seperti yang biasa dilakukan di zaman Jahiliah bila saling memanggil di antara sesamanya. Kemudian sesudah kalian masuk Islam dan berakal, lalu kalian kembali kepada tradisi Jahiliah itu.

"Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itu orang-orang yang zalim."

Barang siapa yang tidak bertaubat dari kebiasaan tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Inilah yang wajib dilakukan seorang hamba, iaitu bertaubat kepada Allah Ta’ala dan keluar dari hak saudaranya, iaitu dengan meminta dihalalkan atau meminta dimaafkan, memujinya setelah mencelanya.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...