Jumaat, 29 Mei 2020

2:130-134 Tafsir Surah Al Baqarah, ayat 130-134.

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (١٣٠) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١٣١) وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٣٢) أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (١٣٣) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٣٤) 

Orang-orang kafir membuat-buat dan mengada-adakan hal-hal baru berupa kemusyrikan terhadap Allah s.w.t. dan bertentangan dengan agama Nabi Ibrahim, imam para Hunafa. Allah s.w.t. berfirman menyanggah mereka, 

"130. Dan siapa yang membenci terhadap agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri." 

Tidak ada yang membenci agama Islam, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Tidak ada yang membenci ajaran Ibrahim a.s. kecuali orang yang dungu dan jahil (bodoh). Dia berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri dengan memperbodohinya, dan buruk dalam berfikir kerana meninggalkan perkara yang hak menuju kepada perkara yang batil. 

Barang siapa yang menyimpang dari jalan dan agama serta tuntunannya, lalu dia mengikuti jalan-jalan kesesatan dan kezaliman, maka hal ini adalah perbuatan yang bodoh yang paling parah dan perbuatan aniaya yang paling besar. 

Ada yang mengatakan bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Yahudi, kerana mereka membuat-buat jalan yang bukan dari sisi Allah, dan mereka bertentangan dengan agama Nabi Ibrahim dalam hal-hal yang mereka buat-buat itu.

"Dan sungguh, Kami pilih dia di dunia" 

Sungguh, Kami telah memilihnya di dunia. Di antaranya menjadi imam, nabi dan rasul, banyak keturunannya yang menjadi Nabi, diberi gelar khalilullah (kekasih Allah). 

Sesungguhnya Ibrahim a.s. hanya mengesakan Tuhannya dan tidak menyeru kepada siapa pun selain kepada Tuhannya. Dia tidak mempersekutukanNya barang sekejap pun dan membebaskan diri dari semua sesembahan selainNya. 

Untuk membela agamanya ini, Ibrahim a.s. menentang semua yang disembah oleh kaumnya hingga dia membebaskan dirinya dari bapanya yang berpihak kepada kaumnya.

"dan sungguh dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh." 

Sesungguhnya di akhirat Ibrahim a.s. termasuk orang-orang yang soleh lagi berbahagia. Orang-orang yang saleh di akhirat mendapatkan darjat yang tinggi.

"131. Ketika berfirman kepadanya Tuhannya, "Berserah dirilah kamu.""

Sebab Ibrahim a.s. dipilih oleh Allah s.w.t. adalah kerana sikapnya yang segera tunduk dan patuh tanpa ragu-ragu. Ketika Allah s.w.t. berfirman kepadanya, "Tunduk patuhlah!" Allah memerintahkan Beliau untuk berikhlas kepadaNya, tunduk dan patuh kepadaNya. 

"Dia menjawab, "Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.""

Ibrahim a.s. menjawab, "Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam." Iaitu ketundukan dengan sikap ikhlas, mentauhidkanNya, mencintai dan kembali kepadaNya. Ibrahim a.s. menunaikan perintah Allah ini seperti apa yang telah dikehendaki olehNya.

"132. Dan telah mewasiatkan dengannya Ibrahim kepada anak-anaknya dan Ya'qub," 

Ibrahim a.s. mewasiatkan agama yang mengajarkan tunduk patuh kepada Allah ini kepada anak-anaknya. Begitu juga Ya'qub a.s. mewasiatkan kepada anak-anaknya. Demikian itu kerana keteguhan mereka dan kecintaan mereka kepada agama ini. 

Mereka tetap berpegang teguh kepadanya hingga meninggal dunia, dan bahkan sebelum itu mereka mewasiatkan kepada anak-anaknya agar berpegang teguh kepada agama ini sesudah mereka. Ibrahim a.s. berkata,

"Wahai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih bagi kalian agama," 

Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kalian. Iaitu agama Islam sebagai rahmat dan ihsanNya kepada kita. Agama para nabi semuanya adalah Islam. Islam bila dimaknakan secara umum adalah beribadah hanya kepada Allah Ta’ala dan menjauhi sesembahan selain Allah sesuai syari’at rasul yang diutus. 

Oleh kerana itulah, agama para nabi adalah Islam. Orang-orang yang mengikuti rasul di zaman rasul tersebut diutus adalah orang Islam (muslim). Orang-orang Yahudi adalah muslim di zaman Musa a.s. diutus dan orang-orang Nasrani adalah muslim di zaman ‘Isa a.s. diutus. 

Adapun setelah Nabi Muhammad s.a.w.diutus, maka orang muslim adalah orang yang mengikuti (memeluk) agama Beliau s.a.w., sedangkan yang tidak mahu memeluk agama Beliau adalah orang-orang kafir. Oleh kerana itu, agama Ibrahim a.s. dan Ya'qub a.s. adalah Islam, bukan agama Yahudi atau Nasrani.

