Rabu, 26 Februari 2020

33:7-8 Tafsir Surah Al Ahzab, ayat 7-8.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٧) لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (٨)

Allah s.w.t. menceritakan kepada Nabi Muhammad s.a.w. tentang Ulul 'Azmi yang lima orang dan para nabi lainnya.

"7. Dan ketika Kami mengambil dari nabi-nabi perjanjian mereka, dan darimu, dan dari Nuh, dan Ibrahim, dan Musa dan Isa putera Maryam."

Ingatlah ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi, dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putera Maryam.

Dia telah mengambil perjanjian dan pernyataan dari mereka, bahawa mereka semua akan beribadah kepada Allah, mengajak manusia beribadah kepadaNya, menegakkan agama Allah, menyampaikan risalahNya, saling membantu, saling menolong dan sedia untuk berkorban.

Dalam ayat ini yang disebutkan pertama adalah nabi penutup, kerana kemuliaan yang dimilikinya. Kemudian barulah mereka disebutkan secara tertib berdasarkan urutan keberadaan mereka di bumi ini. Semoga salawat Allah terlimpahkan kepada mereka semuanya.

"Dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh." 

Perjanjian yang teguh ialah kesanggupan menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Dia mengambil perjanjian yang teguh dari para nabi secara umum, dan dari para rasul ulul ‘azmi secara khusus untuk menegakkan agama Allah dan berjihad di jalanNya, dan bahawa jalan ini adalah jalan yang dilalui para nabi terdahulu sampai diakhiri oleh penutup para nabi, iaitu Muhammad s.a.w. Dia juga memerintahkan manusia untuk mengikuti mereka.

"8. Kerana Dia akan menanyakan orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka."

Agar Dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Siddiqin bermaksud orang-orang yang menyampaikan dan mengamalkan apa yang mereka terima dari para rasul.

Pada hari kiamat Allah akan menanyakan kepada para rasul sampai di mana usaha mereka menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada umatnya dan sampai di mana umatnya melaksanakan ajaran Allah itu.

Adakah mereka memenuhinya sehingga Dia akan memberikan balasan kepada mereka dengan syurga yang penuh kenikmatan, atau bahkan mereka tidak memenuhinya sehingga Dia mengazab mereka dengan azab yang pedih?

"Dan Dia menyediakan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih." 

Dia menyediakan bagi orang-orang kafir, iaitu dari kalangan umat manusia itu azab yang menyakitkan.

Maka kami bersaksi bahawa para rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhan mereka, telah berbuat baik kepada umatnya masing-masing, serta telah menerangkan perkara yang hak dengan jelas dan gamblang kepada mereka, dengan keterangan yang tidak mengandung keraguan dan tidak pula kekeliruan.

Walaupun demikian, masih ada saja orang-orang yang mendustakan mereka, iaitu dari kalangan orang-orang kafir yang dungu, pengingkar dan pembangkang terhadap perkara yang hak.

Apa yang disampaikan oleh para rasul adalah hak belaka, dan orang-orang yang menentang mereka adalah sesat.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...