Jumaat, 27 Mac 2020

9:90-93 Tafsir Surah At Taubah, ayat 90-93.

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الأعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٩٠) لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٩١) وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ (٩٢) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (٩٣)

Allah s.w.t. berfirman menyebutkan keadaan orang-orang yang mempunyai uzur untuk tidak berjihad,

"90. Dan datang orang-orang yang mempunyai uzur dari orang-orang A'rab" 

Datang kepada Nabi Muhammad s.a.w. orang-orang yang mengemukakan alasan, iaitu orang-orang Arab penduduk padang pasir, iaitu orang-orang Arab baduwi yang tinggal di sekitar kota Madinah, yang kurang peduli terhadap agama. Mereka adalah segolongan kaum dari kalangan Bani Gifar, antara lain ialah Khaffaf ibnu Ima ibnu Rukhsah.

"agar diberi izin bagi mereka," 

Agar diberi izin bagi mereka untuk tidak pergi berjihad atau berperang. Mereka menjelaskan kepada Beliau s.a.w. bahawa mereka adalah orang-orang yang lemah, tidak mempunyai kemampuan untuk berangkat berperang.

Mereka tidak peduli dengan alasan yang mereka kemukakan kerana sifat kasar mereka, serta sifat tidak ada malu dan kerana iman mereka yang lemah.

“Mu’azzirun” juga boleh bermaksud orang-orang yang mempunyai alasan yang sesungguhnya tidak boleh dijadikan alasan agar Rasulullah s.a.w. memberi izin mereka, dan kebiasaan Beliau adalah memberi izin mereka yang mengemukakan alasan.

"dan tinggal duduk orang-orang yang mendustakan Allah dan RasulNya." 

Sedangkan orang-orang yang mendustakan Allah dan RasulNya, duduk berdiam diri saja. Iaitu golongan yang lain dari kalangan kaum munafik Arab baduwi. Mereka duduk-duduk saja, tidak menghadap dan tidak meminta izin kepada Nabi s.a.w. untuk tidak berangkat berperang.

"Kelak akan menimpa orang-orang yang kafir di antara mereka azab yang pedih." 

Allah mengancam mereka yang tidak berangkat tanpa alasan dengan siksaan yang pedih.

Setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang yang memiliki uzur, dan bahawa mereka terbahagi menjadi dua bahagian; ada orang yang tidak dapat diterima uzurnya dan ada juga yang diterima uzurnya menurut syara’, maka di ayat ini Allah s.w.t. menyebutkan tentang mereka yang diterima uzurnya menurut syara’.

"91. Tidak ada atas orang-orang yang lemah, dan tidak ada atas orang-orang yang sakit, dan tidak ada atas orang-orang yang mereka tidak peroleh apa yang akan mereka infakkan dosa" 

Tidak ada dosa kerana tidak pergi berjihad atau berperang atas orang yang lemah, seperti orang yang lemah badan (sudah tua) dan lemah penglihatannya (buta), di mana mereka tidak memiliki kekuatan lagi untuk pergi berperang.

Tidak ada dosa atas orang yang sakit. Penyakit ini mencakup penyakit yang membuat orangnya tidak sanggup berangkat perang, seperti pincang, buta, demam, penyakit pada lambung (dzaatul janbi), lumpuh, dan sebagainya.

Tidak ada dosa atas orang yang tidak ada apa untuk mereka infakkan atau nafkahkan, iaitu mereka tidak memiliki bekal dan kenderaan yang dapat digunakan untuk berangkat.

"apabila mereka ikhlas kepada Allah dan RasulNya." 

Maka tidak ada dosa bagi mereka dengan syarat mereka berlaku tulus kepada Allah dan RasulNya, iaitu imannya benar, dalam hati mereka ada keinginan bahawa jika mereka mampu, maka mereka akan berjihad dan akan melakukan hal yang mampu mereka lakukan, seperti memberikan dorongan kepada yang lain untuk berjihad, tidak melemahkan dan tetap taat.

"Tidak ada atas orang-orang yang berbuat kebaikan jalan." 

Tidak ada jalan atau alasan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, baik terhadap hak Allah maupun hak hamba-hamba Allah. Apabila seorang hamba telah berbuat baik sesuai kesanggupannya, maka gugurlah darinya sesuatu yang tidak disanggupinya.