"maka janganlah kalian mati melainkan dan kalian orang-orang muslim." 

Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Iaitu berbuat baiklah selama kalian hidup, dan berpegang teguhlah kalian kepada agama ini agar kalian diberi rezeki wafat dengan berpegang teguh padanya. 

Orang yang hidup di atas sesuatu, biasanya meninggal di atasnya, dan jika meninggal di atasnya, maka dia akan dibangkitkan di atas itu juga. Ibrahim a.s. dan Ya'qub a.s. mewasiatkan kepada anak-anaknya agar mereka hidup di atas Islam dan meninggal di atas Islam agar nanti dibangkitkan di atas Islam juga. 

Sesungguhnya Allah telah memberlakukan kebiasaanNya, bahawa barang siapa yang mempunyai tujuan baik, maka Dia akan menuntunnya ke arah kebaikan itu dan memudahkan jalan baginya ke arah kebaikan. Barang siapa yang berniat melakukan kesolehan, maka Allah akan meneguhkannya dalam kesolehan itu.

Allah s.w.t. berfirman membantah orang-orang musyrik Arab dari kalangan anak-anak Ismail a.s. dan orang-orang kafir dari kalangan Bani Israil (iaitu Ya'qub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim a.s.),

"133. Apakah kalian menjadi para saksi ketika datang kepada Ya'qub maut, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kalian sembah setelahku?""

Adakah kalian hadir ketika Ya'qub a.s. hendak dijemput oleh maut, iaitu saat telah tiba tanda-tanda akan wafatnya, ketika Beliau bertanya kepada anak-anaknya dengan maksud menguji mereka dan agar hatinya tenteram, "Apa yang kalian sembah sepeninggalku?" 

Pertanyaan Beliau ini juga bermaksud bahawa Beliau berwasiat kepada anak-anaknya agar menyembah kepada Allah s.w.t. semata, tiada sekutu bagiNya. 

"Mereka berkata, "Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapa-bapamu, Ibrahim, dan Isma'il, dan Ishaq,""

Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, iaitu Ibrahim, Ismail dan Ishaq, iaitu Tuhan yang Mahaesa, dan Kami hanya tunduk patuh kepadaNya." 

Penyebutan Nabi Isma'il yang dimasukkan ke dalam kategori ayah dari Nabi Ya'qub termasuk ke dalam ungkapan taglib (prioriti), kerana Nabi Isma'il adalah pakcik Nabi Ya'qub. Orang-orang Arab biasa menyebut pakcik dengan sebutan ayah. 

"sebagai Tuhan yang satu,"

Iaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kami mengesakanNya sebagai Tuhan kami, dan kami tidak akan mempersekutukan sesuatu pun denganNya di samping Dia.

"dan kami kepadaNya orang-orang muslim." 

Kami hanya berserah diri dan tunduk patuh kepadaNya.

Pada kata-kata mereka ini terdapat penggabungan antara tauhid dan amal. Tauhid diambil dari kata-kata mereka "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, iaitu Ibrahim, Ismail dan Ishaq, iaitu Tuhan yang Mahaesa", sedangkan amal, diambil dari kata-kata mereka, "Kami hanya tunduk patuh kepadaNya." 

Inilah erti Islam secara istilah, iaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkanNya, tunduk patuh kepadaNya dengan ta'at serta berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Pada garis besarnya Islam merupakan agama semua para nabi, walaupun syariatnya bermacam-macam dan tuntunannya berbeda-beda. 

Nabi s.a.w. bersabda, "Kami para nabi adalah anak-anak dari ibu yang berbeda-beda, agama kami satu (sama, iaitu Islam)." 

"134. Itulah umat sungguh yang telah lalu;" 

Itu adalah umat yang lalu. Ada yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, dan anak cucunya. 

"bagi mereka apa yang mereka usahakan, dan bagi kalian apa yang kalian usahakan," 

Sesungguhnya orang-orang terdahulu dari kalangan nenek moyang kalian yang menjadi nabi-nabi dan orang-orang soleh, tiada manfaatnya bagi kalian ikatan kalian dengan mereka jika kalian sendiri tidak mengerjakan kebaikan yang manfaatnya kembali kepada kalian sendiri. Sesungguhnya bagi mereka amalan mereka, dan bagi kalian amalan kalian sendiri. 

"dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan." 

Kalian tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Masing-masing orang akan dibalas sesuai amalnya dan seseorang tidaklah dihukum kerana dosa orang lain. Iman dan ketakwaan seseorang juga tidak bermanfaat bagi orang lain. 

Oleh kerana itu, sibuknya mereka terhadap umat yang telah lalu, pengakuan mereka bahawa mereka di atas agama umat yang lalu tersebut dan ridha dengan ucapan semata dianggap kosong tidak bererti apa-apa, bahkan yang wajib mereka lakukan adalah memperhatikan diri mereka samada layak untuk selamat atau tidak.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...