Rabu, 5 Februari 2020

5:61-64 Tafsir Surah Al Maidah, ayat 61-64.

وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ (٦١) وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٦٢) لَوْلا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (٦٣) وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٦٤) 

Allah s.w.t. berfirman,

"61. Dan apabila mereka datang kepada kalian, mereka berkata, "Kami beriman.""

Apabila orang-orang Yahudi atau munafik datang kepada kalian, mereka mengatakan, "Kami telah beriman," sebagai bentuk kemunafikan dan makar.

"Dan sungguh mereka masuk kepada kekafiran dan mereka sungguh telah keluar dengannya."

Padahal mereka datang kepada kalian dengan kekafirannya, iaitu sambil memendam kekafirannya di dalam hati mereka. Pengetahuan yang telah mereka dengar darimu sama sekali tidak ada pengaruhnya bagi mereka, dan tiada bermanfaat bagi mereka semua nasihat dan peringatan. Kemudian mereka pergi darimu dengan membawa kekafirannya juga.

Demikianlah sifat-sifat orang-orang munafik dari kalangan mereka, iaitu bahawa mereka berdiplomasi dengan kaum mukmin pada lahiriahnya, sedangkan dalam batin mereka memendam kekafiran. Allah s.w.t mengkhususkan sebutan ini hanya bagi mereka, bukan selain mereka.

"Dan Allah lebih mengetahui dengan apa yang mereka sembunyikan." 

Allah lebih mengetahui kemunafikan dan niat jahat yang mereka sembunyikan. Dia mengetahui semua rahsia mereka dan apa yang tersimpan di dalam dada mereka, walaupun mereka menampakkan di mata makhluk hal yang berbeda dengan batin mereka dan memulas diri dengan hal-hal yang bertentangan dengan hati mereka.

Kerana sesungguhnya Allah Maha Mengetahui semua yang ghaib dan yang nyata, Allah lebih mengetahui dari diri mereka sendiri. Kelak Allah akan memberikan balasan hal tersebut terhadap mereka dengan pembalasan yang sempurna.

Di ayat ini dan ayat setelahnya Allah s.w.t. menyebutkan aib-aib mereka (orang-orang Yahudi) sebagai pembelaan terhadap hamba-hambaNya yang mukmin.

"62. Dan kamu akan melihat kebanyakan di antara mereka, mereka bersegera dalam dosa" 

Kamu akan melihat kebanyakan dari orang-orang Yahudi bersegera atau berlumba dalam mengerjakan semua hal yang berdosa seperti suka berbohong, dan melakukan maksiat-maksiat lainnya, baik terkait dengan hak Allah maupun dengan hak makhluk.

"dan permusuhan dan mereka memakan haram."

Mereka juga bersegera dalam permusuhan, menganiaya orang lain dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil iaitu menerima risywah atau rasuah. Hal ini menunjukkan kotornya jiwa mereka, suka berbuat maksiat dan kezaliman. Namun anehnya, mereka mengaku bahawa mereka di atas kemuliaan.

"Sungguh amat buruk apa yang mereka kerjakan." 

Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Iaitu alangkah buruknya perbuatan yang mereka kerjakan dan alangkah jahatnya perbuatan aniaya yang mereka lancarkan itu.

"63. Mengapa tidak melarang mereka ulama-ulama Yahudi dan pendeta-pendeta dari ucapan mereka dosa dan dari mereka memakan haram."

Mengapa orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Iaitu mengapa para penguasa dan pendeta-pendeta mereka tidak mahu melarang mereka melakukan hal tersebut?

Rabbaniyyun bermaksud para penguasa yang juga orang alim mereka, sedangkan yang dimaksud dengan pendeta adalah para ulama saja.

"Sungguh amat buruk apa yang mereka kerjakan." 

Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Iaitu kerana para penguasa dan para pendeta itu tidak mahu melarang para pengikut mereka dari hal tersebut.

Lelaki dari kalangan orang-orang Yahudi yang dikenal dengan nama Syas ibnu Qais telah mengatakan (kepada Nabi s.a.w.), "Sesungguhnya Tuhanmu kikir, tidak mahu berinfak." Maka Allah menurunkan firmanNya,

"64. Dan berkata Yahudi, "Tangan Allah terbelenggu.""

Ketika rezeki orang-orang Yahudi sempit kerana mendustakan Nabi s.a.w., padahal mereka sebelumnya memiliki harta yang banyak, mereka berkata, "Tangan (kekuasaan) Allah terbelenggu." Maghlulah bermaksud terbelenggu, tergenggam atau kikir. Mereka juga menyifatiNya miskin, sedangkan mereka sendiri kaya.

Mahasuci, Mahatinggi lagi Mahabesar Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Semoga laknat Allah menimpa mereka secara berturut-turut sampai hari kiamat. Allah s.w.t. berfirman menjawab perkataan mereka dan membuka topeng sandiwara mereka serta semua kedustaan dan buat-buatan mereka,

"Terbelenggu tangan-tangan mereka" 

Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu. Kalimat ini mengandung beberapa maksud:

- Kutukan dari Allah terhadap orang-orang Yahudi, yang bererti bahawa mereka akan terbelenggu di bawah kekuasaan bangsa-bangsa lain selama di dunia dan akan disiksa dengan belenggu neraka di akhirat kelak.