Barang siapa berbuat ihsan terhadap orang lain, baik pada diri orang lain maupun hartanya, dan sebagainya, kemudian ada yang kurang atau rosak, maka dia tidak menanggungnya kerana telah berbuat baik. Orang yang tidak baik, seperti mereka yang meremehkan, padahal mempunyai tugas memperhatikannya, maka dia wajib menanggung.

"Dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang."

Kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia memaafkan orang-orang yang tidak sanggup, dan membalas mereka dengan balasan yang sama seperti orang yang mampu dan melakukan.

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Aiz ibnu Amr Al Muzani. Zaid ibnu Sabit yang mengatakan bahawa dia adalah juru tulis Rasulullah s.a.w., dan pada suatu hari ini dia sedang menulis surah Al Bara’ah (At-Taubah). Ketika Allah memerintahkan kepada kami (para sahabat) untuk berperang, saat itu aku (Zaid ibnu Sabit) sedang meletakkan pena di telinganya, sedangkan Rasulullah Saw. menunggu firman selanjutnya yang akan diturunkan kepadanya. Tetapi tiba-tiba datanglah seorang tuna netra dan berkata, "Bagaimanakah dengan aku, wahai Rasulullah; sedangkan aku adalah orang yang tuna netra (buta)?" Maka turunlah firman-Nya: Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah. (At-Taubah: 91), hingga akhir ayat.

Al Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan ayat ini, bahawa demikian itu terjadi ketika Rasulullah s.a.w. memerintahkan kepada orang-orang untuk berangkat berperang bersamanya. Lalu datanglah segolongan orang dari kalangan sahabat, antara lain Abdullah ibnu Mugaffal ibnu Muqarrin Al Muzani. Mereka berkata, ''Wahai Rasulullah, bawalah kami serta." Rasulullah s.a.w. bersabda kepada mereka, "Demi Allah, aku tidak menemukan kenderaan untuk membawa kalian." Maka mereka pulang sambil menangis. Mereka menyesal kerana duduk tidak dapat ikut berjihad kerana mereka tidak mempunyai biaya, tidak pula kenderaan untuk itu." Ketika Allah melihat kesungguhan mereka dalam cintanya kepada Allah dan RasulNya, maka Allah menurunkan ayat yang menerima uzur (alasan mereka), iaitu firmanNya, "Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah. (At-Taubah: 91) Sampai dengan firmanNya, "maka mereka tidak mengetahui (akibat perbuatan mereka). (At-Taubah: 93)

"92. Dan tidak atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu agar kamu membawa mereka" 

Tidak ada dosa juga atas orang-orang yang datang kepadamu (Muhammad), agar kamu memberi kenderaan kepada mereka. Mereka adalah tujuh orang Ansar, ada yang mengatakan, bahawa mereka adalah Bani Muqarrin.

"kamu berkata, "Aku tidak memperoleh apa yang aku membawa kalian atasnya,""

Lalu kamu berkata, "Aku tidak ada kenderaan untuk membawa kalian, "

"mereka berpaling dan mata mereka mencucurkan air mata sedih kerana tidak mereka memperoleh apa yang mereka infakkan."

Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata kerana sedih. Mereka bersedih hati kerana tidak mempunyai harta untuk diinfakkan dan kenderaan untuk membawa mereka pergi berperang. Mereka memiliki niat baik dan berusaha melakukannya semampunya, namun niatnya tidak tercapai, maka mereka dianggap seperti orang yang melakukannya secara sama.

"93. Sungguh hanyalah jalan atas orang-orang yang minta izin kepada kamu, dan mereka orang-orang kaya." 

Sesungguhnya jalan atau alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka itu orang-orang kaya lagi mampu berperang.

"Mereka rela dengan mereka berada bersama orang-orang yang tinggal dan Allah mengunci mati atas hati mereka maka mereka tidak mengetahui."

Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang dan Allah telah mengunci hati mereka sehingga tidak mungkin dimasuki oleh kebaikan dan tidak mengetahui hal yang bermaslahat bagi mereka baik agama maupun dunia, sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka.

Akhir juz 10.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...