Sabtu, 21 Mac 2020

74:11-25 Tafsir Surah Al Muddassir, ayat 11-25.

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (١١) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالا مَمْدُودًا (١٢) وَبَنِينَ شُهُودًا (١٣) وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا (١٤) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (١٥) كَلا إِنَّهُ كَانَ لآيَاتِنَا عَنِيدًا (١٦) سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا (١٧) إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (١٨) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (١٩) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (٢٠)ثُمَّ نَظَرَ (٢١) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (٢٢) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (٢٣) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ يُؤْثَرُ (٢٤) إِنْ هَذَا إِلا قَوْلُ الْبَشَرِ (٢٥)

Menurut suatu riwayat, Al Walid ibnul Mugirah Al Makhzumi, salah seorang pemimpin dari Quraisy, la'natullah menemui Abu Bakar ibnu Abu Quhafah, lalu bertanya kepadanya tentang Al Qur'an.

Setelah mendapat jawaban dari Abu Bakar, lalu dia keluar dan menemui orang-orang Quraisy, dan berkatalah dia kepada mereka, "Sungguh menakjubkan dengan apa yang diucapkan oleh Ibnu Abu Kabsyah. Demi Allah, apa yang dikatakannya bukanlah syair, bukan sihir, bukan pula kerasukan penyakit gila, tetapi sesungguhnya ucapannya itu benar-benar Kalamullah.”

Ketika segolongan orang-orang Quraisy mendengar ucapan Al Walid ibnul Mugirah itu, maka mereka menebar hasutan dan mengatakan kepada orang-orang Quraisy, "Demi Allah, jika Al Walid masuk agama baru, benar-benar orang-orang Quraisy pun akan mengikuti jejaknya."

Ketika berita itu terdengar oleh Abu Jahal ibnu Hisyam, maka dia berkata, "Akulah yang akan menanganinya sebagai ganti kalian," lalu dia pergi dan masuk ke dalam rumah Al Walid ibnul Mugirah.

Dan berkatalah dia kepada Al Walid, "Tidakkah engkau perhatikan kaummu, sesungguhnya mereka telah mengumpulkan dana untuk diberikan kepadamu?"

Al Walid ibnul Mugirah balik bertanya, "Bukankah aku ini orang yang terkaya di antara mereka dan juga paling banyak memiliki anak?"

Abu Jahal mengatakan kepadanya, "Mereka membicarakan bahawa engkau masuk ke dalam rumah Ibnu Abu Quhafah hanyalah untuk mendapatkan makan darinya."

Al Walid bertanya, "Apakah betul mereka (kaumku) menggunjing aku demikian? Demi Allah, sekarang aku tidak akan mendekati Abu Quhafah lagi, juga Umar dan Ibnu Abu Kabsyah, dan tiadalah apa yang dikatakannya melainkan sihir yang dipelajari." Allah s.w.t. menurunkan firmanNya,

"11. Biarkan Aku terhadap orang yang Aku ciptakan sendiri." 

Biarkanlah Aku yang bertindak terhadap orang yang Aku sendiri telah menciptakannya. Boleh juga diertikan, biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang Aku ciptakan dia dalam keadaan sendiri, iaitu dia keluar dari perut ibunya dalam keadaan sendirian, tidak berharta dan tidak beranak dan tanpa yang lainnya, dimana Aku mengurusnya dan membesarkannya dengan memberikan berbagai kenikmatan.

"12. Dan Aku jadikan baginya harta yang banyak." 

Aku berikan kepadanya harta yang berlimpah lagi banyak. Suatu pendapat menyebutnya seribu dinar, pendapat yang lainnya mengatakan seratus ribu dinar, dan menurut pendapat yang lainnya berupa lahan pertanian yang sangat luas, sedangkan pendapat yang lainnya lagi mengatakan selain itu.

"13. Dan anak-anak selalu bersamanya." 

Allah berikannya anak-anak yang sentiasa berada bersamanya. Anak-anaknya membantunya dan memenuhi keperluannya dan dia merasakan nikmat bersama mereka.

Ada yang mengatakan bahawa maksudnya ialah tidak pernah terpisah darinya dan sentiasa ada bersamanya, tidak pernah bepergian untuk berniaga, melainkan semuanya itu telah ditangani oleh hamba-hambanya dan orang-orang upahannya (pegawainya), sedangkan mereka hanya tinggal saja bersama ayah mereka, dan ayah mereka merasa gembira sentiasa bersama mereka serta merasa terhibur.

Mereka (anak-anak) itu ada tiga belas orang. Ada yang mengatakan sepuluh orang anak. Hal ini merupakan nikmat yang tiada taranya, iaitu keberadaan anak-anak di dekat orang tua mereka.

"14. Dan Aku lapangkan baginya selapang-lapangnya." 

