Khamis, 5 Mac 2020

3:75-77 Tafsir Surah Ali Imran, ayat 75-77.

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٥) بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٧٦) إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٧) 

Allah s.w.t. berfirman menerangkan keadaan Ahli Kitab dalam hal amanah dan khianat pada harta,

"75. Dan dari Ahli Kitab orang yang jika kamu percayakannya dengan satu qintar, dia mengembalikannya kepadamu;" 

Di antara orang-orang Yahudi ada orang yang amanah, jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, nescaya dia mengembalikannya kepadamu dengan tidak berkhianat sebagaimana yang dilakukan Abdullah ibnu Salam dan kawan-kawannya.

Jika mereka tidak berkhianat terhadap harta yang banyak, maka terhadap harta yang sedikit tentu lebih tidak berkhianat lagi. Barang yang nilainya kurang dari satu qintar jelas lebih ditunaikannya kepadamu.

"dan di antara mereka orang yang jika kamu percayakannya dengan satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali kamu selalu atasnya berdiri."

Tetapi ada juga di antara mereka yang khianat, jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu terus-menerus menagih dan mendesaknya agar melunasi hakmu, iaitu kerana sifat khianatnya sebagaimana yang dilakukan Ka'ab ibnul Asyraf dan kawan-kawannya.

Jika terhadap harta yang sedikit saja dia berani berkhianat, apalagi terhadap harta yang banyak, maka dia tidak akan mengembalikannya kepadamu. Berwaspadalah terhadap mereka, jangan sampai kamu teperdaya.

"Demikian itu kerana mereka, mereka berkata, "Tidak ada atas kami orang-orang yang ummi jalan.""

Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf." Orang-orang yang ummi atau buta huruf yang mereka maksudkan adalah orang-orang Arab.

Sesungguhnya yang mendorong mereka mengingkari perkara yang hak tiada lain kerana mereka berkeyakinan bahawa tiada dosa dalam agama mereka memakan harta atau berbuat zalim kepada orang-orang yang ummi atau orang-orang yang tidak seagama dengan mereka kerana Allah telah menghalalkannya bagi mereka.

Mereka melihat rendah kepada orang-orang selain mereka, dan memandang besar diri mereka, oleh kerana itu mereka menganggap bahawa orang-orang ummi tidak perlu dihargai dan dihormati. Mereka menggabung antara memakan harta yang haram dan meyakini sebagai sesuatu yang halal, mereka menyandarkan anggapan itu kepada Allah s.w.t.

"Dan mereka berkata terhadap Allah dusta dan mereka mengetahui."

Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Mereka telah membuat-buat perkataan ini dan bersandar kepada kesesatan ini, kerana sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas mereka memakan harta benda kecuali dengan cara yang dihalalkan. Berdusta terhadap Allah lebih besar dosanya dibanding berkata tentang Allah tanpa ilmu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang suka berbuat kedustaan.

Ketika Ahli Kitab mengatakan, "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi" maka Nabi Allah s.a.w. bersabda, "Dustalah musuh-musuh Allah itu. Tiada sesuatu pun yang terjadi di masa Jahiliah, melainkan ia berada di kedua telapak kakiku ini, kecuali amanat. Maka sesungguhnya amanat harus disampaikan, baik kepada orang yang bertakwa maupun kepada orang yang derhaka."

"76. Sebenarnya siapa yang menepati janjinya dan bertakwa," 

Bukan demikian. Anggapan tidak ada dosa bagi kalian mengambil harta orang-orang ummi adalah salah, bahkan kalian mendapatkan dosa yang besar kerana anggapan dan perbuatan itu.

Sebenarnya barang siapa menepati janji yang telah dibuatnya baik terhadap Allah maupun sesama manusia, seperti menunaikan amanah dan sebagainya, dan dia bertakwa, iaitu menjauhi maksiat yang terjadi antara dirinya dengan Allah maupun antara dirinya dengan orang lain.

Ada yang menafsirkan, tetapi orang yang menunaikan janjinya dan bertakwa dari kalangan kalian, hai Ahli Kitab, iaitu janji yang kalian ikrarkan kepada Allah yang isinya menyatakan kalian akan beriman kepada Muhammad s.a.w. apabila telah diutus.

