Isnin, 10 Februari 2020

25:1-2 Tafsir Surah Al Furqan, ayat 1-2.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (١) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا (٢) 

Ayat ini menerangkan tentang keagungan Allah, keesaanNya dan banyaknya kebaikan serta ihsanNya. Allah s.w.t. berfirman memuji diriNya sendiri Yang Mahamulia atas apa yang telah diturunkanNya kepada RasulNya, iaitu Al Qur'an yang mulia.

"1. Mahasuci"  

Lafaz tabaraka adalah wazan tafa'ala dari lafaz al-barakah, iaitu keberkahan yang tetap, kukuh, lagi kekal. Mahasuci Allah, Mahatinggi, Mahaagung, sempurna sifat-sifatNya dan banyak kebaikanNya yang di antara kebaikan dan nikmatNya yang terbesar adalah menurunkan Al Qur’an.

"yang telah menurunkan Al Furqan" 

Nazzala adalah kata kerja yang menunjukkan pengertian menurunkan secara berulang-ulang dengan ulangan yang banyak. Al Qur'an diturunkan secara beransur-ansur, terpisah-pisah, dan terinci ayat demi ayat, hukum demi hukum dan surah demi surah. Hal ini lebih berkesan dan lebih mendapat perhatian dari orang yang diturunkan Al Qur'an kepadanya.

Al Qur’an disebut Al Furqan, kerana ia membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram, petunjuk dengan kesesatan, jalan yang menyimpang dan jalan yang lurus, dan orang yang bahagia dengan orang yang sengsara.

"atas hambaNya"

Al Qur’an diturunkan kepada hambaNya iaitu Nabi Muhammad s.a.w. yang telah sempurna martabat kehambaan dan kedudukannya di atas para rasul yang lain.

"agar dia menjadi bagi seluruh alam pemberi peringatan." 

Sesungguhnya Nabi Muhammad s.a.w. dikhususkan oleh Allah untuk menerima Kitab yang mufassal, mulia, menjelaskan, lagi muhkam. Kitab yang dijadikan sebagai Furqan yang besar; tiada lain hal ini agar Beliau mengemban risalah secara khusus ditujukan kepada semua bangsa.

Beliau menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam (jin dan manusia), menakuti mereka dengan azab Allah dan menerangkan jalan yang diridhai Allah dan jalan yang dimurkaiNya. Barang siapa yang menerimanya dan mengamalkannya, maka dia termasuk orang yang selamat di dunia dan akhirat, dan mendapat kebahagiaan yang kekal.

"2. Yang bagiNya kerajaan langit dan bumi" 

Yang kepunyaanNyalah kerajaan langit dan bumi. Dia yang mengaturnya sendiri, dan semua yang ada di dalamnya adalah milikNya dan hambaNya, tunduk kepada rububiyyahNya dan perlu kepada rahmatNya.

"dan tidak mengambil anak dan tidak ada bagiNya sekutu dalam kerajaan" 

Dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu bagiNya dalam kekuasaanNya. Dia yang memiliki alam semesta, sedangkan selainNya dimiliki, Dia berkuasa, sedangkan selainNya dikuasai, Dia Mahakaya dari segala sisi, sedangkan selainNya perlu kepadaNya dari segala sisi.

Semua makhluk di bawah ketetapanNya. Mereka tidak bertindak kecuali dengan izinNya. Maka Mahatinggi Allah dari memiliki anak dan sekutu dengan ketinggian yang setinggi-tingginya, dan orang yang mengatakan demikian bererti tidak mengagungkanNya dengan pengagungan yang semestinya.

"dan Dia menciptakan segala sesuatu," 

Dia telah menciptakan segala sesuatu baik alam bahagian atas maupun alam bahagian bawah, baik manusia, jin, malaikat, haiwan, tumbuhan, benda mati, dan lain-lain.

"maka Dia menentukannya ukuran."

Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya dan tepat. Segala sesuatu selain Dia adalah makhluk lagi dimiliki, sedangkan Dialah Yang Menciptakan segala sesuatu, Yang Menguasai, Yang Memiliki dan Tuhannya, segala sesuatu berada di bawah kekuasaanNya, diatur olehNya, tunduk kepadaNya dan kepada takdirNya.

Segala sesuatu yang diciptakan Allah diberiNya perlengkapan-perlengkapan dan persiapan-persiapan, sesuai dengan naluri, sifat-sifat dan fungsinya masing-masing dalam hidup.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...