Aku lapangkan baginya kelapangan hidup atau rezeki dan kekuasaan dengan seluas-luasnya sehingga dia mendapat apa yang dia inginkan. Aku berikan kepadanya berbagai macam harta benda dan peralatan serta hal-hal lainnya.

"15. Kemudian dia ingin sekali bahawa Aku tambah." 

Kemudian setelah mendapat berbagai kenikmatan itu, dia ingin sekali agar Aku menambahnya. Iaitu dia ingin memperoleh kenikmatan di akhiratnya juga sebagaimana yang dia peroleh ketika di dunia.

"16. Sekali-kali tidak! Sungguh dia, dia kepada ayat-ayat Kami menentang." 

Sekali-kali tidak akan Aku tambah, kerana sesungguhnya dia menentang Al Qur'an. Iaitu dia mengetahuinya, kemudian mengingkarinya. Ayat-ayat tersebut mengajaknya kepada kebenaran, tetapi dia tidak mahu tunduk kepadanya, bahkan bukan hanya berpaling darinya tetapi ditambah lagi dengan memeranginya dan berusaha membatalkannya.

"17. Akan Aku timpakan kepadanya siksaan yang berat." 

Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan, iaitu kepayahan kerana azab yang tiada henti-hentinya, yang dia naiki kemudian jatuh. Kami mendekatkan azab yang berat kepadanya kerana dahulu dia jauh dari iman.

Su'ud adalah sebuah gunung dari api di dalam neraka, orang kafir dipaksa untuk menaikinya. Maka apabila tangannya dia letakkan di gunung, tangannya itu lebur; dan apabila dia menariknya, maka kembali seperti semula. Dan apabila dia letakkan kakinya, maka kakinya itu lebur; dan apabila dia angkat kembali, maka menjadi utuh seperti semula.

Ada yang mengatakan bahawa Su'ud adalah sebuah batu besar di dalam neraka Jahanam, orang kafir di seret di atasnya dengan muka di bawah. Ada yang mengatakan bahawa Su'ud adalah sebuah batu yang licin di dalam neraka Jahanam, orang kafir dipaksa untuk mendakinya.

"18. Sungguh dia telah fikirkan dan telah tetapkan." 

Sesungguhnya dia telah memikirkan dalam dirinya apa yang perlu diucapkan untuk Al Qur’an dan menetapkan apa yang ditetapkannya, iaitu menetapkan ucapan yang digunakannya untuk membatalkan Al Qur’an.

Dia menangguhkan pendapatnya tentang Al Qur'an ketika ditanya mengenainya, dan dia memikirkan pendapat apa yang akan dibuat-buatnya terhadap Al Qur'an, dan dia mereka-rekanya dengan merenungkannya terlebih dahulu.

"19. Maka celakalah! Bagaimana dia menetapkan?" 

Maka celakalah dia! Bagaimana dia menetapkan?

"20. Kemudian celakalah bagaimana dia menetapkan?"

Sekali lagi, celakalah dia! Bagaimanakah dia menetapkan? Hal itu, kerana Dia telah menetapkan perkara buruk di luar batas dan kemampuannya. Ini merupakan kutukan terhadapnya.

"21. Kemudian dia perhatikan." 

Kemudian dia kembali merenung atau memikirkan tentang ucapannya atau pencacatannya terhadap Al Qur’an.

"22. Kemudian dia bermuka masam dan merengut." 

Sesudah itu dia bermasam muka dan merengut, iaitu mengernyitkan keningnya, mukanya berubah menjadi merengut, mengecut dan menatapkan pandangannya. Mukanya menjadi hitam dan menggambarkan rasa benci.

"23. Kemudian berpaling dan sombong." 

Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri, iaitu berpaling dari perkara hak dan mundur dengan rasa sombong, tidak mahu tunduk kepada Al Qur'an.

"24. Lalu dia berkata, "Tidaklah ini kecuali sihir dipelajari.""

Dia mengatakan bahawa Al Qur'an ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ertinya, ini merupakan sihir yang dinukil oleh Muhammad dari orang lain yang sebelumnya, lalu dia mempelajarinya.

"25. Tidaklah ini kecuali perkataan manusia."

Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Menurutnya, Al Qur’an bukan firman Allah, bahkan ucapan manusia. Bahkan bukan ucapan orang-orang pilihan tetapi ucapan orang-orang yang fasik dan buruk, iaitu para pendusta dan para pesihir. Mereka juga mengatakan bahawa yang mengajarkan Al Qur’an kepada Nabi Muhammad s.a.w. adalah manusia.

Sungguh celaka orang yang berkata demikian, alangkah jauh ucapannya dari kebenaran dan sungguh layak memperoleh kesengsaraan. Bagaimana boleh terlintas dalam benak seseorang bahawa perkataan yang paling tinggi dan paling agung, iaitu perkataan Allah rabbul ‘aalamiin sama dengan perkataan manusia yang lemah lagi fakir? Maka sungguh layak orang itu memperoleh azab dan siksaan yang keras.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...