Isnin, 8 Jun 2020

2:272-274 Tafsir Surah Al Baqarah, ayat 272-274.

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ (٢٧٢) لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢٧٣) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٤)

Kaum muslim pada permulaan Islam tidak suka bila nasab mereka dikaitkan dengan orang-orang musyrik. Lalu mereka meminta, dan diberikan keringanan kepada mereka dalam masalah ini. Maka turunlah firmanNya, "Bukanlah kewajiban atasmu memberikan petunjuk kepada mereka," (Al Baqarah 2:272) hingga akhir ayat. 

Di dalam riwayat lain, disebutkan bahawa Nabi s.a.w. memerintahkan agar janganlah diberi sedekah kecuali orang-orang yang memeluk Islam, hingga turunlah ayat ini, iaitu firmanNya, "Bukanlah kewajiban atasmu memberikan petunjuk kepada mereka. (Al Baqarah 2:272), hingga akhir ayat. Setelah ayat ini turun, maka Nabi s.a.w. memerintahkan memberi sedekah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dari semua kalangan agama.

Allah s.w.t. berfirman, 

"272. Bukanlah kewajiban atasmu memberikan petunjuk kepada mereka, akan tetapi Allah memberi petunjuk orang yang Dia kehendaki." 

Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, iaitu masuk ke dalam Islam, tetapi Allahlah yang memberi petunjuk (taufiq) kepada siapa yang Dia kehendaki. 

Tugas Nabi Muhammad s.a.w. hanyalah menyampaikan. Dalam ayat ini terdapat dalil bahawa infak itu, tidak hanya kepada orang muslim, orang kafir pun boleh diberikan walaupun tidak mendapatkan petunjuk, namun orang muslim tentu lebih didahulukan.

"Dan apa yang kalian infakkan dari kebaikan, maka untuk diri kalian sendiri." 

Apa saja harta yang baik yang kalian nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya atau manfaatnya itu untuk kalian sendiri. 

"Dan tidaklah kalian menginfakkan melainkan mencari wajah Allah." 

Janganlah kalian membelanjakan sesuatu melainkan kerana mengharapkan keridhaan Allah. Seorang mukmin tidak sekali-kali mengeluarkan nafkah melainkan kerana mencari ridha Allah. Dalam ayat ini terdapat penetapan sifat wajah bagi Allah sesuai yang layak bagiNya.

Apabila kalian mengeluarkan sedekah kerana mengharapkan ridha Allah, sesungguhnya pahalanya telah ada di sisi Allah. Kalian mendapat pahala sesuai dengan apa yang kalian niatkan. Kalian tidak dikenai beban kerana memberikannya kepada orang yang takwa atau orang yang ahli maksiat, atau orang yang berhak atau orang yang tidak berhak. 

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Seorang lelaki berkata, "Aku benar-benar akan mengeluarkan sedekah malam ini." Lalu dia keluar dengan membawa sedekahnya, kemudian dia memberikannya kepada wanita tuna susila (rosak akhlak). Pada pagi harinya orang-orang ramai membicarakan bahawa dia telah memberikan sedekahnya pada wanita tuna susila. Maka dia berkata, "Ya Allah, segala puji bagiMu atas wanita pezina. Aku benar-benar akan mengeluarkan sedekah lagi malam ini." Maka dia memberikan sedekahnya itu kepada orang yang kaya. Pada pagi harinya mereka ramai membicarakan bahawa dia tadi malam memberikan sedekahnya kepada orang kaya. Dia berkata, "Ya Allah, bagiMu segala puji atas orang yang kaya. Aku benar-benar akan mengeluarkan sedekahku lagi malam ini." Lalu dia keluar dan memberikan sedekahnya kepada pencuri, maka pada pagi harinya mereka ramai membicarakan bahawa dia telah memberikan sedekahnya tadi malam kepada pencuri. Dia berkata, "Ya Allah, bagiMu segala puji atas wanita tuna susila, orang kaya, dan pencuri." Kemudian dia didatangi (seseorang) dan dikatakan kepadanya, "Adapun mengenai sedekahmu, sesungguhnya telah diterima darimu. Mengenai wanita tuna susila, barangkali dia memelihara kehormatannya dengan sedekahmu itu dan tidak berzina lagi. Barangkali orang yang kaya itu sedar, lalu dia pun menginfakkan sebahagian dari apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan barangkali si pencuri memelihara kehormatannya dengan sedekahmu itu dan tidak mencuri lagi."

"Dan apa yang kalian infakkan dari kebaikan, akan dicukupi kepada kalian dan kalian tidak dianiaya."

Apa saja harta yang baik yang kalian nafkahkan, nescaya kalian akan diberi pahalanya dengan cukup atau penuh, sedangkan kalian sedikit pun tidak akan dizalimi (dirugikan).

Ayat seterusnya ini turun berkenaan dengan kaum muhajirin yang tinggal di suffah (tempat berteduh) masjid, di mana jumlah mereka sekitar 400 orang. Mereka biasa mengajarkan Al Qur'an dan ikut keluar bersama sariyyah (pasukan kecil). 

"273. Bagi orang-orang yang fakir orang-orang yang terkepung di jalan Allah;" 

Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Iaitu kaum Muhajirin yang menyibukkan diri mereka untuk membela Allah dan RasulNya serta tinggal di Madinah, sedangkan mereka tidak mempunyai usaha yang dijadikan pegangan untuk mencukupi diri mereka sendiri.

