Selasa, 25 Februari 2020

25:3-6 Tafsir Surah Al Furqan, ayat 3-6.

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ لأنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيَاةً وَلا نُشُورًا (٣) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا (٤) وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلا (٥) قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٦) 

Setelah Allah s.w.t. menerangkan kesempurnaanNya, keagunganNya dan banyaknya kebaikanNya, maka yang demikian menghendaki agar Dia yang dicintai, disembah dan diagungkan, maka Dia menerangkan batilnya menyembah selainNya.

"3. Dan mereka mengambil dari selain Dia tuhan-tuhan, mereka tidak menciptakan sesuatu, dan mereka, mereka diciptakan" 

Kemudian atau namun, mereka mengambil tuhan-tuhan selain Dia untuk disembah, padahal tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan.

Sungguh sangat aneh sekali dan sangat membuktikan sekali terhadap kebodohan mereka, kurangnya akal mereka, bahkan membuktikan kezaliman dan beraninya mereka terhadap Tuhan yang menciptakan mereka.

Iaitu sikap mereka mengambil tuhan yang keadaannya seperti yang disebutkan, iaitu tidak dapat menciptakan, bahkan dicipta, yang tidak dapat menghidupkan, mematikan mapun membangkitkan.

"dan mereka tidak mampu bagi diri mereka kemudaratan dan tidak manfaat" 

Mereka tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap diri mereka dan tidak dapat mendatangkan manfaat sedikit maupun banyak.

"dan mereka tidak mampu kematian dan tidak mampu kehidupan dan tidak kebangkitan."

Mereka juga tidak kuasa mematikan, menghidupkan dan membangkitkan. Iaitu mereka tidak dapat berbuat sesuatu pun dari hal tersebut, bahkan semuanya itu bersumber dari Allah s.w.t. yang menghidupkan dan yang mematikan, Dialah yang akan menghidupkan kembali semua makhluk kelak di hari kiamat. Baik orang-orang yang terdahulu maupun orang-orang yang kemudian, semua akan dibangkitkanNya kembali.

Setelah Allah s.w.t. menetapkan kebenaran tauhid dengan dalil yang qath’i (pasti) lagi jelas dan batilnya syirik (mengadakan tandingan bagi Allah), Dia menetapkan kebenaran risalah Nabi Muhammad s.a.w. dan batilnya orang yang menolaknya dan menentangnya.

"4. Dan berkata orang-orang yang kafir, "Tidaklah ini kecuali kebohongan mengada-adakannya, dan membantunya atasnya kaum yang lain.""

Allah s.w.t. berfirman, menceritakan tentang kurangnya akal orang-orang yang bodoh dari kalangan orang-orang kafir sehubungan dengan pendapat mereka tentang Al-Qur'an.

Mereka mengatakan bahawa Al Qur’an ini hanyalah kebohongan yang dibuat-buat oleh Nabi Muhammad s.a.w., dan Beliau dalam menghimpunnya meminta bantuan kepada orang-orang Ahli Kitab. Maka Allah s.w.t. menjawab membantah mereka melalui firmanNya,

"Maka sungguh mereka datangkan kezaliman dan dusta."

Sesungguhnya mereka telah bersikap sombong, berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar. Mereka telah membuat-buat perkataan yang batil. Padahal mereka mengetahui bahawa perkataannya itu batil, dan mereka menyedari akan kedustaan tuduhan yang mereka lancarkan itu.

Mereka juga mengetahui peribadi orang yang membawanya, terkenal kejujurannya, amanahnya, dan akhlaknya yang mulia, dan lagi tidak mungkin bagi Beliau bahkan semua makhluk untuk mendatangkan Al Qur’an yang isinya begitu agung, indah, dan bijaksana, bahkan terdapat berita-berita orang terdahulu yang benar, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah s.w.t.

"5. Dan mereka berkata, "Dongeng-dongeng orang-orang terdahulu minta orang lain untuk menuliskannya,""

Mereka juga mengatakan bahawa Al Qur’an itu hanya kitab dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang disampaikan dari mulut ke mulut, lalu Beliau s.a.w. meminta agar dituliskan salinan untuknya.

"maka ia dibacakan atasnya pada waktu pagi dan petang." 

Lalu dibacakanlah dongengan itu kepada Beliau s.a.w. setiap pagi dan petang agar Beliau hafal. Ucapan mereka ini diketahui kebatilannya oleh semua orang kerana kacau, dusta, dan buat-buatan serta tidak ada buktinya.

