Sabtu, 25 April 2020

95:1-8 Tafsir Surah At Tin, ayat 1-8.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (١) وَطُورِ سِينِينَ (٢) وَهَذَا الْبَلَدِ الأمِينِ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٥) إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (٦) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (٧) أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (٨)

Allah s.w.t. bersumpah,

"1. Demi Tin dan Zaitun." 

Sebahagian mufassir mengatakan bahawa tin bermaksud Damaskus, tempat tinggal Nabi Nuh yang banyak pohon tin. Ada yang mengatakan sebuah masjid di kota Dimasyq. Ada yang mengatakan masjid Nabi Nuh di puncak Bukit Al Judi. Ada yang mengatakan nama masjid Ashabul Kahfi. Ada yang mengatakan nama sebuah gunung yang penuh dengan buah tin. Ada yang mengatakan buah tin.

Sedangkan zaitun adalah Baitul Maqdis yang banyak tumbuh pohon Zaitun. Ada yang mengatakan nama sebuah masjid yang terletak di kota Jerussalem (Baitul Maqdis). Ada yang mengatakan mengatakan buah zaitun yang kalian peras ini.

Allah s.w.t. bersumpah dengan kedua pohon itu kerana banyaknya manfaat pada pohon dan buahnya, dan kerana biasa tumbuh di negeri Syam; negeri tempat kenabian Isa putera Maryam a.s.

"2. Dan demi gunung Sinai." 

Demi gunung atau bukit Sinai. Iaitu bukit yang di tempat itu Musa a.s. diajak bicara oleh Allah s.w.t. dan menerima wahyu dariNya. Sinin bermaksud yang diberkahi atau indah kerana pohon-pohon yang berbuah.

"3. Dan demi ini negeri yang aman." 

Demi negeri atau kota Mekah yang aman ini. Ia merupakan negeri tempat kenabian Muhammad s.a.w.

Sebahagian para imam mengatakan bahawa ketiganya merupakan nama tiga tempat yang pada masing-masingnya Allah telah mengutus seorang nabi dari kalangan Ulul 'Azmi para pemilik syariat-syariat yang besar.

Yang pertama ialah tempat yang dipenuhi dengan tin dan zaitun, iaitu Baitul Maqdis, Allah telah mengutus Isa putera Maryam padanya. Yang kedua adalah Tur Sinai, iaitu nama bukit yang padanya Allah berbicara langsung kepada Musa ibnu Imran. Dan yang ketiga ialah Mekah atau kota yang aman; yang barang siapa memasukinya, pasti dia dalam keadaan aman; di tempat inilah Allah s.w.t. mengutus Nabi Muhammad s.a.w.

Mereka mengatakan bahawa pada akhir kitab Taurat nama ketiga tempat ini disebutkan, "Allah datang dari Bukit Sinai (tempat yang padanya Allah berbicara langsung kepada Musa a.s. ibnu Imran). Dan muncul di Sa'ir, nama sebuah bukit di Baitul Maqdis, yang padanya Allah mengutus Isa. Dan tampak di bukit-bukit Faran, iaitu bukit-bukit Mekah yang darinya Allah s.w.t. mengutus Nabi Muhammad s.a.w.

Maka Allah s.w.t. menyebutkan nama-nama ketiga tempat itu sambil memberitakan tentang mereka yang diutusNya secara tertib dan menurut urutan zamannya. Untuk itulah hal ini bererti Allah bersumpah dengan menyebut yang mulia, lalu yang lebih mulia darinya, kemudian yang lebih mulia dari keseluruhannya.

"4. Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk." 

Inilah ini sumpahnya, iaitu bahawa Allah s.w.t. telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik dan rupa yang paling sempurna, tegak jalannya dan sempurna, lagi baik semua anggota tubuhnya.

Namun sayang, nikmat yang besar ini tidak disyukuri oleh kebanyakan manusia. Kebanyakan mereka berpaling dari sikap syukur, sibuk dengan permainan dan yang melalaikan, dan lebih suka dengan perkara yang hina dan rendah.

"5. Kemudian Kami kembalikan dia paling rendah dari tempat terendah." 

Kemudian Kami kembalikan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya, iaitu neraka yang merupakan tempat para pelaku maksiat yang derhaka. Iaitu kemudian sesudah penciptaan yang paling baik lagi paling indah itu, tempat kembali mereka adalah ke neraka, jika mereka tidak taat kepada Allah dan tidak mengikuti rasul-rasulNya.

"6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh," 

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka mendapat kenikmatan yang penuh, kegembiraan yang berturut-turut, kesenangan yang banyak selama-lamanya.

"maka bagi mereka pahala tidak terputus-putus." 

Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya, iaitu tiada habis-habisnya.

"7. Maka apakah dia mendustakanmu sesudah terhadap hari pembalasan." 

Mereka juga mengetahui bahawa manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, lalu dikembalikanNya kepada keadaan yang paling rendah dimana pada semua itu terdapat dalil yang menunjukkan bahawa Allah s.w.t. berkuasa membangkitkan.

Mereka telah mengetahui permulaan kejadian mereka, mengetahui bahawa Tuhan yang mampu menciptakan pada permulaan berkuasa juga untuk mengembalikannya jadi hidup, bahkan itu lebih mudah bagiNya.

Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan, iaitu di hari kemudian setelah adanya keterangan-keterangan itu?

"8. Bukankah Allah paling adil para hakim?" 

Bukankah Allah hakim yang paling adil? Iaitu bukankah hikmah (kebijaksanaan)Nya menghendaki untuk tidak membiarkan makhluk ciptaanNya begitu saja tanpa diperintah dan tanpa dilarang serta tanpa diberikan balasan?

Bukankah Allah s.w.t. yang menciptakan manusia secara bertahap dan mengirimkan berbagai kenikmatan yang tidak dapat mereka jumlahkan serta mengurus mereka dengan pengurusan yang sebaik-baiknya pasti akan mengembalikan mereka ke tempat terakhir mereka menetap?

Termasuk dari sifat adilNya ialah Dia mengadakan hari kiamat, lalu orang yang dianiaya di dunia dapat membalas kepada orang yang pernah berbuat aniaya kepadanya di hari itu.

Bukankah Allah hakim yang paling adil, yang tidak melampaui batas, tidak aniaya, tidak pernah berbuat zalim terhadap seorang pun? Benar, dan kami termasuk orang-orang yang menjadi saksi atas hal tersebut.

Selesai tafsir surah At Tin dengan pertolongan Allah, taufiqNya dan kemudahanNya, walhamdulillahi Rabbil ‘aalamiin.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...