Selasa, 2 Jun 2020

112:1-4 Tafsir Surah Al Ikhlas, 1-4.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤) 

Orang-orang musyrik berkata kepada Nabi s.a.w., "Hai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Maka Allah s.w.t. menurunkan firmanNya, "Katakanlah, "Dialah Allah Mahaesa. Allah tempat meminta. Tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada bagiNya setara satu pun." (Al Ikhlas 112:1-4)

Menurut riwayat lain, ada seorang Badui datang kepada Nabi s.a.w. lalu bertanya, "Gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Maka turunlah firman Allah s.w.t., "Katakanlah, "Dialah Allah Yang Maha Esa.” (Al lkhlas 112:1), hingga akhir surah.

Menurut riwayat lain, orang-orang Quraisy berkata kepada Rasulullah s.a.w., "Gambarkanlah keadaan Tuhanmu kepada kami." Maka turunlah surah ini yang diawali dengan firmanNya, "Katakanlah, "Dialah Allah Yang MahaEsa.”" (Al lkhlas 112:1)

Menurut riwayat lain, ketika orang-orang Yahudi berkata, "Kami menyembah Uzair anak Allah." Dan orang-orang Nasrani mengatakan, "Kami menyembah Al Masih putera Allah." Dan orang-orang Majusi mengatakan, "Kami menyembah matahari dan bulan." Dan orang-orang musyrik mengatakan.”Kami menyembah berhala." Maka Allah s.w.t. menurunkan firmanNya kepada RasulNya, "Katakanlah, "Dialah Allah Yang MahaEsa.”" (Al lkhlas 112:1)

Allah s.w.t. berfirman, 

"1. Katakanlah, "Dialah Allah Mahaesa.""

Katakanlah (Muhammad) dengan memastikan, meyakininya dan mengetahui maknanya. Dan jawablah dengan surah ini orang-orang yang bertanya tentang siapa Allah s.w.t., "Dialah Allah, Yang Maha Esa." 

Iaitu Dialah Tuhan Yang Satu, tiada tandinganNya, tiada pembantuNya, tiada lawanNya, tiada yang serupa denganNya, dan tiada yang setara denganNya. Lafaz ini tidak boleh dikatakan secara i'sbat terhadap seseorang kecuali hanya Allah s.w.t.

Dia Mahasempurna dalam segala sifat dan perbuatanNya. Dia sendiri dengan kesempurnaan, memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi yang sempurna serta perbuatan-perbuatan yang suci, dimana pada semua itu tidak ada yang menyamainya.

"2. Allah As Samad."

Allah tempat meminta segala sesuatu. Iaitu yang dituju dalam semua keperluan. Dia Tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu. Bergantung kepadaNya semua makhluk dalam keperluan dan sarana mereka. Dia tidak berongga, tidak makan, dan tidak minum. Dan Dia kekal sesudah semua makhluk fana. 

Dia Tuhan Yang Mahasempurna dalam perilakuNya, Mahamulia yang Mahasempurna dalam kemuliaanNya, Mahabesar yang Mahasempurna dalam kebesaranNya, Maha Penyantun yang Mahasempurna dalam sifat penyantunNya, Maha Mengetahui yang Mahasempurna dalam pengetahuanNya, dan Mahabijaksana yang Mahasempurna dalam kebijaksanaanNya. 

Dialah Allah Yang Mahasempurna dalam kemuliaan dan akhlakNya.  Dia Maha Penyayang yang sempurna sayangnya dimana rahmatNya meliputi segala sesuatu, begitu juga sifat-sifatNya yang lain. Hanya Dialah Allah s.w.t. yang berhak memiliki sifat-sifat ini yang tidak layak bagi selainNya. 

Oleh kerana itu, makhluk yang berada di bawah maupun di atas semuanya memerlukanNya, meminta dan berharap kepadaNya untuk dipenuhi keperluan mereka, kerana Dia sempurna dalam sifat-sifatNya. 

"3. Tidak beranak dan tidak diperanakkan."

Di antara kesempurnaanNya adalah bahawa Dia tidak beranak, tidak diperanakkan dan tidak beristeri kerana sempurnanya kecukupanNya. 

"4. Dan tidak ada bagiNya setara satu pun."

Tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia baik dalam namaNya, sifatNya maupun perbuatanNya. Mahasuci Allah Yang Maha Esa lagi Mahamenang. Surah yang mulia mengandung tauhid asma’ wa sifat.

Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan, "Tiada seorangpun yang lebih sabar daripada Allah terhadap perlakuan yang menyakitkan; sesungguhnya mereka menganggap Allah beranak, padahal Dialah yang memberi mereka rezeki dan kesejahteraan." 

Nabi s.a.w. bersabda, "Allah s.w.t. berfirman, "Anak Adam telah mendustakan Aku (padahal Allah tidak pernah berdusta) dan anak Adam mencaci maki Aku (padahal tidak layak baginya mencaci maki Dia). Adapun pendustaannya terhadapKu ialah ucapannya yang mengatakan bahawa Dia tidak akan mengembalikanku hidup kembali. Sebagaimana Dia menciptakanku pada permulaan (padahal penciptaan pertama itu tidaklah lebih mudah bagiKu dari pada mengembalikannya). Dan adapun caci makinya kepadaKu ialah ucapannya yang mengatakan bahawa Allah mempunyai anak. Padahal Aku adalah Tuhan Yang Maha Esa, yang bergantung kepadaKu segala sesuatu, Aku tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara denganKu."

Ikhlaslah dalam beribadah, iaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak bercampur dengan kesyirikan. 

Selesai tafsir surah Al Ikhlas dengan pertolongan Allah, taufiqNya dan kemudahanNya, walhamdulillahi Rabbil ‘aalamiin.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...