Khamis, 26 Mac 2020

7:80-84 Tafsir Surah Al A’raf, ayat 80-84.

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (٨١) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (٨٢) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٨٣) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (٨٤) 

Allah s.w.t. berfirman,

"80. Dan Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Apakah kalian datangi fahisyah tidak mendahului kalian dengannya seorang pun dari seluruh alam?""

Kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Lut adalah Ibnu Haran ibnu Azar, iaitu anak saudara lelaki Ibrahim Al Khalil a.s. Beliau telah beriman bersama Ibrahim a.s. dan hijrah ke tanah Syam bersamanya.

Kemudian Allah s.w.t. mengutus Lut a.s. kepada kaum Sodom dan daerah-daerah sekitarnya untuk menyeru mereka agar menyembah Allah s.w.t. saja, memerintahkan mengerjakan kebajikan, dan melarang mereka melakukan perbuatan mungkar.

Ingatlah ketika dia berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mengerjakan perbuatan yang keji itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian?"

Saat itu kaum Sodom tenggelam di dalam perbuatan-perbuatan yang berdosa, hal-hal yang diharamkan, serta perbuatan fahisyah yang mereka adakan sendiri dan belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan Bani Adam dan juga oleh lainnya; iaitu mendatangi jenis lelaki, bukannya jenis perempuan (homoseks).

Perbuatan ini merupakan suatu hal yang belum pernah dilakukan oleh Bani Adam, belum dikenal dan belum pernah terbetik dalam hati mereka untuk melakukannya selain penduduk Sodom. Tidak ada seorang lelaki pun yang menyetubuhi lelaki lain kecuali kaum Lut yang pertama-tama melakukannya. Semoga laknat Allah tetap menimpa mereka.

"81. Sesungguhnya kalian benar-benar mendatangi lelaki dengan syahwat dari selain perempuan." 

Sesungguhnya kalian telah melampiaskan syahwat kalian kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kalian enggan terhadap kaum wanita yang telah diciptakan oleh Allah buat kalian, lalu kalian beralih menyukai lelaki.

"Bahkan kalian kaum yang melampaui batas." 

Kalian benar-benar kaum yang melampaui batas, dari yang halal kepada yang haram. Hal ini merupakan perbuatan kalian yang melampaui batas dan suatu kebodohan kalian sendiri, kerana perbuatan seperti itu bererti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.

Para ahli tafsir mengatakan bahawa kaum lelaki mereka melampiaskan nafsunya kepada lelaki lain, sebahagian dari mereka kepada sebahagian yang lain. Begitu juga kaum wanitanya, sebahagian dari mereka merasa puas dengan sebahagian yang lainnya.

"82. Dan tidak ada jawaban kaumnya kecuali mereka berkata, "Keluarkanlah mereka dari negeri kalian, sesungguhnya mereka manusia yang menganggap dirinya suci.""

Jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka (Lut dan pengikut-pengikutnya) dari negeri kalian ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci."

Mereka mencela Lut a.s. dan para pengikutnya tanpa alasan yang dibenarkan. Mereka mengatakan bahawa Lut a.s. dan para pengikutnya adalah orang-orang yang berpura-pura suci dari liang dubur lelaki dan liang dubur perempuan.

Mereka tidak menjawab tawaran Lut a.s. melainkan sebaliknya berniat mengusir dan membuang Beliau bersama-sama para pengikutnya dari kota mereka. Maka Allah mengeluarkan mereka dalam keadaan selamat dan membinasakan kaumnya di negerinya sendiri dalam keadaan terhina lagi tercela.

"83. Maka Kami selamatkan dia dan keluarganya" 

Kemudian Kami selamatkan Lut dan pengikut-pengikutnya. Tidak ada seorang pun dari kaumnya yang beriman selain keluarga dan ahli baitnya sendiri. Allah memerintahkan Lut a.s. bersama pengikutnya pergi di malam hari meninggalkan negeri Sodom tersebut.

"kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal." 

Isterinya termasuk orang-orang yang dibinasakan. Sesungguhnya dia tidak beriman kepada Lut a.s, bahkan dia tetap berpegang kepada agama kaumnya. Dialah yang memberitahukan kepada kaumnya perihal tetamu yang datang kepada Lut a.s. dengan bahasa isyarat yang hanya difahami oleh mereka.

Kerana itu, ketika Lut a.s. diperintahkan agar memberangkatkan keluarganya di malam hari, Allah memberitahukan kepadanya bahawa janganlah Lut a.s. memberitahukan keberangkatannya kepada isterinya dan janganlah membawa serta isterinya keluar dari negeri itu. Allah menjungkir balikkan negeri itu.

"84. Dan Kami hujani atas mereka hujan, maka perhatikanlah bagaimana adanya kesudahan orang-orang yang berdosa." 

Kami hujani mereka dengan hujan batu, iaitu batu dari tanah-tanah yang keras dan terbakar. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat dosa itu. Lihatlah hai Muhammad, bagaimana akibat yang dialami oleh orang-orang yang berani berbuat derhaka terhadap Allah s.w.t. dan mendustakan rasul-rasulNya.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa orang yang melakukan homoseks hukumannya ialah dilemparkan dari ketinggian, kemudian disusul dengan lemparan-lemparan batu, seperti yang dilakukan terhadap kaum Lut a.s. Ulama lainnya berpendapat bahawa pelaku homoseks dikenai hukuman rajam, baik dia telah muhsan ataupun belum.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Barang siapa yang kalian jumpai sedang melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah pelaku dan yang dikerjainya."

Sedangkan menurut ulama yang lain, pelakunya dikenai hukuman yang sama seperti hukuman berbuat zina. Jika dia seorang yang telah muhsan, maka dikenai hukuman rajam; dan jika dia adalah orang yang belum muhsan, maka dikenai hukuman seratus kali dera. Pendapat ini merupakan qaul (pendapat) yang lain dari Imam Syafii.

Adapun mengenai perbuatan mendatangi wanita pada liang duburnya dinamakan lutiyatus sugra (perbuatan kaum Lut yang kecil), hukumnya haram menurut ijmak ulama.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...