"mereka tidak mampu berusaha di bumi;" 

Istilah ad darbu fil ardi adalah bepergian. Mereka tidak mampu berusaha di muka bumi, iaitu mereka tidak dapat bepergian untuk usaha mencari penghidupan kerana kesibukan berjihad.

Mereka adalah orang yang lebih berhak mendapatkan infak, kerana keadaan mereka sebagai orang-orang fakir dan terikat pula oleh jihad atau ketaatan lainnya, di samping mereka tidak mampu mengadakan safar untuk mencari rezeki.

"menyangka mereka orang yang bodoh orang-orang yang kaya, menjaga diri dari meminta-minta." 

Orang yang tidak mengetahui perihal dan keadaan mereka, pasti menyangka bahawa mereka adalah orang-orang kaya kerana mereka memelihara diri dari meminta-minta, iaitu melalui pakaian, keadaan dan ucapan mereka.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Orang yang miskin itu bukanlah orang yang suka berkeliling (meminta-minta) yang pergi setelah diberi sebiji atau dua biji buah kurma, sesuap atau dua suap makanan, dan sepiring atau dua piring makanan; tetapi orang miskin yang sesungguhnya ialah orang yang tidak mempunyai kecukupan yang mencukupi dirinya, dan keadaannya tidak diketahui sehingga mudah diberi sedekah, serta tidak pernah meminta sesuatu pun kepada orang lain."

"Kalian kenal mereka dengan sifat-sifat mereka." 

Kalian kenal mereka dengan melihat sifat-sifat mereka, iaitu melalui penampilan mereka bagi orang-orang yang memahami sifat-sifat mereka, seperti sikap tawadhu' dan bekas-bekas kesusahan. 

"Mereka tidak meminta-minta manusia secara mendesak." 

Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Maksudnya, dalam meminta mereka tidak pernah mendesak dan tidak pernah membebankan kepada orang lain apa yang tidak mereka perlukan. 

Sesungguhnya orang yang meminta kepada orang lain, sedangkan dia mempunyai kecukupan yang dapat menjaminnya untuk tidak meminta, bererti dia melakukan permintaan dengan cara mendesak.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Orang miskin itu bukanlah orang yang pergi (setelah diberi) sebiji atau dua biji buah kurma, dan sesuap atau dua suap makanan; melainkan orang miskin yang sebenarnya ialah orang yang memelihara dirinya (dari meminta-minta). Bacalah oleh kalian jika kalian suka, iaitu firmanNya, "Mereka tidak meminta-minta manusia secara mendesak." (Al Baqarah 2:273)

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Orang miskin itu bukanlah orang yang suka berkeliling (meminta-minta) kepada kalian, lalu kalian memberinya makan sesuap demi sesuap. Sesungguhnya orang yang miskin hanyalah orang yang memelihara dirinya dari meminta-minta kepada orang lain secara mendesak."

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Barang siapa yang meminta-minta, sedangkan dia mempunyai barang sebanyak satu auqiyah, bererti dia orang yang mulhif (meminta dengan cara mendesak)." Satu auqiyah sama harganya dengan empat puluh dirham.

Nabi s.a.w. bersabda, "Barang siapa yang meminta-minta, sedangkan dia mempunyai empat puluh dirham, bererti dia orang yang mulhif (meminta secara mendesak) dan perumpamaannya sama dengan pasir."

"Dan apa yang kalian infakkan dari kebajikan, maka sesungguhnya Allah dengannya Maha Mengetahui."

Apa saja harta yang baik yang kalian nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. Tiada sesuatu pun darinya yang samar bagi Allah. Oleh kerana itu, Dia akan memberikan balasan secara penuh, lengkap dan sempurna kepadanya pada hari kiamat kelak, iaitu di saat orang yang bersangkutan sangat memerlukannya.

Ali r.a. mempunyai wang empat dirham, lalu dia menafkahkan satu dirham darinya di malam hari, satu dirham lainnya pada siang harinya, dan satu dirham lagi dengan sembunyi-sembunyi, sedangkan dirham terakhir dia nafkahkan secara terang-terangan. Maka turunlah FirmanNya, 

"274. Orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka malam hari dan siang hari tersembunyi dan terang-terangan," 

Hal ini merupakan pujian dari Allah s.w.t. kepada orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, iaitu di atas ketaatan dan mencari keridhaan Allah, bukan untuk yang haram, yang makruh atau keinginan hawa nafsunya, di malam dan siang hari, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Nafkah buat keluarga juga termasuk ke dalam pengertian ini.

Rasulullah s.a.w. bersabda kepada Sa'd ibnu Abu Waqqas, ketika Beliau menjenguknya yang sedang sakit pada tahun kemenangan atas kota Mekah, atau pada tahun haji wada', "Dan sesungguhnya kamu tidak sekali-kali mengeluarkan suatu nafkah dengan mengharapkan ridha Allah, melainkan engkau makin bertambah darjat dan ketinggianmu kerananya, sehingga berupa makanan yang kamu suapkan ke dalam mulut isterimu." 

Nabi s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim itu apabila mengeluarkan suatu nafkah kepada isterinya dengan mengharapkan pahala dari Allah, maka hal itu merupakan sedekah baginya." 

Ada yang mengatakan bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang memiliki dan memelihara kuda untuk berjihad di jalan Allah.

"maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka." 

Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, iaitu di hari kiamat nanti sebagai balasan dari nafkah yang telah mereka keluarkan di jalan ketaatan. 

"Dan tidak ada kekhuatiran atas mereka dan tidak mereka bersedih hati."

Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka juga tidak bersedih hati.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...