Sebagaimana janji dan ikrar telah diambil dari para nabi dan umatnya masing-masing untuk mengikrarkan hal tersebut. Kemudian dia menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, lalu dia taat kepadaNya dan kepada syariatNya yang dibawa oleh penutup para rasul yang juga sebagai penghulu mereka.

"maka sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." 

Maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi ketika mereka merubah sifat Nabi Muhammad s.a.w. dan pesan Allah kepada mereka dalam Taurat. Demikian juga berkenaan dengan orang-orang yang bersumpah dusta baik dalam berdakwa maupun dalam menjual barang dagangan.

Diriwayatkan dari Abdullah yang menceritakan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda, "Barang siapa yang melakukan suatu sumpah, sedangkan dalam sumpahnya itu dia berdusta demi mengambil (merampas) sejumlah harta milik orang muslim, nescaya dia bersua dengan Allah s.w.t. nanti, sedangkan Allah dalam keadaan murka terhadapnya." Kemudian Al Asy'as berkata bahawa peristiwa tersebut benar-benar terjadi berkenaan dengan dirinya. Dahulu pernah antara dia dan seorang Yahudi suatu persengketaan mengenai sebidang tanah, lalu orang Yahudi itu mengklaim tanahnya, lalu dia ajukan perkaranya kepada Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. bertanya (kepada Asy'as), "Apakah engkau mempunyai bukti?" Aku (Asy'as) menjawab, "Tidak." Kemudian Beliau s.a.w. bersabda kepada orang Yahudi, "Bersumpahlah kamu." Maka aku (Asy'as) berkata, "Kalau demikian dia pasti bersumpah dan lenyaplah hartaku." Maka Allah s.w.t. menurunkan firmanNya, "Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit." (Ali Imran 3:77), hingga akhir ayat.

Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abu Aufa r.a. bahawa ada seorang lelaki menggelarkan barang dagangannya di pasar, lalu dia bersumpah dengan nama Allah bahawa dirinya belum pernah menjual barangnya semurah ini, dengan tujuan untuk menjebak seorang lelaki dari kalangan kaum muslim agar membelinya. Maka turunlah ayat ini, iaitu firmanNya,

"77. Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian bagi mereka di akhirat," 

Sesungguhnya orang-orang yang menukar apa yang telah mereka janjikan kepada Allah akan mengikuti Nabi Muhammad s.a.w. dan menceritakan sifat-sifatnya kepada orang ramai serta menjelaskan perkaranya, dan menukar sumpah-sumpah mereka (yang pada hakikatnya adalah sumpah dusta lagi berdosa) dengan harga yang sedikit tak ada ertinya, iaitu harta benda dalam kehidupan dunia yang fana ini lagi pasti akan lenyap, mereka itu tidak mendapat suatu pahala pun di akhirat.

Termasuk ke dalamnya orang yang mengambil upah terhadap hak Allah yang ditinggalkannya maupun hak manusia yang tidak dipenuhinya. Demikian juga orang yang bersumpah untuk mengambil harta orang yang terpelihara hartanya.

"dan Allah tidak berbicara dengan mereka dan Dia tidak melihat kepada mereka hari kiamat" 

Allah tidak mahu melimpahkan rahmatNya kepada mereka. Pada hari kiamat Dia tidak akan berkata-kata dengan mereka secara lemah-lembut, tidak akan memperhatikan mereka dengan pandangan yang mengandung rahmat kerana murka dan marah kepada mereka yang mendahulukan hawa nafsu daripada keridhaan Tuhannya.

"dan tidak menyucikan mereka." 

Dia juga tidak akan menyucikan mereka dari dosa-dosa dan kotoran-kotoran mereka, bahkan Allah memerintahkan agar mereka dicampakkan ke dalam neraka.

"Dan bagi mereka azab yang pedih."

Baik pedih bagi hati maupun badan, iaitu mendapatkan kemurkaan Allah dan dihijab (ditutupi) dariNya serta mendapat azab neraka jahannam.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...