Isnin, 18 Mei 2020

4:128-130 Tafsir Surah An Nisa, ayat 128-130.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨) وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٢٩) وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (١٣٠) 


Aisyah r.a. berkata tentang firmanNya, "Dan jika seorang wanita takut dari suaminya nusyuz atau tidak acuh," (An Nisa 4:128); Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki yang mempunyai isteri yang telah lanjut usia, sedangkan dia tidak begitu memerlukannya lagi, lalu dia bermaksud menceraikannya. Tetapi si isteri mengatakan kepadanya, "Aku halalkan kamu sehubungan dengan perkara diriku (untuk yang lain namun aku tidak ditalak)." Maka turunlah ayat ini.

Aisyah r.a. mengatakan kepada Urwah, "Hai anak saudara perempuanku, Rasulullah s.a.w. dahulu tidak pernah melebihkan salah seorang di antara kami atas yang lainnya dalam hal gilirannya kepada kami. Jarang sekali Rasulullah s.a.w. dalam setiap harinya tidak berkeliling mengunjungi kami semua. Setiap hari Beliau selalu mendekati setiap isterinya tanpa menggaulinya, kecuali bila telah sampai pada giliran isteri yang harus dia gilir pada saatnya, barulah beliau menginap padanya. Sesungguhnya Saudah binti Zam'ah, ketika usianya telah lanjut dan merasa khuatir akan diceraikan oleh Rasulullah s.a.w., dia mengatakan, 'Wahai Rasulullah, giliranku aku hadiahkan kepada Aisyah." Maka Rasulullah s.a.w. menerima hal tersebut." Aisyah r.a. berkata bahawa berkenaan dengan peristiwa inilah Allah s.w.t. menurunkan firmanNya, "Dan jika seorang wanita takut dari suaminya nusyuz atau tidak acuh," (An Nisa 4:128), hingga akhir ayat.

Rafi' ibnu Khadij Al Ansari (salah seorang sahabat Nabi s.a.w.) mempunyai seorang isteri; ketika isterinya telah tua, lalu dia kawin lagi dengan gadis yang masih muda hingga hatinya lebih cenderung kepada isteri mudanya. Maka isteri tuanya meminta diceraikan, lalu Rafi' menceraikannya dengan satu talak dan menangguhkannya. Tetapi bila masa iddahnya akan habis, maka Rafi' merujuknya kembali. Kemudian Rafi' tetap bersikap lebih memperhatikan isteri mudanya. Maka isteri tuanya meminta cerai lagi, dan Rafi' berkata kepadanya, "Saya hanya menuruti kemahuanmu, sesungguhnya talakmu padaku hanya tinggal sekali lagi. Jika kamu mahu tetap menjadi isteriku dengan perlakuan seperti yang kamu alami sekarang, kamu boleh tetap menjadi isteriku; atau jika kamu lebih suka kuceraikan, maka kamu aku ceraikan." Maka isteri tua Rafi' berkata, "Tidak, bahkan aku ingin tetap menjadi isterimu, walaupun harus berkorban." Maka Rafi' tetap memegangnya sebagai isteri dengan persyaratan tersebut; demikianlah perdamaian yang dilakukan oleh keduanya, dan Rafi' tidak memandang hal ini sebagai perbuatan yang berdosa kerana pihak isteri rela tetap berstatus sebagai isterinya, walaupun hari gilirannya diberikan kepada isteri mudanya.

Allah s.w.t. berfirman, 

"128. Dan jika seorang wanita takut dari suaminya nusyuz atau tidak acuh," 

Jika seorang wanita khuatir akan nusyuz atau sikap tak acuh dari suaminya. Nusyuz bermaksud kebencian, membuat kesalahan atau meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. 

Sedangkan nusyuz dari pihak suami adalah bersikap keras terhadap isterinya, tidak mahu menggaulinya, tidak mahu memberikan haknya, seperti tidak memberinya nafkah dan lebih cenderung kepada isteri yang lebih cantik daripadanya. Bersikap tidak acuh bermaksud berpaling dan tidak menyukainya.

"maka tidak ada dosa atas keduanya untuk keduanya akan berdamai di antara keduanya perdamaian." 

Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Seperti isteri bersedia dikurangi beberapa haknya (misalnya dalam giliran dan nafkah) diberikan kepada isteri yang lain, asalkan suaminya mahu baik kembali. Namun jika isteri tidak ridha dikurangi haknya, maka suami berkewajiban memenuhi haknya atau mencerainya.

"Dan perdamaian lebih baik." 

Perdamaian itu lebih baik bagi mereka daripada bercerai, bersikap nusyuz dan berpaling. Sulh (perdamaian dengan merelakan sebahagian haknya) antara dua orang atau lebih yang memiliki hak lebih baik daripada menggali lebih dalam untuk mengetahui haknya, kerana di dalamnya terdapat islah, hubungannya tetap baik dan merupakan sifat samahah (merelakan) yang memang terpuji. 

Hal ini dibolehkan dalam segala perkara, kecuali apabila menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka ketika itu bukanlah sulh, bahkan kezaliman. Setiap hukum tidaklah sempurna kecuali jika ada yang menghendakinya dan tidak ada penghalang, termasuk di antaranya adalah masalah di atas (sulh).

Dalam ayat ini Allah s.w.t. menyebutkan hal yang menghendaki sulh dan memberitahukan bahawa yang demikian adalah lebih baik. Sedangkan penghalangnya adalah kikir. 