Sesungguhnya telah diketahui secara mutawatir dan pasti bahawa Nabi Muhammad s.a.w. tidak pernah belajar menulis, baik di permulaan usianya maupun di akhirnya. Beliau membesar di tengah-tengah mereka yang melancarkan tuduhan tersebut, sejak kelahirannya hingga Allah mengangkatnya sebagai utusanNya, yang memakan waktu empat puluh tahun.

Mereka secara pasti mengetahui seluk-beluknya, kejujurannya, kebersihan dirinya, kebajikannya, sifat amanahnya, jauh dari dusta dan perbuatan lacur serta akhlak-akhlak yang rendah lainnya. Hingga mereka menggelar Beliau s.a.w. Al Amin sejak kecil sampai Allah mengangkatnya sebagai utusan, sebab mereka mengetahui kejujuran dan kebajikannya.

Tetapi setelah Allah memuliakannya dengan mengangkatnya sebagai seorang rasul, maka mulailah mereka melancarkan permusuhan terhadapnya dan melemparinya dengan tuduhan-tuduhan tersebut, yang diketahui oleh setiap orang yang berakal, bahawa Beliau bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka.

Mereka sendiri bingung dalam melancarkan tuduhannya, terkadang mereka dengan tuduhan dustanya menjulukinya sebagai seorang penyihir, terkadang mengatakannya sebagai seorang penyair, adakalanya mengatakannya sebagai seorang yang gila, adakalanya mengatakannya sebagai pendusta.

Allah s.w.t. memerintahkan Nabi Muhammad s.a.w. membantah keingkaran dan kedustaan mereka.

"6. Katakanlah, "Menurunkannya Yang Maha Mengetahui rahsia di langit dan bumi.""

Al Qur'an yang mengandung kisah-kisah orang-orang terdahulu dan terkemudian dengan pemberitaan yang hak dan benar serta sesuai dengan kejadiannya yang di masa lalu maupun di masa mendatang, diturunkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui hal ghaib di langit dan di bumi, dan mengetahui semua rahsia (hal-hal yang tersembunyi) sebagaimana pengetahuan Allah terhadap hal-hal yang nyata.

Sisi tegaknya hujjah kepada mereka adalah, bahawa yang menurunkannya adalah Tuhan yang ilmuNya meliputi segala sesuatu, termasuk mengetahui juga orang yang membawa Al Qur’an (Nabi Muhammad s.a.w.) dan mengatakan bahawa ia turun dari sisi Allah.

Jika memang Al Qur’an bukan dari Allah, tentu Allah segera membinasakannya, namun kenyataannya Allah menguatkannya dan memenangkannya terhadap musuh-musuhnya. Di samping itu, disebutkan ilmuNya yang menyeluruh adalah untuk mengingatkan mereka dan mendorong mereka untuk mentadabburi Al Qur’an.

Jika mereka mahu mentadaburinya, tentu mereka akan melihat di antara ilmuNya dan hukum-hukumNya yang menunjukkan bahawa Al Qur’an turun dari Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang tampak.

Walaupun mereka mengingkari tauhid dan kerasulan Nabi Muhammad s.a.w., melancarkan tuduhan-tuduhan yang bohong kepadanya, derhaka, kafir, dan ingkar serta segala ucapan mereka yang tidak layak terhadap Rasul dan Al Qur'an, Allah bersikap lembut kepada mereka.

Dia tidak segera menghukum mereka, bahkan mengajak mereka dengan lembut untuk bertaubat, menghentikan perbuatan-perbuatan yang biasa mereka lakukan sebelumnya dan kembali kepadaNya, sambil memberitahukan kepada mereka bahawa rahmat Allah Mahaluas dan maafNya Mahabesar.

"Sungguh Dia, Dia Maha Pengampun Maha Penyayang."

Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. SifatNya mengampuni bagi pelaku dosa dan maksiat apabila mereka mengerjakan sebab-sebab untuk diampuni, iaitu berhenti dari maksiat dan bertaubat.

Dia Maha Penyayang. Dia tidak segera menghukum mereka, padahal mereka telah melakukan perbuatan yang menghendaki untuk disiksa. Dia mengutus RasulNya untuk kebaikan mereka, tetapi Rasul tersebut mereka sakiti baik dengan lisan maupun dengan perbuatan.

Bahkan Dia mengajak mereka bertaubat dan sedia menerima taubat mereka, menghapuskan kesalahan mereka dan menerima kebaikan mereka. Dia menyeru mereka untuk masuk Islam dan menempuh jalan petunjuk.

Perhatikanlah kemuliaan dan kedermawanan Allah ini, padahal mereka membunuh kekasih-kekasihNya, tetapi Dia masih menyeru mereka untuk bertaubat, beroleh rahmat dan tidak berputus asa.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...