Selasa, 18 Februari 2020

4:5-6 Tafsir Surah An Nisa, ayat 5-6.

وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا (٥) وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦) 

Allah s.w.t. berfirman,

"5. Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang bodoh harta-harta kalian yang Allah menjadikan bagi kalian pemeliharaan;" 

Janganlah kalian (para wali) serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.

Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya baik kerana hilang akal seperti orang gila, maupun kerana belum cerdas seperti orang yang biasa boros.

Dalam ayat ini, Allah melarang para wali menyerahkan harta mereka yang belum sempurna akalnya agar harta itu tidak habis atau binasa. Hal itu, kerana Allah menjadikan harta sebagai penopang hamba-hambaNya untuk maslahat dunia mereka maupun agama, mereka yang belum sempurna akalnya tidak dapat mengatur hartanya dan menjaganya.

Oleh kerana itu, wali mereka yang bertindak, iaitu dengan mengeluarkan harta untuk makan dan pakaian mereka, serta mengeluarkan untuk sesuatu yang dharuri (penting) atau diperlukan mereka baik terkait dengan agama maupun dunia.

Disandarkannya harta kepada para wali sebagai isyarat wajibnya bagi para wali memberlakukan harta anak yatim sebagaimana mereka memberlakukan harta mereka dengan menjaganya, bertindak tepat dan tidak membawa kepada hal-hal yang berbahaya.

"dan berikanlah rezeki mereka padanya" 

Berilah mereka belanja, iaitu berikanlah mereka makanan dari harta itu. Dalam ayat ini terdapat dalil bahawa nafkah orang gila, anak kecil, orang yang kurang akalnya diambil dari harta mereka jika mereka memiliki harta.

Demikian juga menunjukkan bahawa perkataan wali adalah diterima dalam hal dakwaannya berupa nafkah yang memang mungkin dan pakaian, kerana Allah menjadikan mereka sebagai orang yang diberi amanat (dipercaya) terhadap harta orang-orang yang belum sempurna akalnya itu, sehingga perkataan orang yang diberi amanat adalah diterima.

"dan beri mereka pakaian dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik." 

Berilah mereka pakaian dari hasil harta itu serta ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik, misalnya dengan menerangkan kepada mereka (semasa mereka meminta harta) bahawa harta akan diserahkan kepada mereka nanti setelah mereka sudah pandai mengaturnya.

"6. Dan ujilah anak-anak yatim sehingga apabila sampai nikah."

Ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kahwin, iaitu usia baligh, baik dengan bermimpi atau sudah berusia 15 tahun. Adakanlah penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahawa anak itu dapat dipercaya.

Contoh cara mengetahui apakah mereka sudah mampu mengatur harta atau belum adalah dengan memberikan sedikit harta, kemudian diperhatikan apakah dia akan menghabiskan semua itu tanpa menyisakan untuk keperluannya yang akan datang atau menyisakannya.

Jika dia tidak menyisakannya, maka tandanya dia belum mampu mengatur harta, maka hartanya belum boleh diserahkan kepadanya, bahkan dia masih tetap dianggap belum sempurna akalnya walaupun usianya sudah dewasa.

"Maka jika kalian melihat dari mereka kecerdasan, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka."

Kemudian jika menurut pendapat kalian mereka telah cerdas, iaitu keadaan agamanya baik dan sudah pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.

"Dan janganlah kalian memakannya lebih dari batas" 

Janganlah kalian makan harta anak yatim lebih dari batas yang patut, iaitu melebihi batas yang dihalalkan Allah s.w.t. Janganlah kalian memakan harta anak yatim tanpa adanya keperluan yang mendesak.

"dan tergesa-gesa sampai mereka dewasa."

Janganlah kalian tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Iaitu jangan memakan harta mereka semasa mereka masih kecil, di mana ketika itu mereka tidak dapat mengambilnya dari kalian dan tidak dapat mencegah kalian memakannya.

Hal ini adalah perkara yang sering dilakukan oleh para wali yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, di mana mereka menjadikan kewalian terhadap anak yatim sebagai kesempatan, bukan sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, mereka pun menghabiskan harta itu sebelum anak-anak yatim dewasa.

"Dan siapa yang dia kaya, maka hendaklah dia menahan diri"

Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu dan janganlah memakannya barang sedikit pun. Harta anak yatim baginya (orang yang mampu) sama halnya dengan bangkai dan darah (iaitu haram dimakan).

"dan siapa yang dia miskin, maka hendaklah dia memakan dengan cara yang baik."

Barang siapa yang miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut yang patut.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah r.a. tentang firman Allah Ta'ala, "Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut."

Bahawa ayat tersebut turun berkenaan dengan harta anak yatim, jika pengurusnya seorang yang fakir, maka dia boleh memakan sebagai ganti kepengurusannya terhadapnya, namun secara wajar.

Misalnya sesuai kepengurusannya. Contoh lain memakan harta anak yatim secara ma'ruf (wajar) adalah:

1. Ia mengambilnya, namun sifatnya hanya sebagai pinjaman.

2. Ia memakannya sesuai keperluan tanpa berlebihan.

3. Ia mengambilnya ketika melakukan sesuatu untuk anak yatim.

4. Ia mengambilnya ketika terpaksa, jika dia sudah mampu, nanti akan dibayarnya, namun jika dia tidak mampu, maka menjadi halal.

"Maka apabila kalian menyerahkan kepada mereka harta-harta mereka, maka adakan saksi-saksi atas mereka." 

Kemudian mereka mencapai usia baligh dan dewasa, menurut pendapat kalian mereka telah cerdas dan pandai memelihara harta, maka saat itulah kalian harus menyerahkan kepada mereka harta mereka yang ada di tangan kalian.

Apabila kalian menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kalian adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka, bahawa mereka telah menerimanya dan beban kalian telah lepas agar tidak timbul pertengkaran. Perintah ini merupakan saranan.

"Dan cukuplah dengan Allah sebagai pengawas."

Cukuplah Allah sebagai Pengawas atas persaksian itu. Iaitu cukuplah Allah sebagai Penghitung, Saksi, dan Pengawas terhadap para wali sehubungan penilaian mereka terhadap anak yatimnya dan di saat mereka menyerahkan harta kepada anak-anak yatim.

Iaitu adakah harta itu dalam keadaan lengkap lagi utuh, ataukah kurang perhitungannya serta perkaranya dipalsukan, semuanya Allah mengetahui dan mengawasi akan hal tersebut.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...