"Dan diberikan jiwa kikir." 

Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Tabi'at manusia itu tidak mahu melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, walaupun demikian jika isteri melepaskan sebahagian hak-haknya, maka boleh bagi suami menerimanya.

Oleh kerana itu sepatutnya melepaskan diri dari jeratan akhlak yang rendah ini dan menggantinya dengan samahah (merelakan), iaitu memenuhi kewajiban yang dibebankan kepada kita dan ridha dengan sebahagian hak yang kita dapatkan. 

Jika seseorang diberi taufiq kepada akhlak yang mulia ini, maka akan mudah mengadakan sulh, berbeda dengan orang yang tidak berusaha menyingkirkan sifat kikir ini, maka berat sekali bersikap sulh, kerana dia tidak ridha kecuali dengan semua hartanya dan tidak suka memenuhi kewajibannya, jika lawan tengkarnya sama seperti ini keadaannya, maka masalahnya pasti semakin parah.

"Dan jika baik kalian berbuat, dan bertakwa," 

Jika kalian memperbaiki pergaulan dengan isteri kalian. Jika kalian sabar menahan apa yang tidak kalian sukai dari mereka dan kalian tetap membahagi giliran kepada mereka sama dengan isteri kalian yang lainnya. 

Ada yang mengertikan, "jika kalian berbuat ihsan", iaitu mencakup berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah, dengan beribadah seakan-akan dirinya melihat Allah, dan jika tidak boleh begitu maka dengan merasakan perhatian Allah kepadanya, serta berbuat ihsan kepada makhluk Allah dengan apa pun bentuknya, baik memberi manfaat harta, ilmu, kedudukan maupun lainnya.

Dan memelihara diri kalian (dari nusyuz, sikap tidak acuh dan bertindak tidak adil). Ada yang mengertikan, "jika kalian bertakwa kepada Allah", iaitu dengan mengerjakan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang. 

Ada juga yang menafsirkan ayat ini, jika kalian berbuat ihsan, iaitu dengan mengerjakan perintah, dan bertakwa, iaitu dengan meninggalkan larangan.

"maka sesungguhnya Allah Dia terhadap apa yang kalian kerjakan Maha Mengetahui."

Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Kelak Dia akan memberikan kepada kalian balasan pahala yang berlimpah atas sikap kalian yang bijak itu.

"129. Dan tidak akan kalian dapat kalian berbuat adil di antara isteri-isteri walaupun kalian berusaha sekali," 

Kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kalian dalam hal cinta, berahi dan persetubuhan, walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian, kerana yang demikian tidak sanggup dilakukan oleh seseorang. 

Yang dilarang berlaku tidak adil adalah dalam hal yang disanggupi seseorang, seperti dalam hal nafkah dan giliran.

"maka janganlah kalian condong seluruh kecondongan" 

Kerana itu janganlah kalian terlalu cenderung kepada isteri yang kalian cintai sehingga memberikan giliran dan nafkah yang lebih daripada isteri yang lain. Janganlah kalian berlebihan dalam kecenderungan itu secara habis-habisan.

"sehingga kalian membiarkan seperti tergantung." 

Sehingga kalian biarkan isteri-isteri yang lain terkatung-katung, diterlantarkan atau terbiar, bukan sebagai janda, namun seperti wanita yang tidak bersuami.

"Dan jika kalian berbuat baik dan bertakwa," 

Jika kalian mengadakan perbaikan dengan bersikap adil dalam giliran dan nafkah terhadap semua isteri kalian, memelihara diri dari kecurangan, dan kalian bertakwa kepada Allah dalam segala keadaan,

"maka sesungguhnya Allah Dia Maha Pengampun Maha Penyayang."

Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap apa yang disembunyikan dalam hati kalian berupa rasa cinta kepada yang satu melebihi daripada yang lain, lagi Maha Penyayang. Dia memberikan ampunan bagi kalian atas kecenderungan kalian kepada salah seorang di antara isteri-isteri kalian, sedangkan yang lainnya tidak kalian cenderungi.

"130. Dan jika keduanya bercerai," 

Jika keduanya bercerai kerana sulit bersatu, baik dengan adanya talak (penceraian dari pihak suami), faskh (pembatalan pernikahan), khulu' (permintaan cerai dari pihak isteri) dan sebagainya. Cerai merupakan penyelesaian terakhir.

"Allah akan memberi kecukupan masing-masing dari keluasaanNya." 

Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan kurniaNya hingga pihak lelaki tidak memerlukan lagi bekas isterinya, dan pihak perempuan hingga tidak memerlukan lagi bekas suaminya. Dia akan memberikan kepada masing-masing pasangan lain yang lebih baik dan lebih sesuai.

"Dan Allah Mahaluas Mahabijaksana." 

Allah Mahaluas kurniaNya lagi Mahabesar anugerahNya. Dia Mahabijaksana dalam semua perbuatan dan takdir serta syariatNya. Dia memberikan kurnia dengan hikmah (bijaksana) dan menahan dengan hikmah. 

Jika hikmah menghendaki untuk menahan ihsannya kepada sebahagian hambaNya kerana suatu sebab yang menghendaki hamba tersebut tidak diberikan kurniaNya, maka Dia menahan kurnia itu kerana keadilan dan hikmahNya.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...