- Tangan mereka terbelenggu sehingga tidak dapat mengerjakan kebaikan, sekaligus doa buruk untuk mereka.

- Pernyataan bahawa tangan merekalah yang sesungguhnya terbelenggu dari berbuat baik kepada manusia, dan ternyata memang demikian, iaitu mereka adalah manusia yang paling kikir kepada orang lain dan paling sedikit kebaikannya, paling buruk sangkaannya kepada Allah dan paling jauh dari rahmatNya, padahal rahmatNya mengena kepada segala sesuatu dan memenuhi alam bahagian atas maupun bawah.

"dan mereka dilaknat dengan apa yang mereka katakan."

Merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Memang demikianlah yang terjadi pada mereka; sesungguhnya kekikiran, kedengkian, dan kelicikan serta kehinaan yang ada pada mereka sangat besar.

Allah s.w.t. tidaklah demikian,

"Tetapi kedua tanganNya terbuka."

Padahal kedua tangan (kekuasaan) Allah terbuka. Dia Mahaluas kurniaNya lagi berlimpah pemberianNya. Sebenarnya tiada sesuatu pun kecuali perbendaharaanNya ada di sisiNya.

Ahlussunnah sepakat bahawa Allah memiliki dua tangan secara hakiki namun yang sesuai dengan kebesaranNya.

Rasulullah s.a.w. bersabda, “Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil, di sisi Allah akan berada di atas mimbar-mibar dari cahaya di sebelah kanan Ar Rahman ‘Azza wa Jalla, dan kedua tanganNya adalah kanan. Mereka (yang berada di mimbar itu) adalah orang-orang yang adil dalam hukumnya, keluarganya dan dalam hal yang mereka pimpin.”

Rasulullah s.a.w. bersabda, “Allah akan menggulung seluruh lapisan langit pada hari kiamat, lalu diambil dengan tangan kananNya, dan berfirman, “Akulah penguasa, di mana orang-orang yang berlaku zalim? Di mana orang orang yang sombong?” Kemudian Allah menggulung beberapa bumi, lalu diambil dengan tangan kiriNya dan berfirman, “Akulah Penguasa, di mana orang-orang yang berlaku zalim? Di mana orang-orang yang sombong?”
Kedua hadis di atas menunjukkan bahawa Allah memiliki dua tangan, hanya saja di hadis pertama menerangkan bahawa kedua tanganNya adalah kanan, sedangkan hadits kedua menyebutkan tentang tangan kiriNya.

Hal ini tidaklah bertentangan, kerana maksud hadis pertama adalah bahawa tangan yang satu lagi tidaklah seperti tangan kiri sebagaimana tangan kiri yang dimiliki makhluk yang keadaannya lemah. Oleh kerana itu, Beliau menerangkan, bahawa kedua tanganNya adalah kanan, iaitu tidak memiliki kekurangan.

Hal ini diperkuat oleh sabda Beliau dalam hadis tentang Adam, “Aku memilih tangan kanan Tuhanku, dan kedua tanganNya adalah kanan lagi diberkahi.” Oleh kerana dikhuatirkan timbul persangkaan keliru jika ditetapkan tangan kiri yang menunjukkan kekurangan, maka Beliau menerangkan, “Kedua tanganNya adalah kanan,”

Hal ini juga diperkuat oleh sabda Beliau s.a.w., “Orang-orang yang berbuat adil berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan Ar Rahman.” Maksudnya adalah menerangkan keutamaan mereka, martabat mereka, dan bahawa mereka di sebelah kanan Ar Rahman.

Kesimpulannya, bahawa kedua tangan Allah adalah kanan tanpa diragukan lagi, dan masing-masingnya bukan yang lain, dan apabila kita sebut tangan yang lain itu adalah tangan kiri, maka bukan bererti kurang kuat dibanding tangan kanan, bahkan kedua tanganNya adalah kanan.

"Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki."

Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki. Dialah yang memberikan nikmat kepada semua makhlukNya, hanya Dia semata, tiada sekutu bagiNya, dan Dialah yang menciptakan semua apa yang kita perlukan di malam hari, di siang hari, di perjalanan kita, di tempat menetap kita, dan di semua keadaan kita.

Tidak ada yang menghalangi apa yang Dia kehendaki, Dia melapangkan kurnia dan ihsanNya baik kurnia agama maupun dunia, dan memerintahkan hamba-hambaNya agar mendatangi kepemurahanNya serta tidak menutup pintu ihsan terhadap diri mereka dengan berbuat maksiat.

Dia senantiasa memberi di malam dan siang hari, kebaikanNya senantiasa tercurah di setiap waktu, menghilangkan derita dan menyingkirkan kesedihan, mengkayakan yang miskin, membebaskan tawanan dan mengubati hati yang sedang merana, mengabulkan orang yang meminta, memberi orang yang fakir, mengabulkan permintaan orang sangat memerlukan, memberi nikmat walaupun tidak diminta, menyembuhkan orang yang meminta kesembuhan, demikian juga tidak dihalangi dari kebaikanNya orang-orang yang bermaksiat.

