Sabtu, 28 Mac 2020

10:94-97 Tafsir Surah Yunus, ayat 94-97.

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (٩٤) وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٩٥) إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ (٩٦) وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الألِيمَ (٩٧)

Allah s.w.t. berfirman kepada Nabi Muhammad s.a.w.,

"94. Maka jika kamu dalam keraguan terhadap apa yang Kami turunkan kepadamu," 

Maka jika kamu berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan kepadamu, samada ia benar atau salah,

"maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu." 

Iaitu Ahli Kitab yang adil dan ulama yang dalam ilmunya. Sesungguhnya mereka akan mengakui kebenaran apa yang kamu beritakan dan sama dengan apa yang ada pada mereka.

Kebanyakan Ahli Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani itu mendustakan Rasulullah s.a.w. bahkan menentangnya serta menolak dakwahnya, namun Allah s.w.t. menyuruh rasulNya mengambil saksi dari mereka dan menjadikan persaksian mereka hujjah bagi apa yang Beliau bawa serta sebagai bukti terhadap kebenarannya kerana:

- Persaksian apabila disandarkan kepada golongan tertentu atau pemeluk mazhab tertentu atau ke sebuah negeri, maka persaksian itu hanya tertuju kepada orang-orang yang adil dan jujur saja di antara mereka. Adapun selain mereka, maka tidak dipandang walaupun jumlahnya banyak. Hal itu kerana persaksian dibangun atas dasar keadilan dan kejujuran, dan hal itu terbukti dengan banyaknya yang beriman dari kalangan ulama mereka, seperti Abdullah bin Salam, kawan-kawannya, Ka’ab Al Ahbar, dan beberapa orang lainya yang masuk Islam di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam atau di zaman khalifah setelah Beliau .

- Persaksian Ahli Kitab terhadap Rasulullah s.a.w. berdasar kepada kitab mereka, iaitu Taurat, di mana mereka menyandarkan kepadanya. Oleh kerana itu, jika sudah ada dalam Taurat yang sesuai dengan Al Qur’an dan membenarkannya serta bersaksi terhadap kebenarannya. Jika ternyata mereka malah sepakat mengingkarinya, maka yang demikian tidaklah mencacatkan kerasulan Beliau.

- Allah s.w.t. memerintahkan rasulNya mengambil saksi dari Ahli Kitab terhadap kebenaran yang Beliau bawa, dan menampakkannnya di hadapan semua saksi.

- Tidak semua Ahli Kitab menolak dakwah Rasulullah s.a.w., bahkan banyak dari mereka yang menerima, tunduk mengikuti Beliau secara suka rela. Hal itu, kerana ketika Rasulullah s.a.w. diutus, majoriti penduduk bumi yang beragama adalah Ahli Kitab. Tidak terlalu lama waktunya ternyata banyak yang masuk Islam seperti majoriti penduduk Syam, Mesir, Irak dan Negara tetangganya yang menjadi pusat Ahli Kitab, sehingga tidak tinggal selain para penguasa yang lebih mengutamakan kekuasaannya daripada kebenaran, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan orang awam yang jahil (bodoh), serta orang yang beragama dengan agama mereka yang hanya tinggal namanya saja, tidak ada maknanya seperti orang-orang Eropa yang sesungguhnya mereka adalah orang-orang atheis, berlepas dari agama yang dibawa para rasul, di mana mereka hanya menisbatkan dirinya kepada agama Nasrani untuk melariskan kerajaan mereka, menyamarkan kebatilan mereka, sebagaimana hal itu diketahui oleh orang-orang yang meneliti keadaan mereka yang sesungguhnya.

"Sungguh telah datang kepada kamu hak dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali menjadi termasuk orang-orang yang ragu."

Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali kamu temasuk orang yang ragu-ragu.

"95. Dan janganlah sekali-kali kalian menjadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka kamu menjadi termasuk orang-orang yang rugi." 

Janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, nanti kamu termasuk orang yang rugi.

Ayat 94-95 diturunkan di Madinah. Ayat 94-95 menjelaskan bahawa Allah s.w.t. melarang dua hal; meragukan Al Qur’an dan mendustakannya, di mana orang yang melakukannya akan menjadi rugi; kehilangan pahala di dunia dan di akhirat dan sebaliknya, malah mendapatkan siksa di dunia dan akhirat.

Larangan terhadap sesuatu adalah perintah kepada kebalikannya, sehingga kita diperintahkan membenarkannya secara sempurna, merasa tenang kepadanya serta mendatanginya baik dengan mengilmuinya maupun dengan mengamalkan, sehingga seorang hamba mendapat keuntungan.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Aku tidak pernah merasa ragu dan tidak pernah (pula) bertanya."

Di dalam ayat ini terkandung makna penegasan kepada umat Nabi s.a.w. dan sekaligus sebagai pemberitahuan kepada mereka bahawa sifat Nabi mereka terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu yang ada di tangan ahli kitab.

Walaupun dengan adanya pengetahuan yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka, sehingga mereka mengenal Nabi s.a.w. (ciri-cirinya) sebagaimana mereka mengenali anak-anaknya sendiri, tetapi mereka memalsukan hal itu dan mereka mengubah serta menggantinya. Mereka tidak mahu beriman kepada Nabi Muhammad s.a.w., walaupun hujah telah jelas bagi mereka.

"96. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti atas mereka kalimat Tuhanmu, mereka tidak beriman." 

Orang-orang yang telah ditetapkan Allah dalam Lauh Mahfuzh bahawa mereka akan mati dalam kekafiran; selamanya tidak akan beriman. Allah tidaklah menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi dirinya sendiri dengan menolak kebenaran ketika datang.

Maka Allah menghukum mereka dengan mengecap hati mereka, pendengaran mereka dan penglihatan mereka sehingga mereka pun tidak beriman.

"97. Walaupun telah datang kepada mereka segala ayat hingga mereka melihat siksaan yang pedih." 

Walaupun mereka mendapat segala macam tanda kebesaran Allah, sampai mereka menyaksikan azab yang pedih. Ketika itulah mereka mengetahui kebenaran secara yakin dan bahawa apa yang dibawa rasul adalah benar, namun mereka berada dalam waktu yang iman mereka tidak bermanfaat apa-apa.

Tidak sekali-kali mereka beriman dengan keimanan yang bermanfaat bagi diri mereka, melainkan iman mereka baru muncul di saat tiada manfaatnya lagi iman bagi diri seseorang. Ayat-ayat Allah hanyalah bermanfaat bagi mereka yang memiliki hati atau menyediakan pendengarannya lagi hadir menyaksikan (tidak berpaling).

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...