Sabtu, 28 Mac 2020

18:45-46 Tafsir Surah Al Kahfi, ayat 45-46.

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا (٤٥) الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا (٤٦) 

Allah s.w.t. berfirman kepada NabiNya s.a.w.,

"45. Dan buatlah bagi mereka perumpamaan kehidupan dunia, seperti air Kami turunkannya dari langit maka bercampur dengannya tumbuh-tumbuhan bumi" 

Berilah perumpamaan kepada manusia kehidupan dunia ini tentang kefanaannya, bahawa dunia itu pasti lenyap dan habis masanya. Ia ibarat air hujan yang Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur dan indah kerananya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Biji-bijian yang ditanam padanya menjadi subur dan tumbuh dengan pesat, berbunga, bercahaya serta hijau segar.

"lalu ia menjadi kering menerbangkannya angin." 

Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering dan diterbangkan oleh angin. Iaitu kering kerontang berhamburan ditiup oleh angin ke segala arah.

Seperti inilah kehidupan dunia. Ketika seseorang menikmati masa muda dan memiliki harta yang banyak, serta bersenang-senang dengan keduanya dan sampai menyangka bahawa dirinya akan tetap terus seperti itu, tiba-tiba maut datang menjemput atau hartanya binasa, kesenangannya pun hilang dan kenikmatannya pun lenyap, sehingga tinggalah dia dengan amal solehnya atau amal buruknya.

Ketika itu orang yang zalim menggigit jarinya saat mengetahui hakikat keadaan dirinya dan berangan-angan untuk kembali ke dunia, bukan untuk melanjutkan memuaskan hawa nafsunya, tetapi untuk mengejar kelalaiannya dahulu dengan taubat dan amal soleh.

Orang yang berakal lagi mendapat taufik tentu akan melihat dirinya dan berkata kepada dirinya, “Kamu akan mati, dan memang pasti mati, namun tempat manakah yang kamu pilih? Apakah tempat yang kenikmatannya sementara ataukah kenikmatan yang kekal abadi?” Tentu dia akan memilih tempat yang kesenangannya kekal abadi.

"Dan Allah atas segala sesuatu Mahakuasa." 

Adalah Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Dia mampu menciptakan keadaan seperti itu dan membuat perumpamaan seperti itu. Sering sekali Allah s.w.t. membuat perumpamaan seperti itu untuk kehidupan dunia.  Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan, "Dunia itu adalah hijau lagi manis."

Ayat ini menerangkan, bahawa kesenangan dunia hanya sementara sehingga tidak patut dkejar secara berlebihan. Dalam ayat ini terdapat petunjuk agar kita bersikap zuhud terhadap dunia.

"46. Harta dan anak-anak perhiasan kehidupan dunia, dan yang kekal soleh lebih baik di sisi Tuhanmu pahala" 

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan kebajikan yang terus menerus (al baqiyatus salihat) adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu. Pahalanya akan kekal dan berlipat ganda. Amal kebajikan yang terus menerus di sini mencakup semua ketaatan yang wajib maupun yang sunat; baik terkait dengan hak Allah maupun hak manusia.

Misalnya solat, zakat, puasa, sedekah, haji, umrah, zikir seperti ucapan “Subhaanallah wal hamdulillah wa laailaaha illallah wallahu akbar wa laa haula wa laa quwwata illaa billah (Mahasuci Allah, dan segala puji bagi Allah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Mahabesar), ucapan, "Laailaha illallah, wasubhanallah, walhamdulillah, wallahuakbar, walaahaula walaa quwwata illa billah (Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Mahasuci Allah, dan segala puji bagi Allah, dan Allah Mahabesar, dan tidak ada upaya (untuk menghindari kedurhakaan) dan tidak ada kekuatan (untuk melakukan ibadah) kecuali hanya dengan (pertolongan) Allah, Yang Mahatinggi lagi Mahaagung.)", membaca Al Qur’an, mencari ilmu yang bermanfaat, beramar ma’ruf dan bernahi munkar, silaturrahim, berbakti kepada orang tua, memenuhi hak isteri, anak, hamba, pembantu, haiwan ternak, dan berbagai bentuk ihsan lainnya kepada orang lain.

"dan lebih baik harapan." 

Serta lebih baik untuk menjadi harapan. Pahala, kebaikan dan manfaatnya diharapkan ketika diperlukan. Perhatikanlah bagaimana Allah s.w.t. setelah membuat perumpamaan tentang kehidupan dunia dan keadaannya yang sementara, menyebutkan bahawa di dalam kehidupan dunia itu ada dua bahagian.

Iaitu bahagian yang menjadi perhiasannya, di mana dengannya seseorang dapat bersenang-senang namun hanya sementara dan kemudian akan lenyap dan hilang tanpa faedah yang kembali kepada pelakunya, bahkan terkadang dia malah mendapatkan madharratnya, iaitu harta dan anak.

Sedangkan bahagian yang kedua adalah bahagian yang kekal dan bermanfaat terus menerus bagi pelakunya, itulah amal soleh.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...