Di antara kepemurahanNya adalah memberi taufiq wali-waliNya untuk mengerjakan amal soleh, kemudian Dia memuji mereka kerananya dan menisbatkan amal itu kepada mereka, padahal yang demikian berkat kepemurahanNya, Dia membalas mereka terhadapnya dengan pahala yang segera atau ditunda nanti dengan balasan yang tidak mungkin digambarkan, dan belum pernah terlintas di hati manusia serta bersikap sayang kepada mereka dalam semua urusan mereka, menyampaikan kepada mereka ihsanNya serta menghindarkan musibah namun mereka tidak menyedarinya.

Oleh kerana itu, Mahasuci Allah, di mana semua nikmat yang dirasakan hamba berasal dariNya, dan kepadaNya diminta untuk menghindarkan bahaya. Maha banyak kebaikan Allah, di mana tidak seorang pun yang dapat menjumlahkan pujianNya, bahkan Dia sebagaimana Dia memuji dirinya, Maha Tinggi Dia, di mana semua hambaNya tidak pernah lepas sedetik pun dari kepemurahanNya, bahkan adanya mereka dan masih dapat hidup tidak lain kerana kepemurahanNya.

Sungguh buruk sekali mereka yang merasa tidak memerlukanNya dan menisbatkan kepadaNya sesuatu yang tidak layak bagiNya, namun Dia Maha Penyantun, tidak segera menghukum mereka walaupun Dia berkuasa dan tetap terus mengejak mereka bertaubat dari sikap itu.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya tangan kanan (kekuasaan) Allah sangat penuh, tidak akan kosong kerana dibelanjakan dengan berlimpah sepanjang siang dan malam. Tidakkah kalian perhatikan apa yang telah Dia belanjakan sejak menciptakan langit dan bumi." Kerana sesungguhnya tidak akan kering apa yang ada di tangan kanan (kekuasaan)Nya. Selanjutnya disebutkan bahawa 'ArasyNya berada di atas air, sedangkan di tangan (kekuasaan) lainnya terdapat al faid atau al qabdu yang dengan tangan kekuasaan ini Allah meninggikan dan merendahkan. Dan Allah s.w.t. berfirman, "Berinfaklah, maka Aku akan membalas infakmu."

"Dan sungguh akan menambah kebanyakan di antara mereka apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu kederhakaan dan kekafiran."

Tughyan bermaksud berlebihan dan melampaui batas dalam segala sesuatu. Kufran bermaksud kedustaan. Al Qur'an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kederhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka.

Iaitu Al Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepadamu sebagai nikmat justeru menjadi kebalikannya menurut tanggapan musuh-musuhmu dari kalangan orang-orang Yahudi dan semua orang yang menyerupai mereka.

Hal itu juga menambah percaya kaum mukmin dan menambah amal soleh serta ilmu yang bermanfaat bagi mereka, maka hal itu menambah kedengkian dan iri hati orang-orang kafir terhadapmu dan umatmu.

Hal ini merupakan hukuman besar yang ditimpakan kepada seorang hamba, iaitu Al Qur'an yang seharusnya menghidupkan ruh, membahagiakannya di dunia dan akhirat serta menjadikannya mendapatkan keberuntungan, yang mengharuskan seseorang menerimanya, tunduk kepada Allah dan mensyukuriNya.

Namun malah menambah kesesatan baginya dan menambah kekafirannya. Hal itu tidak lain kerana berpaling daripadanya, menolaknya dan malah menentangnya.

"Dan Kami jatuhkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat."

Kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Masing-masing golongan mereka menyelisihi yang lain, tidak mahu bersatu dan tolong-menolong, bahkan saling benci-membenci dan tidak mahu sepakat untuk hal yang bermaslahat bagi mereka semua.

Demikian itu kerana mereka tidak pernah sepakat dalam perkara yang hak, dan mereka telah menentang dan mendustakanmu.

"Setiap mereka menyalakan api untuk perang, Allah memadamkannya" 

Setiap mereka menyalakan api peperangan untuk memerangi Islam dan para pemeluknya, Allah memadamkannya dengan mengecewakan mereka, memecah belah tentera mereka dan memenangkan kaum muslim.

Setiap kali mereka merencanakan berbagai perangkap untuk menjebakmu dan setiap kali mereka mengadakan kesepakatan di antara sesamanya untuk memerangimu, maka Allah membatalkannya dan membalikkan tipu muslihat itu terhadap diri mereka sendiri.

"dan mereka berbuat di bumi kerosakan."

Mereka berusaha menimbulkan kerosakan di bumi dengan melakukan berbagai kemaksiatan, mengajak kepada agama mereka yang batil dan menghalangi manusia dari agama Islam.

"Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerosakan."

Termasuk watak mereka ialah selalu berjalan di muka bumi sambil menimbulkan kerosakan padanya, sedangkan Allah tidak menyukai orang yang bersifat demikian. Oleh kerana itu, Dia akan menyiksa mereka.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...