Ahad, 16 Februari 2020

2:83-86 Tafsir Surah Al Baqarah, ayat 83-86.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلا قَلِيلا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ (٨٣) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (٨٤) ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٨٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (٨٦) 

Allah s.w.t. berfirman mengingatkan kaum Bani Israil terhadap apa yang telah Dia perintahkan kepada mereka dan pengambilan janji olehNya atas hal tersebut dari mereka, tetapi mereka berpaling dari semuanya itu dan menentang secara disengaja dan direncanakan, sedangkan mereka mengetahui dan mengingat hal tersebut.

"83. Dan ketika Kami mengambil janji Bani Israil," 

Ingatlah ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil. Janji ini diadakan kerana Bani Israil sering bermaksiat, maka Allah mengambil perjanjian yang kukuh dari mereka iaitu,

"Janganlah kalian menyembah melainkan Allah" 

Hendaklah kalian menyembah Allah dan jangan menyekutukanNya dengan sesuatu pun.

"dan kepada kedua orang tua berbuat baik" 

Berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa dengan perkataan dan perbuatan. Perintah berbuat baik kepada mereka menunjukkan larangan berbuat jahat (isaa'ah) dan tidak berbuat ihsan.

"dan kerabat dekat, dan anak-anak yatim" 

Berbuat baiklah kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim. Al yatama ialah anak-anak kecil yang tidak mempunyai orang tua yang menjamin penghidupan mereka. Mereka ditinggal mati oleh bapanya, sedangkan usia mereka belum mencapai masa baligh.

"dan orang-orang miskin" 

Al masakin ialah orang-orang yang tidak menjumpai apa yang mereka belanjakan buat diri mereka sendiri dan keluarganya.

"dan ucapkanlah kalian kepada manusia yang baik" 

Ucapkanlah atau bertutur katalah yang baik kepada semua manusia. Berkatalah kepada mereka dengan baik dan lemah lembut. Termasuk dalam hal ini ialah yang mengandung amar ma'ruf dan nahi munkar dengan cara yang makruf, kesabaran, pemaafan, pengampunan, mengajarkan ilmu agama, menyebarkan salam, senyum dan perkataan baik lainnya.

Dalam perintah bertutur kata yang baik kepada semua manusia terdapat perintah berbuat ihsan secara umum, kerana dengan perbuatan dan harta terkadang di antara manusia ada yang tidak boleh melakukannya, maka Allah s.w.t. memerintahkan minimal dengan perkataan. Di ayat ini, Allah s.w.t. mengajarkan manusia agar ucapan dan tindakannya bersih dari perkara keji, kotor, mencaci maki dan bermusuhan.

"dan dirikanlah kalian solat dan tunaikanlah kalian zakat. 

Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat.
Syari'at yang disebutkan pada ayat di atas adalah termasuk Usuluddin (prinsip-prinsip agama) yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla dalam semua syari'at, kerana di dalamnya terdapat maslahat yang banyak di setiap waktu dan tempat, sehingga bagaimana pun juga, syari'at ini tidak akan mansukh (dihapus) sebagaimana dasar agama yang paling pertama dan utama iaitu tauhid (menyembah hanya kepada Allah) tidak akan mansukh.

"Kemudian kalian berpaling, kecuali sedikit dari kalian, dan kalian orang-orang yang membangkang."

Tetapi kemudian kalian mengingkari atau tidak memenuji janji itu, kecuali sebahagian kecil dari kalian, dan kalian masih menjadi pembangkang.

"84. Dan ketika Kami mengambil janji mereka, "Janganlah kalian menumpahkan darah kalian dan janganlah kalian mengusir diri kalian dari kampung halaman kalian."" 

Ingatlah ketika Kami mengambil janji dari kalian iaitu, "Kalian tidak akan menumpahkan darah kalian (membunuh orang), dan kalian tidak akan mengusir diri kalian (saudara sebangsa) dari kampung halaman kalian."

"Kemudian kalian berikrar dan kalian menyaksikan." 

