Isnin, 27 April 2020

3:86-91 Tafsir Surah Ali Imran, ayat 86-91.

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٨٦) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٨٧) خَالِدِينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (٨٨) إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٨٩) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ (٩٠) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا  لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (٩١) 

Ada seorang dari kalangan Ansar murtad sesudah masuk Islam, lalu dia bergabung dengan orang-orang musyrik, tetapi setelah itu dia menyesal. Kemudian dia mengirimkan utusan kepada kaumnya agar mereka menanyakan kepada Rasulullah s.a.w., apakah masih ada jalan taubat baginya. Lalu turunlah firmanNya, "Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kaum kafir setelah iman mereka," (Ali Imran 3:86) sampai dengan firmanNya, "Maka sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang." (Ali Imran 3:89). Lalu kaumnya memanggilnya dan dia masuk Islam kembali.

Menurut riwayat yang lain, Al Haris ibnu Suwaid datang kepada Nabi s.a.w., lalu masuk Islam di tangannya. Tetapi setelah itu dia murtad dan kembali kepada kaumnya. Maka Allah menurunkan ayat berikut berkenaan dengan peristiwanya itu, iaitu firmanNya, "Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kaum kafir setelah iman mereka," (Ali Imran 3:86) sampai dengan firmanNya, "Maka sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang." (Ali Imran 3:89). Kemudian hal ini disampaikan kepada seorang lelaki dari kaumnya, lalu dibacakan kepadanya. Maka Al Haris berkata, "Sesungguhnya engkau, demi Allah, sepanjang pengetahuanku benar-benar orang yang jujur. Dan sesungguhnya Rasulullah s.a.w. lebih jujur lagi daripada kamu, dan sesungguhnya Allah lebih jujur lagi di antara kesemuanya." Setelah itu Al Haris kembali masuk Islam dan berbuat baik dalam Islamnya.

Allah s.w.t. berfirman,

"86. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kaum kafir setelah iman mereka, dan mereka menyaksikan bahawasanya Rasul benar, dan telah datang kepada mereka keterangan-keterangan?" 

Bagaimana di sini bermaksud termasuk hal yang ba'id (jauh), tidak mungkin dan sebagainya. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta telah mengakui bahawa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka?

Iaitu hujah dan bukti telah jelas baginya membuktikan kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. kepada mereka, dan Beliau s.a.w. telah menerangkannya kepada mereka perkara tersebut. Kemudian mereka murtad dan kembali kepada kegelapan kemusyrikan. Orang-orang seperti itu tidak berhak mendapat petunjuk sesudah mereka diselamatkan dari kebutaannya.

"Dan Allah tidak memberi petunjuk kaum yang zalim." 

Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Mereka meninggalkan yang hak setelah mengetahuinya, mengikuti yang batil padahal mereka mengetahui kebatilannya kerana zalim dan mengikuti hawa nafsu. Mereka ini, tidak mungkin diberi taufiq untuk mengikuti hidayah.

Hal itu, kerana orang yang diharapkan mendapat petunjuk adalah orang yang tidak mengetahui yang hak, namun dia ingin mencariinya. Terhadap orang ini, Allah akan memudahkan sebab-sebab mendapat hidayah dan menjaganya dari sebab-sebab kesesatan.

"87. Mereka itu balasan mereka bahawasanya atas kalian laknat Allah, dan malaikat dan manusia seluruhnya." 

Mereka itu balasannya ialah bahawa laknat Allah ditimpakan kepada mereka, begitu juga laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Iaitu mereka dilaknat oleh Allah s.w.t., juga dilaknat oleh makhlukNya.

"88. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan dari mereka azab, dan mereka tidak diberi tangguh." 

Mereka kekal di dalam laknat yang abadi atau neraka. Tidak diringankan siksa dari mereka, baik dengan dihilangkan sejenak azab itu, maupun dihilangkan sebahagian azab itu. Mereka juga tidak diberi penangguhan. Azab yang menimpa mereka tidak pernah terputus dan tidak pernah diberi keringanan, walaupun hanya sesaat saja.

Hal itu kerana masa penangguhan sudah berlalu, iaitu dunia. Allah telah memberikan uzur mereka dan memanjangkan umurnya di mana seharusnya orang yang berfikir sedar. Jika seandainya dalam diri mereka terdapat kebaikan, tentu akan ditemukan. Dan sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, nescaya mereka akan mengulangi perbuatan yang dilarang itu.

