Selasa, 21 April 2020

33:26-27 Tafsir Surah Al Ahzab, ayat 26-27.

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (٢٦) وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (٢٧)

Allah s.w.t. berfirman,

"26. Dan Dia menurunkan orang-orang yang membantu mereka dari Ahli Kitab dari benteng-benteng mereka" 

Dia menurunkan orang-orang Ahli Kitab (Bani Quraizah) yang membantu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng tempat perlindungan mereka.

"dan Dia memasukkan dalam hati mereka rasa takut" 

Dia juga memasukkan rasa gentar ke dalam hati mereka kerana mereka bersekutu dengan kaum musyrik untuk memerangi Nabi s.a.w. sehingga mereka tidak kuasa berperang, bahkan menyerah dan tunduk.

Allah Yang Mahatahu tidaklah seperti orang yang tidak tahu. Mereka menakut-nakuti kaum muslim dan berniat akan membunuh mereka dengan tujuan agar mereka beroleh kejayaan di dunia, tetapi kenyataannya berbalik dan menjadi senjata makan tuan.

Perang justeru berbalik menyerang mereka; orang-orang musyrik mundur, dan menerima kekalahan dan kerugian yang mengecewakan. Pada mulanya mereka berniat meraih kejayaan, tetapi justeru sebaliknya mereka menjadi hina.

Mereka berniat akan membasmi kaum muslim, tetapi justeru mereka sendirilah yang terbasmi. Selain itu kecelakaan di negeri akhirat pasti menimpa mereka, sehingga secara keseluruhan mereka benar-benar mengalami kerugian.

"Sebahagian kalian bunuh dan kalian tawan sebahagian yang lain." 

Orang-orang yang dibunuh oleh kaum muslim adalah mereka atau kaum lelaki mereka yang ikut perang, sedangkan anak-anak dan kaum wanita mereka dijadikan tawanan perang.

Setelah golongan-golongan yang bersekutu itu kocar-kacir, maka Allah memerintahkan Nabi s.a.w. untuk menghancurkan Bani Quraizah (orang-orang Yahudi yang tinggal dekat dengan Madinah) yang sebelumnya telah mengadakan perjanjian damai dengan Beliau untuk tidak saling berperang. Mereka tetap di atas agamanya, dan Beliau tidak akan menyerang mereka.

Namun ketika perang Khandaq (parit) tiba, mereka melihat jumlah pasukan ahzab (yang bersekutu) begitu besar untuk menghancurkan Islam, sedangkan jumlah kaum muslim sedikit. Mereka mengira, bahawa pasukan ahzab itu akan berjaya memusnahkan Islam (Rasulullah s.a.w. dan kaum mukmin), maka mereka bersekutu dengan pasukan ahzab itu dan membatalkan perjanjiannya.

Berita pengkhinatan Bani Quraizah ini menggemparkan kaum muslim. Rasulullah s.a.w. segera mengutus dua orang sahabatnya; Sa’ad bin Mu’adz kepala suku Aus dan Sa’ad bin Ubadah kepala suku Khazraj untuk pergi kepada bani Quraizhah agar menasihati mereka untuk tidak meneruskan pengkhianatan itu.

Setibanya kedua utusan itu ke tempat kepala suku Bani Quraizah Ka’ab bin Asad, keduanya segera menyampaikan pesan-pesan Rasulullah s.a.w. Akan tetapi mereka ditolak dengan sikap kasar dan penuh keangkuhan serta kesombongan. Pengkhianatan pun terus dilakukan.

Pengkhianatan Bani Quraizhah ini sangat menyusahkan kaum muslim dan menakutkan hati mereka, kerana orang Yahudi tersebut berada di dalam kota Madinah. Maka dengan pertolongan Allah s.w.t. pasukan sekutu itu bercerai berai pulang kembali ke negeri mereka masing-masing tanpa membawa hasil apa-apa. Tinggallah sekarang Bani Quraizhah sendirian.

Nabi Muhammad s.a.w. bersama kaum muslim segera membuat perhitungan dengan para pengkhianat itu. Setelah dua puluh lima hari lamanya mereka dikepung dalam benteng. Mereka akhirnya turun dari bentengnya dan mahu menyerah kepada Nabi Muhammad s.a.w. dengan syarat bahawa yang akan menjadi hakim atas perbuatan mereka adalah Sa’ad bin Mu’adz kepala suku Aus.

Lalu Nabi Muhammad s.a.w. menerima syarat itu. Setelah mempertimbangkan matang-matang, Sa’ad kemudian menjatuhkan hukuman mati; lelaki mereka yang sudah baligh dibunuh, sedangkan wanita dan anak-anak mereka ditawan, dan harta mereka menjadi ghanimah.

Hukuman demikian adalah wajar bagi pengkhianat-pengkhianat masyarakat yang sedang dalam keadaan perang, terlebih pengkhianatan itu dilakukan ketika musuh sedang melancarkan serangannya.

Dengan demikian, sempurnalah nikmat yang Allah berikan kepada RasulNya dan kaum mukmin, Dia menyenangkan hati mereka dengan mengecewakan musuh-musuhNya, dan kelembutan Allah s.w.t. selalu berlaku terhadap hamba-hambaNya yang mukmin, wal hamdulillahi Rabbil ‘aalamin.

"27. Dan Dia mewariskan pada kalian bumi mereka dan rumah-rumah mereka dan harta mereka," 

Dia mewariskan kepada kalian, iaitu memberi kalian ghanimah tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka. Dia menjadikan semua itu untuk kalian setelah kalian menghukum mati mereka.

"dan bumi belum kalian menginjaknya." 

Begitu juga tanah yang belum kalian injak. Iaitu tanah-tanah yang akan dimasuki tentera Islam, seperti Khaibar setelah Quraizah. Pendapat yang lain mengatakan tanah tersebut adalah Mekah. Menurut pendapat yang lainnya lagi adalah negeri Peris dan Romawi. Tanah tersebut kerana begitu berharga bagi pemiliknya, sebelumnya membuat sulit dimasuki tentera Islam.

"Dan Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa." 

Adalah Allah Mahakuasa terhadap segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang melemahkanNya. Oleh kerana kekuasaanNya, Dia menakdirkan apa yang Dia takdirkan.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...