Kemudian kamu berikrar kalian telah mengetahui janji tersebut, keabsahannya dan akan memenuhinya, sedangkan kalian mempersaksikan janji itu.

"85. Kemudian kalian ini membunuh diri kalian dan kalian mengusir segolongan dari kalian dari kampung halaman mereka."

Kemudian kalian (Bani Israil) membunuh saudara sebangsa kalian dan mengusir segolongan dari kalian dari kampung halamannya.

"Kalian bantu-membantu atas mereka dengan dosa dan permusuhan." 

Kalian saling membantu menghadapi mereka dengan kejahatan dan permusuhan. Padahal mereka sama-sama sebangsa.

"Dan jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, kalian tebus mereka, dan itu terlarang atas kalian pengusiran mereka."

Tetapi jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, kalian tebus mereka, padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagi kalian.

"Apakah kalian beriman kepada sebahagian kitab dan ingkar kepada sebahagian yang lain." 

Adakah kalian beriman kepada sebahagian dari hukum Taurat, iaitu menebus tawanan, dan kalian ingkar terhadap sebahagian yang lain, iaitu hukum yang melarang pembunuhan dan pengusiran?

"Maka tiadalah balasan orang yang mengerjakan hal itu dari kalian melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia."

Maka tidak ada balasan yang patut bagi orang yang menentang syariat Allah dan perintahNya di antara kalian selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Hal itu pun terjadi, Allah s.w.t. memberikan kemenangan kepada RasulNya, sehingga di antara mereka ada yang terbunuh, ada yang tertawan dan ada yang terusir.

"Dan hari kiamat mereka dikembalikan kepada yang sangat keras azab. Dan tidaklah Allah lalai atas apa yang kalian kerjakan."

Pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat besar dan berat sebagai pembalasan yang setimpal terhadap perbuatan mereka yang menentang Kitabullah yang berada di tangan mereka, iaitu kitab Taurat. Allah tidak lengah dari apa yang kalian perbuat.

Ayat ini berkenaan dengan orang-orang Yahudi di Madinah pada permulaan Hijrah. Yahudi Bani Quraizah bersekutu dengan suku Aus, dan Yahudi Bani Nadhir bersekutu dengan orang-orang Khazraj. Antara suku Aus dan suku Khazraj sebelum Islam biasa terjadi peperangan.

Ketika orang-orang Yahudi menempati Madinah, di mana mereka terdiri dari tiga suku, iaitu: Bani Quraizah, Bani Nadhir dan Bani Qainuqa'. Masing-masing mereka bersekutu dengan suku Aus atau Khazraj. Ketika suku Aus dan Khazraj berperang, maka para sekutunya yang terdiri dari orang-orang Yahudi ikut berperang.

Bani Quraizah membantu suku Aus dan Bani Nadhir membantu suku Khazraj, sampai antara kedua suku Yahudi itupun terjadi peperangan dan tawan menawan, kerana membantu sekutunya. Tetapi ketika ada orang-orang Yahudi yang tertawan, maka kedua suku Yahudi itu bersepakat untuk menebusnya, walaupun awalnya mereka saling berperang.

Di dalam ayat ini terdapat dalil yang tegas bahawa amal bahagian dari iman, dan iman itu menghendaki untuk mengerjakan perintah dan menjauhi larangan.

"86. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat."

Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, iaitu mereka lebih suka memilih atau mengedepankan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Inilah sebab mereka memperoleh kenistaan dan kehinaan serta azab pada hari kiamat.

"Maka tidak akan diringankan dari mereka azab dan mereka tidak ditolong." 

Tidak akan diringankan siksa mereka, iaitu tidak pernah terhenti siksaan atas diri mereka walau hanya sesaat.

Mereka tidak akan ditolong, iaitu tiada seorang penolong pun yang dapat menyelamatkan mereka dari azab kekal yang menimpa diri mereka, dan tiada seorang pun yang dapat memberikan perlindungan kepada mereka dari siksa tersebut.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...