Selasa, 24 Mac 2020

3:78-80 Tafsir Surah Ali Imran, ayat 78-80.

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٨) مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (٧٩) وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (٨٠) 

Allah s.w.t. berfirman memberitakan perihal perbuatan orang-orang Yahudi (semoga laknat Allah menimpa mereka),

"78. Dan sungguh di antara mereka segolongan yang mereka memutar-mutar lidah mereka dengan kitab"

Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca kitab, iaitu merubah lafaz maupun maknanya seperti mengalihkan dari maksudnya. Mereka menghilangkan makna yang hak dan menetapkannya dengan makna yang batil, serta membawa lafaz yang menunjukkan yang hak kepada makna yang rosak.

"supaya kalian menyangkanya dari kitab," 

Tujuan mereka adalah untuk mengelabui orang-orang bodoh hingga orang-orang yang tidak mengerti menduga bahawa itu adalah isi Kitabullah.

"dan bukan dia dari kitab, dan mereka berkata, "Ia dari sisi Allah," dan bukan ia dari sisi Allah." 

Padahal ia bukan dari kitab. Mereka menisbatkannya kepada Allah, iaitu mereka mengatakan bahawa yang dibacanya itu datang dari sisi Allah. Padahal ia bukan dari sisi Allah.

"Dan mereka berkata terhadap Allah dusta, dan mereka mengetahui."

Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Mereka melakukan demikian dengan penuh kesedaran bahawa mereka telah berdusta serta semua yang mereka bacakan itu hanyalah buat-buatan mereka sendiri.

Ayat seterusnya turun ketika orang-orang Nasrani Najran mengatakan bahawa Nabi Isa a.s. memerintahkan mereka untuk menjadikan Beliau sebagai tuhan dan ketika sebahagian kaum muslim meminta kepada Nabi Muhammad s.a.w. agar diizinkan sujud kepada Beliau.

Ada juga yang mengatakan, bahwa ayat ini turun sebagai bantahan kepada orang-orang Ahli Kitab yang berkata kepada Nabi s.a.w. saat Beliau memerintahkan mereka beriman kepadanya dan mengajak mereka untuk mentaatinya, "Apakah kamu wahai Muhammad menginginkan agar kami menyembahmu?"

Ibnu Abbas mengatakan bahawa Abu Rafi' Al Qurazi di saat para pendeta Yahudi dan orang-orang Nasrani Najran berkumpul di hadapan Nabi s.a.w., lalu Nabi s.a.w. mengajak mereka masuk Islam, maka dia (Abu Rafi' Al Qurazi) berkata, "Hai Muhammad, apakah engkau menghendaki agar kami menyembahmu, sebagaimana orang-orang Nasrani menyembah Isa ibnu Maryam?"

Sedangkan seorang lelaki dari kalangan Nasrani Najran yang dikenal dengan nama Ar Rais mengatakan, "Apakah memang seperti itu yang engkau kehendaki dari kami, hai Muhammad, dan yang kamu serukan kepada kami?" Atau perkataan seperti itu pengertiannya.

Maka Rasulullah s.a.w. menjawab melalui sabdanya, "Kami berlindung kepada Allah agar kami tidak menyembah kepada selain Allah, dan (kami berlindung kepada Allah) agar kami tidak memerintahkan penyembahan kepada selain Allah. Bukan itu yang Allah utuskan kepadaku, dan bukan itu pula yang diperintahkanNya kepadaku."

Atau dengan kalimat yang semakna dengan pengertian di atas. Maka Allah s.w.t. menurunkan berkenaan dengan ucapan kedua orang tersebut ayat berikut, iaitu firmanNya,

"79. Tidak mungkin bagi manusia bahawa Allah memberikannya kitab, dan hikmah, dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kalian penyembah-penyembah bagiku dari selain Allah.""

Tidak wajar dan tidak layak bagi seorang manusia yang diberi kitab oleh Allah, hikmah (kefahaman terhadap syari'at) dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah." Atau dia berkata, "Sembahlah aku bersama Allah."

Tidak layak bagi seorang mukmin memerintahkan kepada manusia untuk menyembah dirinya. Umat terdahulu (Ahli Kitab), sebahagian dari mereka menyembah sebagian yang lain; mereka menyembah rahib-rahib dan pendeta-pendetanya.

Addi ibnu Hatim berkata, "Wahai Rasulullah, mereka sama sekali tidak menyembahnya (para rahib dan orang-orang alim mereka)." Nabi s.a.w. menyangkal, "Tidak demikian, sesungguhnya mereka (para rahib dan orang-orang alim mereka) menghalalkan yang haram dan mengharamkan atas mereka yang halal, lalu mereka (para pengikutnya) mengikutinya. Yang demikian itulah cara penyembahan mereka kepada orang-orang alim dan para rahib mereka."

Orang-orang yang tidak mengerti dari kalangan para rahib dan para pendeta serta pemimpin-pemimpin kesesatanlah yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicela dan dicemuhkan oleh ayat ini.

Lain halnya dengan para rasul dan para pengikut mereka dari kalangan ulama yang amilin (mengamalkan ilmunya). Maka sesungguhnya yang mereka perintahkan hanyalah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah s.w.t., lalu disampaikan oleh para rasul kepada mereka. Sesungguhnya yang mereka larang hanyalah apa-apa yang dilarang oleh Allah s.w.t., kemudian disampaikan kepada mereka oleh rasul-rasul Allah yang mulia.

Semua rasul merupakan delegasi yang menghubungkan antara Allah dan makhlukNya untuk menyampaikan risalah dan amanat yang diembankan kepada mereka oleh Allah s.w.t., lalu mereka menunaikan tugas ini dengan sempurna, menasihati makhluk Allah, dan menyampaikan kebenaran kepada makhlukNya.

"Akan tetapi, "Jadilah kalian orang-orang rabbani, dengan sebab kalian mengajarkan kitab dan dengan sebab kalian mempelajari.""

Akan tetapi rasul itu berkata, "Hendaklah kalian menjadi orang-orang rabbani, kerana kalian selalu mengajarkan kitab dan disebabkan kalian telah mempelajarinya."

Rabbani ialah orang yang sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah s.w.t. Ada juga yang mengertikan sebagai ulama, hukama' (orang-orang bijaksana), dan hulama' (orang-orang yang sabar) yang mengajarkan kebaikan kepada manusia dari mulai ilmu yang kecil hingga besar sambil mengamalkannya.

Ada yang mengatakan orang-orang ahli fiqih. Ada yang mengatakan ahli ibadah dan ahli takwa. Sudah merupakan suatu keharusan bagi orang yang memahami Al Qur'an menjadi orang yang ahli fiqih.

"80. Dan dia tidak menyuruh kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi tuhan." 

Tidak wajar, tidak mungkin dan tidak layak baginya memerintahkan kalian menyembah seseorang selain Allah, baik dia seorang rasul ataupun malaikat yang terdekat di sisiNya. Sebagaimana orang-orang sabi'in menjadikan malaikat sebagai tuhan, orang-orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai tuhan dan orang-orang Nasrani menjadikan Isa sebagai tuhan.

"Apakah dia menyuruh kalian kepada kekafiran setelah ketika kalian muslim?" 

Tidak patut bagi seorang nabi memerintahkan kalian menjadi kafir sesudah kalian sudah menganut agama Islam. Para nabi hanya memerintahkan orang-orang untuk beriman, iaitu menyembah Allah semata, tiada sekutu bagiNya. Barang siapa yang menyeru orang lain menyembah selain Allah, maka sesungguhnya dia menyeru kepada kekufuran.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...