"89. Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan mereka adakan perbaikan." 

Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah kafir itu dan melakukan perbaikan. Melakukan perbaikan bermaksud mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik untuk menghilangkan akibat-akibat yang buruk dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan.

"Maka sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang." 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hal ini merupakan bahagian dari sifat lemah-lembut Allah, kebaikanNya, belas kasihanNya, rahmat, dan santunanNya kepada makhlukNya; iaitu barang siapa yang bertaubat kepadaNya, nescaya Dia menerima taubatnya.

Ada suatu kaum masuk Islam, setelah itu mereka murtad, lalu masuk Islam lagi, dan murtad kembali. Kemudian mereka mengirimkan utusan kepada kaumnya, meminta kepada kaumnya untuk menanyakan hal tersebut bagi mereka. Lalu kaum mereka menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah s.a.w. Maka turunlah ayat berikut, iaitu firmanNya,

"90. Sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah iman mereka, kemudian mereka bertambah kekafiran, tidak akan diterima taubat mereka." 

Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. Allah s.w.t. berfirman mengancam dan memperingatkan orang yang kafir sesudah imannya, kemudian kekafirannya makin bertambah, iaitu terus-menerus dalam kekafirannya hingga mati, bahawa taubat mereka tidak diterima di saat matinya.

Ada yang mengatakan bahawa ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Isa a.s. setelah beriman kepada Musa a.s., kemudian bertambah kekafirannya kepada Nabi Muhammad s.a.w., tidak akan diterima taubatnya.

Iaitu ketika ajal telah di kerongkongan atau ketika mereka meninggal dalam keadaan kafir. Ada juga yang mengertikan bahawa Allah tidak memberi taufiq kepada mereka untuk bertaubat. Hal ini disebabkan mereka tidak beriman ketika bukti kebenaran telah datang.

"Dan mereka itu, mereka orang-orang yang sesat." 

Mereka itulah orang-orang yang sesat. Iaitu mereka keluar dari jalan yang hak menuju ke jalan kesesatan.

"91. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati, dan mereka kafir, maka tidak akan diterima dari seseorang di antara mereka sepenuh bumi emas, walaupun dia menebus diri dengannya." 

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati, sedangkan mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu.

Iaitu barang siapa yang mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterima darinya suatu kebaikan pun untuk selama-lamanya, walaupun dia telah menginfakkan emas sepenuh bumi yang menurutnya dianggap sebagai amal taqarrub.

Ditanyakan kepada Nabi s.a.w. tentang hal Abdullah ibnu Jad'an. Abdullah ibnu Jad'an semasa hidupnya gemar menjamu tetamu, memberikan pertolongan kepada orang miskin, dan memberi makan orang kelaparan. Pertanyaan yang diajukan kepada Beliau ialah, "Apakah hal itu bermanfaat baginya?" Maka Rasulullah s.a.w. menjawab, "Tidak, sesungguhnya dia belum pernah mengucapkan barang sehari pun sepanjang hidupnya, "Ya Tuhanku, ampunilah bagiku semua kesalahanku di hari pembalasan nanti.""

Begitu juga seandainya dia menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi, yang beratnya sama dengan berat semua gunung, lembah, tanah, pasir, dataran rendah dan hutan belukarnya, serta daratan dan lautannya, nescaya hal itu tidak akan diterima darinya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menyelamatkan dirinya dari azab Allah.

Nabi s.a.w. bersabda, "Dikatakan kepada seorang lelaki penghuni neraka kelak di hari kiamat,  "Bagaimanakah yang akan kamu lakukan seandainya engkau mempunyai segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, apakah itu akan engkau pakai untuk menebus dirimu (dari azabKu)?" Dia menjawab, "Ya." Allah berfirman, "Padahal Aku menghendaki darimu hal yang lebih mudah daripada itu. Sesungguhnya Aku telah mengambil janji darimu ketika kamu masih berada di dalam tulang sulbi nenek moyangmu, iaitu Adam; agar janganlah kamu mempersekutukan Aku dengan sesuatu pun. Tetapi kamu menolak melainkan hanya tetap mempersekutukan (Aku).""

"Mereka itu bagi mereka azab yang pedih dan tidak bagi mereka dari penolong-penolong."

Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang pedih dan mereka tidak mendapat penolong. Iaitu tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah, dan tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari siksaNya yang amat pedih.

Akhir Juz 3.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...