Selasa, 28 April 2020

4:114-115 Tafsir Surah An Nisa, ayat 114-115.

لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١١٤) وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥) 

Allah s.w.t. berfirman,

"114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari bisikan mereka," 

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan atau pembicaraan rahsia manusia, iaitu tidak ada faedahnya, seperti yang terjadi dalam pembicaraan secara berlebihan, bahkan boleh berupa keburukan atau madharrat semata, sebagaimana dalam pembicaraan haram dengan segala macamnya.

"kecuali orang yang menyuruh dengan memberi sedekah," 

Kecuali bisikan-bisikan atau pembicaraan rahsia dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, baik sedekah harta, sedekah ilmu maupun menyedekahkan sesuatu yang bermanfaat lainnya, bahkan boleh termasuk juga ibadah yang manfaatnya bagi diri sendiri, seperti tasbih, tahmid dan sebagainya.

Nabi s.a.w. bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan untuk kamu sesuatu yang boleh kamu sedekahkan. Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, amr ma'ruf adalah sedekah, nahi munkar adalah sedekah dan jima' yang dilakukan salah seorang di antara kamu adalah sedekah."

"atau berbuat ma'ruf," 

Atau menyuruh berbuat kebaikan, iaitu berbuat ihsan dan ketaatan. Begitu juga segala sesuatu yang dipandang baik oleh syara' dan akal, inilah yang disebut sebagai ma'ruf. Memerintahkan yang ma'ruf, jika disebutkan secara terpisah tanpa disebutkan nahi munkar, maka termasuk juga ke dalamnya nahi munkar.

Hal itu kerana meninggalkan yang munkar termasuk perkara ma'ruf. Di samping itu mengerjakan kebaikan tidaklah sempurna kecuali dengan meninggalkan yang munkar atau keburukan. Ketika disebutkan secara bersamaan, maka amar ma'ruf adalah mengerjakan perkara yang diperintahkan, sedangkan nahi munkar adalah meninggalkan yang dilarang.

"atau mengadakan perdamaian di antara manusia."

Mengadakan perdamaian biasanya tidak dilakukan kecuali antara dua pihak yang bersengketa dan bermusuhan, di mana hal itu jika dibiarkan akan menimbulkan keburukan dan perpecahan yang besar. Oleh kerana itu, syari' mendorong untuk mendamaikan antara manusia, baik dalam hal darah, harta maupun kehormatan, bahkan dalam menjalankan agama.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Mahukah kalian aku beritahukan hal yang lebih utama daripada pahala puasa, solat, dan zakat?" Mereka menjawab, "Tentu saja, wahai Rasulullah." Nabi s.a.w. bersabda, "Mendamaikan orang-orang yang bersengketa." Nabi s.a.w. bersabda pula, "Kerosakan (yang ditimbulkan oleh) orang-orang yang bersengketa adalah Al Haliqah (yang menghabiskan segala sesuatu)."

Namun demikian, sempurnanya pahala yang didapatkan tergantung niat dan keikhlasan. Oleh kerana itu, sepatutnya seorang hamba mengikhlaskan hatinya kerana Allah Ta'ala, mengikhlaskan amalnya di setiap waktu agar mendapat pahala yang besar dan terbiasa berbuat ikhlas sehingga termasuk orang-orang yang ikhlas, pahala yang didapatinya akan menjadi sempurna, bahkan kalau pun tujuannya tidak tercapai, dia tetap mendapat pahala.

"Dan barang siapa yang berbuat demikian kerana mencari keridhaan Allah," 

Barang siapa yang berbuat demikian kerana mencari keridhaan Allah, Iaitu ikhlas dalam mengerjakannya sambil mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah s.w.t., bukan kerana kepentingan dunia atau lainnya.

"maka kelak akan Kami beri dia pahala yang besar."

Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar, iaitu pahala yang berlimpah, banyak, dan luas.

"115. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah sudah jelas baginya petunjuk" 

Orang-orang yang menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya. Iaitu menempuh jalan selain jalan syariat yang didatangkan oleh Rasul s.a.w., maka dia berada di suatu belahan, sedangkan syariat Rasul s.a.w. berada di belahan yang lain. Hal tersebut dilakukannya dengan sengaja sesudah tampak jelas baginya jalan kebenaran.

"dan mengikuti bukan jalan orang-orang mukmin," 

Iaitu mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, iaitu jalan para sahabat dalam beragama baik dalam 'aqidah, manhaj maupun amal. Berdasarkan ayat ini, ijma' umat ini (ulamanya) adalah hujjah dan terpelihara dari kesalahan.

"Kami palingkan dia apa yang dia kuasai" 

Kami biarkan dia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, atau Kami biarkan dia bergelimang dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu.

Hal itu, kerana dia telah mengetahui kebenaran, tetapi dia meninggalkannya. Oleh kerana itu Allah membalasnya dengan adil, iaitu dengan membiarkannya di atas kesesatan dan kebingungan, dan kesesatannya akan semakin bertambah.

Barang siapa yang mengikuti Rasul dan jalan kaum mukmin, di mana yang terdepannya adalah para sahabat, niatnya juga mencari ridha Allah, mengikuti rasulNya dan menetapi jama'ah kaum muslimin, namun di tengah perjalanannya muncul kesalahan atau keinginan untuk melakukannya, maka Allah s.w.t. tidak membiarkannya dan tidak menjadikan syaitan menguasai dirinya. Bahkan dengan kelembutanNya Dia akan menariknya, menjaganya dan memeliharanya dari keburukan. Allah memalingkan keburukan dari orang-orang yang ikhlas.

"dan Kami masukkan dia neraka Jahannam, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali." 

Kami akan masukkan dia ke dalam Neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Apabila dia menempuh jalan yang menyimpang itu, maka Kami memberikan balasan yang setimpal terhadapnya, misalnya Kami jadikan baik pada permulaannya, dan Kami menghiaskannya untuk dia sebagai istidraj (daya pikat ke arah kebinasaan).

Allah menjadikan tempat kembalinya adalah neraka kelak di hari kemudian. Kerana orang yang keluar dari jalan hidayah, tiada jalan baginya kecuali jalan yang menuju ke neraka di hari kiamat kelak.

Ancaman akibat menyelisihi rasul dan jalannya kaum mukmin ada beberapa tingkatan yang hanya diketahui tingkatan-tingakatan tersebut oleh Allah, tergantung keadaan dosa; besar atau kecil. Di antara dosa itu ada yang mengekalkan di neraka, iaitu syirik dan ada juga yang tidak.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...